Hjem Verdensanskuelse Jødespørsmålet Vi hvite europeere har en plikt til å redde det jødiske folket

Vi hvite europeere har en plikt til å redde det jødiske folket

4

DEBATT Hva skal hvite europeiske mennesker gjøre med det jødiske folket? Dette er et spørsmål som blir mer aktuelt for hver dag som går.

Foto: TheCuriousGnome (CC BY-SA 3.0).
Foto: TheCuriousGnome (CC BY-SA 3.0).

Jeg har tenkt mye på dette og kommet frem til hvilke metoder som må bli tatt ibruk mot det jødiske folket. En fullskala transformasjon innad den jødiske gruppen er nødvendig, hvis ikke vil ikke den jødiske gruppen overleve. Derfor vil det kreves at metodene jeg legger frem skal brukes uansett hvor jøder finnes, både i Israel og Brooklyn, New York.

Vi kan først begynne å hjelpe det jødiske folket når hvite mennesker har tatt makten over hele Vesten. Derfor er det viktig at vi jobber mot dette målet og har det som utgangspunkt for å kunne implementere de andre metodene som kreves for den fremtidige redningsaksjonen.

Det viktigste er at vi overtar bankvirksomheten i verden og i Israel. Ved hjelp av bankene kan vi styre pengepolitikken effektivt for vårt formål. Hensikten må være skjult i begynnelsen for å ikke vekke noe reaksjonært og anti-progressivt ønske fra det jødiske folket. Alt kan kjøpes med penger og hvite styrer nå seddelpressen så vel som nullene og enerne. Dette er nødvendig for det vi initialt har planer om å bygge.

Opprettelsen av filmselskaper, aviser og TV-stasjoner har prioritet, hvor vi vil ansette de litt mer intelligente jødene, men ikke de som er idealistiske og tilstrekkelig intelligente nok til å forstå hva som er på gang, fordi disse jødene har ofte problemer med å forstå metodene som hvite europeere må bruke for å redde det jødiske folket gjennom en multietnisk og flerkulturell transformasjon.

Ved hjelp av den kontrollerte bankvirksomheten kan vi tilby disse propagandistene, beklager, jeg mener uavhengige journalistene, gode, fine lønninger, og å skrive om hvor intelligente disse «ekspertene» faktisk er for det jødiske folket. At det er nettopp jøder som er ansatt som journalister og «eksperter» skaper en jødisk autoritet som kan hjelpe resten av det jødiske folket til å bli informert om disse progressive synspunktene. Men vi må beholde redaksjonen for oss selv.

Takket være avisen kan vi begynne å formidle ideene som er nødvendige for å redde det jødiske folket fra det jødiske folket selv. Den første ideen er ideen om «det frie markedet». Hvorfor er det «frie markedet» viktig, lurer du kanskje på? Vi må få det jødiske folket til å akseptere sannheten om at det frie markedet er den sanneste tingen på denne jorden. Det frie markedet skaper i alle områder det får lov til å eksistere, den frieste og sunneste konkurransen.

Stopp de jødiske rasistene

Dermed kan vi, ved hjelp av vår seddelpresse, kjøpe opp de jødiske selskapene. Her må vi passe opp for reaksjonære nasjonalistiske sionister som selvfølgelig vil stikke kjepper i hjulet for oss hvite. Sionistene kommer til å hevde at bare jøder skal få lov til å eie virksomheter eller landområde i sine land og lokalsamfunn.

Slike nasjonalistiske ideer er direkte hemmende for vår frelsesinnsats, og derfor behøver vi, med hjelp fra våre medieselskaper og selskapene vi har nå investert i, å fryse ut disse sionistene fra resten av det jødiske samfunnet. Vi er det mest progressive partiet, som automatisk gjør oss bra, noe som betyr at de som går imot oss per definisjon alltid er onde, bakstreverske mennesker som fortjener å lide.

