Hjem Nyheter Norge Vi har gransket programmet til folkefiendtlige Bergen Pride

Vi har gransket programmet til folkefiendtlige Bergen Pride

HOMOLOBBYEN Snart arrangeres den dekadente homofestivalen Bergen Pride. Frihetskamp har tatt en titt på programmet til den folkefiendtlige festivalen.

Homofestivalen Bergen Pride (også kalt Regnbuedagene) er Norges nest største homofestival etter Oslo, og arrangeres av organisasjonen Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Festivalen støttes av blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

LES OGSÅ: Hva er kulturmarxisme?

Festivalen går i år av stabelen den 2. juni og avsluttes med en pride-parade lørdag den 8. juni i Bergen sentrum. Selv om det er den vulgære og dekadente paraden som oftest får mest mediadekning, er hele uken fullspekket med folkefiendtlig indoktrinering og propaganda. Frihetskamp har tatt en nærmere titt på programmet, og vil i denne artikkelen presentere et lite utvalg.

Lillelørdag (arrangement for barn)

Et arrangement for «hele familien» og barn opp til åtte år som byr på grøt, saft og høytlesning fra barnebøker. Hva slags barnebøker det er snakk om, fremkommer ikke, men man kan vel anta at det dreier seg om bøker hvis innhold harmonerer med homolobbyens.

Forfattertreff med Kari Tinnen

På dette treffet kan barn og voksne treffe forfatteren Kari Trinnen som har skrevet boken «Barbie-Nils og pistolproblemet». Boken beskrives som en såkalt normkritisk bok som handler om barn som ikke passer inn i normale kjønnsroller. Med andre ord: renspikket kulturmarxisme.

Debatt om «Den skeive familien»

Debatt om seksuelt avvikende som har stiftet «familie» og fått/adoptert barn. Debatten handler om hvorvidt det «skeive miljøet» har blitt svekket av at homoseksuelle har fått retten til å gifte seg og adoptere barn etc.

Ungdomsfest

Skeiv Ungdom Hordaland arrangerer fest for homoseksuelle under 30 år. Arrangementet har ingen nedre aldersgrense og har som formål å rekruttere mennesker til Skeiv Ungdom.

Seksualundervisning i skolen

Panelsamtale om seksualundervisning i skolen og hvordan skolene skal legge større fokus på «normkritisk seksualundervisning». Som eksempler nevnes: kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og familiemangfold.

Foredrag om «interkjønn»

Foredrag og debatt om «interkjønn», altså personer som blir født med «atypiske kjønnskarakteristika». Norge kritiseres i teksten for å utføre kjønnsnormaliserende inngrep på disse barna, slik at de får kropper som harmonerer med deres biologiske kjønn.

Regnbue-gudstjeneste

Den kulturmarxistiske norske kirken arrangere en såkalt regnbue-gudstjeneste, som beskrives som en gudstjeneste for alle – uansett hvem de elsker.

Debatt og nybegynnerkurs i kvinnesex

Debatten handler som overskriften tilsier om kvinnesex. En rapport fra 2017 om emnet ligger til grunn for debatten, som ifølge nettsidene vil handle om:

Hva gjør kvinner når de har sex? Hva gjør de ikke? Hva teller egentlig som kvinnesex? Finnes det noen »do’s and dont’s»? Regnbuedagene tar bladet fra munnen og inviterer til panelsamtale om kvinnesex!

Debatt om «barn av regnbuen»

Debatt med og om homoseksuelle som får barn gjennom adoposjon, assistert befruktning eller fosterhjem. Debatten gir også tips om hvordan man unngår det norske lovverket hva gjelder surrogati og eggdonasjon, samt assistert befruktning for enslige. Debatten tar også opp hva man skal gjøre dersom man er i et polyamorøst forhold (et forhold med tre eller flere personer) og ønsker å få barn.

Debatt om «frivillig barneløshet»

Med en fødselsrate i fritt fall skal det naturligvis arrangeres en debatt om såkalt frivillig barneløshet. Et kritisk blikk rettes mot kjernefamilien, og hvordan homolobbyen skal arbeide for å fremme likestilling for ulike former for familieliv. Arrangøren ser heller ikke det som et problem at nordmenn føder for få barn til å overleve som folk. Sitat fra nettsiden:

Det siste året har vi sett stadig flere medieoppslag om den økende gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, at norske kvinner føder stadig færre barn og at andelen barnløse har eskalert. Noen fremmer dette som et reelt samfunnsproblem. Hvorfor er et samfunnsproblem at noen prioriterer annerledes og velger vekk barn?

Debatt om «hatefulle organisasjoner» og ytringsfrihet

Bildet som brukes for å illustrere debatten er av Den nordiske motstandsbevegelsen, og mye av fokus for debatten ser ut til å handle nettopp om Motstandsbevegelsen og hvordan man skal stoppe organisasjonen. I beskrivelsen kan man blant annet lese:

Da Den Nordiske Motstandbevegelsen marsjerte i norske gater i 2017 ble tillatelsen til demonstrasjonene i hovedsak forsvart med bakgrunn i ytringsfrihetens sterke og viktige posisjon i Norge. I Norge er ytringsfriheten Grunnlovsfestet, og videre regulert gjennom ulike lover. Fremveksten av ekstreme politiske og religiøse grupper og organisasjoner vekker igjen debatten om hvor grensen går mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Arrangørene vil videre at debatten skal ta for seg hvordan man skal stoppe Motstandsbevegelsens fremvekst og om den eventuelt bør forbys.

Debatt om «hatkriminalitet»

Debatt om hvordan man kan gjøre lovverket om hatkriminalitet mer inkluderende, slik at blant annet «kjønnsuttrykk» og «kjønnsidentitet» kan innlemmes i det og beskyttes mot «ytringer». Fokus skal også være på indoktrinering av statlig ansatte, for å forebygge hatkriminalitet.

Nybegynnerkurs i «bondage-sex»

Nybegynnerkurs i «bondage-sex» som har vært avholdt årlig på Bergen Pride i seks år. Kurset er åpent for alle, i alle aldre.

Les mer om det folkefiendtlige arrangementet HER.

Les også: