Hjem Nyheter – Vi er bekymret over situasjonen i Finland!

– Vi er bekymret over situasjonen i Finland!

SOLIDARITET Partiet Storrussland, som ledes av Andrej Saveljev, har sammen med Russisk nasjonal front overlevert et protestbrev til den finske ambassaden i Russland.

I brevet, som er rettet til statsminister Juha Sipilä, uttrykker man uro over den pågående politiske utviklingen i Finland, der medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen utsettes for systemets represalier og trusler om å forby organisasjonen.

Blant annet nevnes det at organisasjonen ikke har begått noen lovbrudd, men kun bruker sin rett til å spre sitt politiske budskap til folket. Et budskap majoriteten av det finske folket også kan stille seg bak.

I brevet nevnes også hvor viktig Motstandsbevegelsen er, som avslører myter og fobier som spres av etablissementet. Dette ser man som en viktig del av utviklingen i det å forbedre finsk-russiske relasjoner.

Brevet avsluttes med: «Vi håper at Finland ikke kommer til å gå den autoritære og despotiske veien, der folk fengslels for sine politiske meninger, men forblir åpent for ytringsfrihet og fritt fra politisk diktatur og påtvunget hjernevask.»

Brevet er undertegnet Andrej Savaljev og støttet av Russisk nasjonal front.