De reaksjonære sionistene vil selvfølgelig forsøke å advare resten av den jødiske gruppen. De vil male hvite europeere som eiere av banker og avisredaksjoner, men vi kommer til å sørge for at det finnes en og annen jødisk person i styrene, åpenbart godt betalt, skulle han begynne å snakke litt for høyt om hvit europeisk innflytelse, da betyr det at han er rasistisk, og slikt kan ikke tillates i styret til selskaper. Det er helt sikkert flere gode anti-rasister som kan fyllet hans plass med en fin lønn, slik den tidligere rasisten hadde.

Vi må avklare for resten av den jødiske gruppen hva slik sionistisk snakk faktisk er, nemlig rasisme, fordi det er også jøder i styrene! Det VI oppfatter som rasisme i den jødiske gruppen må absolutt ikke forekomme under noen omstendigheter.

Med bankene, avisene, og selskapene i våre hender, kan vi begynne å jobbe mer og mer med metodene som kreves for å redde det jødiske folket. Takket være kontrollen over store deler av det jødiske samfunnet, må til og med den jødiske intelligentsia akseptere de hvites progressive premissene for de hvite hvis de vil komme hvor som helst i det jødiske samfunnet.

Ved hjelp av universitetene trener vi den neste generasjonen med jøder til å gå inn for demokrati, liberalisme, marxisme, og konservatisme. Alt annet er fiendtlig mot det jødiske folket i seg selv, og bør derfor bare læres bort som det mest ærverdige som har eksistert på denne planeten.

Universitetene og skolene bør lære jødene sannheten om at det virkelig ikke er noen jødisk religion, for den har de tatt fra andre folkeslag. All snakk om noe jødisk folk skal anses som rasistisk, for dette ekskluderer andre folk. Det finnes heller ingen jødisk kultur, for den er bare lånt fra andre folkeslag.

At det i det hele tatt skulle være et jødisk folk, er bekymringsfullt da vi alle kommer fra Afrika, og ved hjelp av dagens genetiske teknologi kan vi se at det ikke er noe typisk jødisk folk. Alle jødiske individer er egentlig bare mennesker, og ingenting annet. Som mennesker er vi alle like mye verdt.

Med all den visdommen vi presenterer for det jødiske folket, vil det dessverre være noen som angriper hvite europeere for vårt arbeid. Disse er uforbederlige, men heldigvis kontrollerer vi hvite nå i stor grad den jødiske nasjonens fortelling. Det vil være nødvendig for disse individene å bli fryst ut, ellers kan de forhindre det progressive arbeidet som gjør det jødiske folket mer liberalt, og mer fritt. Vi vil behøve å si at slike ideer har ført til pogromer mot uskyldige hvite gjennom historien. Her er det bare fantasien som begrenser hva vi kan anklage disse jødiske nasjonalistene for.

På dette tidspunktet vil vi ha nok av alle slags professorer ved universiteter som kan gi autoritet til slike anklageleser. Det jødiske folket kan selvfølgelig ikke tillate noen debatt, selv om de hevder at hele det vitenskapelige systemet bygger på dette, for det vil føre til sanksjonering av jødisk nasjonale synspunkter, og det er for å forfekte anti-hvitt hat og rasisme.

Oss hvite europeere vil også behøve å bygge opp sivile etterretningstjenester som fungerer under et anti-rasistisk dekke. Kruttet vil bli plassert på hva den jødiske statsborgeren sier, eller hva vi kan få det jødiske folket til å tro den jødiske statsborgeren sier ved å fordreie det de har sagt. Vi vil ikke legge noe større fokus på hva andre grupper gjør mot det jødiske folket, men vi behøver å skrive litt om dette for å få jøder til å tro at organisasjonen er antirasistisk.

Siden de jødiske samfunnene kommer til å være demokratiske samfunn, tillater vi at store deler av det jødiske folket naturligvis skal få fritt føre krig mot de jødiske nasjonalistene som fremdeles er imot vårt gigantiske redningsarbeid. Hvis en uforbederlig jødisk nasjonalist skulle slå tilbake mot en gruppe heroiske jødiske anarkister, vil selvfølgelig hvite europeere og våre jødiske allierte håndtere dette. Ved hjelp av politi og rettsvesen kan vi endelig fengsle den jødiske nasjonalisten for hans sabotasje mot det demokratiske og liberale samfunn og de hvites redningsaksjon.

