Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme – Vi skal aldri moderere oss og vi skal aldri tilpasse oss!

– Vi skal aldri moderere oss og vi skal aldri tilpasse oss!

18

NASJONALSOSIALISME Skribent Arjuna redegjør i denne artikkelen blant annet for hvorfor Motstandsbevegelsen aldri må liberaliseres, men må forbli trofaste nasjonalsosialismen. (Artikkelen ble opprinnelig publisert 10. januar 2018)

Two kinds of readiness are constantly needed: (i) to do only what the logos of authority and law directs, with the good of human beings in mind; (ii) to reconsider your position, when someone can set you straight or convert you to his. But your conversion should always rest on a conviction that it`s right, or benefits others-nothing else. Not because it`s more appealing or more popular.

Marcus Aurelius, «Meditations».

«Det er sannelig et privilegium å leve og være politisk aktiv i disse tider». Dette er et utsagn med et poeng som kan virke fremmed på mange, og som de ikke umiddelbart kan slutte seg til. Gyldigheten er imidlertid udiskutabel, men den kan være vanskelig å etablere i all støyen og bråket som vi omgir oss med til enhver tid.

Poenget er at vi nasjonalsosialister for alltid vil ha sannheten og det moralske grunnfjellet som samsvarer både med menneskets natur, og dets ånd. Dette betyr at til og med der det kan virke som om vi opplever et nederlag, alltid vil være et anstrøk av seier. Dette har dog ikke med positiv tenkning å gjøre, men objektiv observasjon, alle som har viljen ser dette.

Et eksempel er Charlottsville og ettervirkningene av denne, med en utrenskning av nettsteder og sosiale medier som kunne tenkes å formidle «kjetterske» tanker. På overflaten, og for øyeblikket, kan dette ses på som et betydelig tilbakesteg, men faktum er at dette bekrefter at vi har tatt mange og lange steg fremover. Så store avstander har disse dekket at vi kanskje ikke har vært de bevisst selv. For som Andrew Anglin fra The Daily Stormer, det som kanskje er det mest omtalte tilfellet, sier (fritt oversatt):

Kampen mellom ideer er over og vi vant. De tapte argumentasjonen og må som eneste gjenstående alternativ stenge oss ute.

De som protesterte mot Alt-Right i Charlottsville er da også understøttet direkte eller indirekte av Wall Street, Hollywood, Dypstaten, utenlandske statsledere som Angela Merkel, innenlandske tidligere statsledere som George Bush Jr. og George Bush Sr.), MSM og de største korporasjonene innen sosiale medier, det vil si «Eliten» eller «1%ene».

Våre motstandere og deres støttespillere har blitt tvunget frem i lyset, og som vi mistenkte er det ikke pent. Den marxistiske professoren og Gramsci-kjenneren Diego Fusaro uttaler at denne nye venstresiden som har vokst frem har sammenfallende interesser med kapitalismen og imperialismen, han kaller denne symbiosen for en dobbelvinget ørn som de facto utgjør det vi nå kaller globalismen (han mener blant annet at 68-generasjonens tilsynelatende opprør egentlig var en gedigen seier for den nyliberale agendaen).

LES OGSÅ: Hva er kulturmarxisme?

Høyresiden (kapitalmakten), sier Fusaro, setter og etablerer strukturene, mens venstresiden setter superstrukturene. Kapitalmakten vil ødelegge nasjonalstatene fordi de begrenser globalismens ideer om blant annet fri flyt av kapital, mens venstresiden vil ødelegge nasjonalstatene fordi de mener nasjoner og grenser er kunstig konstruerte (bortsett fra når de er ideologisk sympatiske som kurderne og zapatistene).

Begge får de dermed et incitament til å dekonstruere alt som underbygger nasjonen, det vil si familie, etnisitet, religion osv.
Eliten for øvrig, og kapitalmakten spesielt, er dermed høyst delaktig i angrep på alt som kan utgjøre et fundament for et folkefellesskap (tenk Brexit). