Hjem Nasjonal kamp Aktivisme – Vi flytter frem våre posisjoner!

– Vi flytter frem våre posisjoner!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer september måned.

Vi lever i spennende tider, kamerater og kjære lesere, og det er således både en fryd og en utfordring å forfatte disse månedlige rapportene. En fryd, da kampen går fremover på alle tenkelige fronter – og en utfordring, da det rett og slett skjer så mye, at det er vanskelig å få tiden til å strekke til.

To demonstrasjoner, offentlige aktiviteter, et skyhøyt aktivitetsnivå, fjellturer og friluftsaktiviteter, riksdekkende aksjoner, rekordmange lesere på Frihetskamp, systemtrakasserier og en mediahets av en annen verden. Vi flytter frem våre posisjoner!

Offentlige aktiviteter og systemtrakasserier

Organisasjonen gjennomførte i løpet av september flere offentlige aktiviteter, hvorav flere ble utsatt for trakasserier fra politiet. I Sarpsborg valgte politiet å legge ned forbud mot organisasjonens «demonstrasjon», da et titalls aktivister fredelig delte ut politisk informasjon til allmennheten.

En politibetjent forsøkte også å slå filmkameraet ut av hånden på Frihetskamps journalist, men til tross for trakasserier fra politiet, var aktiviteten svært vellykket og ble naturligvis flittig omtalt og svartmalt i løgnpressen.

I Fredrikstad var situasjonen en annen, da Motstandsbevegelsen på forhånd hadde meddelt politiet om at de ville gjennomføre en offentlige aktivitet i byen. Som vanlig dukket de opp, men da kun for å ha en kortere og vennlig dialog med aktivistene.

Også denne gangen ble det ført en rekke fine samtaler med folket, og aktivistene opplevde å få god tilbakemelding på flyvebladene – som denne gangen omhandlet temaet ytringsfrihet og demonstrasjonen i Göteborg.

Bortsett fra et par rabiate meningsmotstandere, oppstod det ingen konfrontasjoner – og med tanke på at politiet ikke hadde bortvist aktivistene, ble det naturligvis ramaskrik hos den folkefiendtlige pressen. Særlig Fredriksstad Blad hetset og leverte flere propaganda-artikler om aktiviteten.

Les også:
Se film fra aksjonen i Sarpsborg:

https://www.youtube.com/watch?v=Y9szU6F8sbA

Kamp mot forrædersystemet

Den nordiske motstandsbevegelsens aksjonerte i løpet av valdagshelgen og på selve valgdagen flere steder i landet. Over 40 valglokaler ble sperret av med sperrebånd og plakater. Plakatene hadde budskap som «Ingen stemme til folkeforrædere!» og «Brenn din stemmeseddel – engasjér deg i kampen!». Store mengder flyveblader ble også delt ut i løpet av helgen.

Aksjonene, og ikke minst min artikkel om valget, vekket sterke reaksjoner og skapte overskrifter i løgnpressen. Svært mange besøkte Frihetskamp, og det ble registrert rekordmange nedlastinger av vårt politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Les mer om aksjonen:

Spontandemonstrasjon i Göteborg

Den 17. september gjennomførte Den nordiske motstandsbevegelsen en uannonsert spontandemonstrasjon i Göteborg. Hensikten var å reklamere for organisasjonens demonstrasjon den 30. september, samt rette søkelyset mot systemets trakasserier i forbindelse med den samme demonstrasjonen.

Demonstrasjonen var ekstremt vellykket, og ingen konfrontasjoner eller problemer oppstod med hverken meningsmotstandere eller politiet. Aksjonen ble naturligvis flittig omtalt i løgnpressen, som i likhet med etter demonstrasjonen i Kristiansand, ble politiet kritisert for at de hadde «tillatt» demonstrasjonen.