For den jødiske anarkisten venter en belønning, med TV-besøk og en stor kompensasjon for hans «lidelse» når den grusomme nasjonalisten våget å bekjempe angrepet hans.

Jødisk rasisme må bekjempes for enhver pris, gjennom etnisk mangfold og kultur i hvert jødisk samfunn, betydningen av dette kan ikke undervurderes da et slikt samfunn vil bli det beste i verden!

Skape folkevandring for å redde det jødiske folket

Men når mennesker uvillig flytter på seg, så behøver vi hvite europeere å skape en situasjon der vi slår to fluer i en smekk. Siden Kina kan muligens true den europeiske redningsaksjonen og er et diktatur, kan vi få det jødiske folket il å innse at demokrati og liberalisme må spres til Kina, og på denne måten redder vi også det kinesiske folket.

Diktaturet i Kina kommer selvfølgelig ikke til å tenke på det slik, og om det kinesiske folket ikke vil ha demokrati og liberalisme så betyr det at de dessverre har blitt hjernevasket av det kinesiske diktaturet, så vi må bombe og bryte dem ned. Denne oppgaven passer best for det jødiske folket, fordi gjennom vår hjelp så har vi skapt en utrolig ånd og vilje til å redde andre nasjoner og folkeslag.

Etter at krigen er vunnet og mange kinesere nå er hjemløse og på flukt, må vi igjen tenke på menneskerettighetene og verdiene som vi har lært det jødiske folket. De kinesiske flyktningene passer selvfølgelig best i Israel, det samme landet som angrep dem til å begynne med!

Det er forståelig at det vil være bitterhet fra kineserne om å bli bombet, og vi hvite europeere vil stå foran for å anerkjenne at det er det jødiske folket som har skylden, og derfor må de godgjøre dette gjennom å ta inn enda flere kinesiske flyktninger til Israel, istedenfor å hjelpe dem i deres eget land.

Når Israel har blitt demokratisk, vil vi selvfølgelig gi disse nye jødene statsborgerskap så fort som mulig, slik at de kan stemme. Det er tross alt det demokratiet er basert på. Det passer også utmerket at både en jødisk person, og de nye jødene, skal få et like stort antall stemmer. Alle menneskers likeverd er retningslinjen for det fremtidige Israel.

Ettersom redningsarbeidet krever etnisk mangfold, er det ikke nok med bare kinesere, men det jødiske folket vil selvfølgelig ta imot de fattigste menneskene fra alle jordens hjørner, og forsyne dem i Israel, og alle andre jødiske samfunn.

Hvis det jødiske folket føler at det begås for mange forbrytelser mot dem, fordi de er litt rikere, må vi sende inn den jøden som er mest egnet til å være nasjonal politisjef, så han kan fortelle hele det jødiske folket hvilke lidelser disse kriminelle sikkert har, som de er påvirket av. Vi hvite må selvfølgelig informere jødene om at forklaringen på disse forbrytelsene alltid må være i henhold til en samfunnsøkonomisk modell. Dette betyr at vi trenger å overføre ressursene til de rike jødene, til de nyankomne, noe som kan gjøres gjennom skatt.

Med denne modellen forhindrer vi ytterligere jødisk rasisme, og får samtidig det jødiske folket til å innse at det eneste som trengs er at det jødiske folket må betale mer skatt, som senere kan distribueres til de nye jødene, eller om man skal se på det på en mer korrekt måte: Menneskene som nå er like jødiske som jødene selv, slik at disse forbrytelsene endelig kan opphøre, og alle har det like liberalt, demokratisk, og marxistisk som sin nabo.

