Hjem Nyheter Globalt – Vi går mot økologisk kollaps

– Vi går mot økologisk kollaps

NATUR Mandag inntraff den såkalte Earth Overshoot Day, eller jordas overforbruksdag, som er den dagen da menneskeheten har brukt opp jordas ressurser for i år.

kollaps

Earth Overshoot Day, eller jordas overforbruksdag, inntraff i år den 8. august. Dette er dagen da vi har nådd maksgrensen for ressursforbruk for i år, og at menneskeheten fra og med i den dagen lever på ressurser som det tar mer enn ett år å gjenopprette.

For cirka tretti år siden brukte ikke jordens befolkningen mer mer naturressurser enn hva jorden kunne fornye på ett år, men i takt med at konsumpsjonen av naturens ressurser har økt, inntreffer jordens overforbruksdag stadig tidligere. For ett år siden inntraff dagen den 13. august, og for femten år siden var datoen 1. oktober.

– Det er en tydelig trend siden 1970-tallet. Omfanget av våre konsumpsjon og vårt utslipp har økt, forteller Carina Borgström, som er ekspert på økologiske fotavtrykk ved World Wide Fund for Nature (WWF).

forurensning

Overfiske og avskoging nevner hun som to store trusler mot balansen i naturen. Videre mener hun at den store bruken av fossilt brensel, som ikke regnes som en fornybar ressurs, skader planeten.

– Vi konsumerer jordens ressurser raskere enn den leverer: Vi hugger ned urskog og fanger fisk uten å la bestanden få vokse seg til. Fremfor alt slipper vi ut altfor mye karbondioksid fra fossilt brensel. Det tærer på systemet.

Jordas overforbruksdag beregnes av Global Footprint Network (GFN), som er WWFs samarbeidespartner. Ifølge GFN bruker menneskeheten årlig ressurser som tilsvarer 1,6 planeter.

Går mot økologisk kollaps

Generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, uttalte i 2015 at vårt overforbruk av naturressurser kan på sikt lede til økologisk kollaps, dersom noe ikke gjøres.

– Økologisk overforbrukt er bare mulig i en veldig begrenset periode før økosystemer begynner å forvitre og potensielt kollapse. […] Vi ser allerede konsekvensene av den økologiske sløsingen i vannmangel, fortørking, jorderosjon, dårligere avlinger, overbeiting, avskoging, utrydding av arter, kollaps i fiskebestander og økt konsentrasjon av karbon i atomsfæren.

Kilder:
«Overshoot Day» – idag har vi förbrukat våra resurser
I dag tar jorden resurser slut för i år
Nå er jordas ressurser brukt opp for i år