Les også:
Se filmer fra demonstrasjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=no0VqvxqNLA

https://www.youtube.com/watch?v=nth9wPDxCrI

Folkeopplysning og interne aktiviteter

Kamparbeidet har som vanlig gått på høygir, også gjennom hele september måned. Dette til tross for riksdekkende aksjoner, mye reising, demonstrasjoner, offentlige aktiviteter og annet.

Fjellturer, treninger, basisaktivisme, bannere, klistremerker, plakater og ikke minst kampanjearbeide for demonstrasjonen i Göteborg. Ta en titt i kamprapportarkivet, dersom du ønsker et innblikk i den daglige aktivismen og deler av den interne virksomheten.

Revoltér mot forbryterne – demonstrasjon i Göteborg

Demonstrasjonen i Göteborg og refleksjoner omkring denne, har jeg allerede omtalt i min artikkel «Vi ønsker stormen velkommen!», og vil derfor nøye meg med et sitat fra denne og en liste med lenker til aktuelle artikler om demonstrasjonen.

Den 30. september gikk Den nordiske motstandsbevegelsens svært omtalte demonstrasjon i Göteborg av stabelen. Til tross for at demonstrasjonen hadde blitt kraftig motarbeidet av både politikere, politi og løgnpressen – så møtte over 650 rakryggede menn og kvinner opp. Legger man til de 150 som møtte opp på den offisielle samlingsplassen, samt de som ble stanset ved grensen – så er vi ikke langt unna vår målsetning om 1 000 personer. Vi kan uansett konstatere at selv med 650, så gjennomførte vi den største nasjonale demonstrasjonen i Göteborg i moderne tid.

Demonstrasjonen ble omtalt i både nordisk og internasjonal presse, og rekordmange besøkte våre nettsteder for å få sannheten om hva som fant sted. Vi satte dagsordenen, og det var vår organisasjon og vår politikk som ble diskutert i ukene før og etter den 30. september.

Les også:

Alle til Finland!

Som jeg påpekte i min seneste artikkel om demonstrasjonen i Göteborg og organisasjonens posisjon i Norden, så er Motstandsbevegelsen sterk vekst om dagen. Den folkelige støtten vokser også radikalt, og det til tross for angrep fra systemet og rabiat hets fra løgnpressen.

Og det er nettopp av denne anledning at det finske politistyret ønsker å forby Motstandsbevegelsens i Finland, noe selv det finske sikkerhetspolitiet erkjenner. Ifølge SUPO så er Motstandsbevegelsen nemlig for radikal, for seriøs og i konstant vekst.

Statsviter Leena Malkki ved universitetet i Helsingfors er enig med sikkerhetspolitiet, men mener at det også er et politisk trykk som ligger til grunn.

– Jeg tror også det har å gjøre med det finske politiske klimaet og den infekterte diskusjonen om innvandring. Det finnes en oppfatning om en sterkere «stille støtte» for Motstandsbevegelsen, hvilket får spørsmålet om hvorvidt en slik organisasjon skal tillates til å fremstå mer politisk.

Det er av denne anledning at Den nordiske motstandsbevegelsen arrangerer en demonstrasjon for ytringsfriheten i Tammerfors den 21. oktober. Altså helgen før rettssaken mot organisasjonen avholdes.

Dette er noe som angår alle, og som potensielt vil få ringvirkninger for både nasjonalsosialister, nasjonalister og til og med innvandringskritikere i så vel Finland som Norge.

Systemet vil forhindre oss fra å flytte frem våre posisjoner, gjennom å innskrenke ytringsfriheten. Lykkes systemet, er det bare et spørsmål om tid før de gjør det samme med andre organisasjoner og partier. Og lykkes man i Finland, vil man definitivt forsøke også i øvrige nordiske land.

Jeg vil derfor oppfordre samtlige sympatisører, støttemedlemmer, lesere, medlemmer og aktivister til å delta. Ja, alle som ønsker å verne om ytringsfriheten bør reise til Finland og delta i organisasjonens demonstrasjon den 21. oktober i Tammerfors.

Gjør rett – frykt intet!