Oppdra jødene i en ånd av demokrati, liberalisme, marxisme og konservatisme

Ikke alle jøder vil like dette, disse (smygrasistene) må inkluderes i riktig tenkning. Heldigvis har vi opprettet et parlamentarisk system med flere forskjellige partier som gjør at hele det jødiske folket kan deles inn i forskjellige partier, noe som betyr at jødene ikke kan forene seg som et folk. Denne splittelsen er ikke ond! Slik noen bakstreverske hevder. Tvert imot: Det er den beste situasjonen for alle mennesker på jorden!

I dette systemet vil jødene som er de mest liberale, marxistiske og demokratiske være de eneste som blir trukket frem. Disse jødene vil være ledere og representanter for resten av det jødiske folket. De vil være på frontlinjene av den pågående transformasjonen som vil gjøre det jødiske samfunnet til totalt demokratisk og antirasistisk.

Men det finnes alltid pessimister, og for å kanalisere den stadig økende mengden med synspunkter som er fiendtlig mot den hvite europeers redningsplan, må det opprettes et parti med jøder selv i spissen, slik at andre jøder kan føle at det er et parti for dem også.

Dette partiet er designet for å kanalisere de sosiale bekymringene som oppstår. I stedet for å angripe det faktum at alle verdens innvandrere kommer til Israel, vil fokuset for disse jødiske representantene være å kritisere deres ikke-liberale og udemokratiske kulturer. Siden det egentlig ikke er noe som er jødisk, så kan alle bli jøder, bare de lærer seg den jødiske kulturen. Denne formen for integrering og assimilering mellom de forskjellige etnisitetene og kulturene vil skape den mest varige, og reneste jødiske kulturen som noen gang har eksistert. Vi vil kalle dette for sosialkonservatismen.

Men den sosialkonservative tankemåten har sine begrensninger. Se for deg at en jødisk person vil spørre: Hvis alle mennesker kan bli jødiske, hvis dette er sant, hvorfor trenger de å komme til Israel, kan de ikke like gjerne bli der de kom fra, å bli jøder der i stedet? De fremste sosialkonservative tenkerne vil slite med slike spørsmål.

Stopp rasistisk anti-hvitt hat, innfør porno og uhemmet homofili

I dette nye partiet så skal ingen stille spørsmål ved den hvite europeiske makten, dette er rasisme og antihvit tenking, noe som kan føre til forfølgelse av hvite. De hvite menneskene har aldri gjort noe galt, og bør alltid sees på som ofre i konflikter med andre etniske grupper. Enhver anklage mot de hvite menneskene bør sees på som en forkastelig konspirasjonsteori! Dette gjør at ingen endring i det liberale, demokratiske og økonomiske systemet kan oppstå. Noe som er ekstremt positivt, for det er viktig at det jødiske folket fortsetter på rett vei for å overleve.

Med disse innebygde verktøyene kan vi endelig redde det jødiske folket. Med de liberale ideene oppfordrer vi til homoseksualitet, fordi dette er meget befriende for alle jødiske mennesker. Å slikke og spise bæsj fra en annen manns rumpe er helt normalt, noe vi selvfølgelig vil hylle som kjærlighet. Alle andre tanker som ikke berømmer slike ting, er selvfølgelig homofobi. Det vil si en irrasjonell frykt for den koprofagiske seksuelle nytelsen.

Et annet oppdrag er å innføre at enhver jødisk person skal få lov til å velge sitt eget kjønn, selv om man er et barn, fordi et barn har perfekt forståelse for å være født i feil kropp fra ung alder.

«Kjønnskorrigering» bør selvfølgelig bli gitt til barn om de ønsker det. Det er befriende for det jødiske barnet at kjønnsorganene blir lemlestet, og her er det viktig at vi bygger opp og støtter LHBQT-samfunnet, som igjen kan spre kunnskap og opplyse resten av det jødiske folket, også til små barn gjennom sagatimer sammen med disse representantene.

Seksualundervisning bør også implementeres så snart som mulig, helst før barnet har lært å lese! Dette er for at de skal kunne glede seg over all uhemmet sex som vi hvite europeere kommer til å tilby dem. For å skape en slik kultur trenger vi pornografi i massive mengder. Her vil europeere være i forkant av skapelsen for å tilfredsstille det jødiske folkets ønske, som vi, sammen med andre jøder, vil hjelpe det jødiske folket til å realisere.

Selvfølgelig vil vi promotere bøker skrevet av forfattere som oppfordrer til sex med smågutter til skoleklasser. Ikke noe galt med det!

Feminisme er også noe vi vil satse på. De jødiske kvinnene skal være opphøyet, de skal ikke begrenses bare fordi de har et annet kjønn, selv om kjønn er noe du kan velge selv. Ikke glem, det er selvfølgelig jødiske menn som har undertrykt dem hele tiden! Derfor er det bare sunt at det skapes et fiendskap mot disse mennene, for gjennom deres patriarkalske tilnærming vil de fortsatt prøve å presse ned disse frigjorte, jødiske kvinnene, selv om de ikke klar over det.

For å opplyse disse jødiske mennene, må det etableres vitenskapelige disipliner der de nå frigjorte feministiske kvinnene kan studere, og dermed utdanne, de jødiske mennene om alle deres feil.

Implementer den forbedrede blandingen

Sist, men absolutt ikke minst, vil redningsaksjonen kreve at jødene blir ett med alle andre folkeslag. Det er bare slik vi kan kurere rasismen som finnes i enhver person.

Som et verktøy for dette vil vi hvite europeere bruke filmindustrien og TV. Der vil vi kunne vise hvor glade jødiske kvinner vil være sammen med afrikanere, og hvor glade jødiske menn blir med aboriginere. For å få slutt på konflikten mellom den jødiske gruppen og palestinerne, må vi få de jødiske mennene til å forstå at ved å få barn med en palestinsk kvinne, vil de skape nøyaktig det samme jødiske individet som om to jøder skulle få et barn sammen.

Rasister sier at dette ikke er tilfelle, men vi hvis vi overbeviser nok jødiske menn, så vil dette bli et selvspillende piano. For hver generasjon som går, oppretter vi nye jøder, med alle verdens mennesker som nå bosetter seg med det jødiske folket.

Noen jøder vil nå kanskje peke på at hvite europeere ikke oppfordrer til en blanding mellom seg selv og andre folkeslag, og at de til og med har innført lover i sine egne land mot slikt, og DNA-tester for å avgjøre om mennesker virkelig er hvite. For å roe ned slike jøder, må hvite europeere gjøre det klart at vi er Guds utvalgte folk, og bare vi kan utføre oppgaven vi har fått av Gud, og ingen andre mennesker kan gjøre dette, derfor må vi fortsette å være hvite europeere.

Når vi, og andre jøder lykkes med å få hver jøde til å blande seg med mennesker fra resten av verden, ja, da har hvite europeere sammen med andre jøder lyktes i vår redningsaksjon og det jødiske folket vil være så levedyktig som mulig.

Nå, sammen med det jødiske folket, kan vi endelig rose deres demokrati, deres rettferdige, frie marked, og det sosial-liberale homofilivennlige jødiske samfunnet i all sin maksimale glans!

Les også:
Ta tilbake makten fra globalistene!
Jødespørsmålet

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
4 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Ronny
Ronny
2 år siden

Dette forslaget må vi legge frem for Erwin Kohn, da blir vi bestekompiser hvis han er med. Hvis ikke så er han en jævla rasist.

Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
2 år siden

God – men litt lang – parodi på Sions vises protokoller, eller på realitetene i verden. Som er at jødene styrer, indirekte og gjennom stråmenn som oftest, alle maktposisjoner som betyr noe. Godt å få noe å le av, midt oppe i den galskapen vi er omgitt av til daglig!

JudasGarSviker
JudasGarSviker
2 år siden

Glimrende tiltak som støttes 100 prosent! Denne artikkelen skulle boomerne på resett lest. Kanskje det hadde gått opp noen lys, skjønt jeg tviler.

Morten
Morten
2 år siden

Glimrende artikkel.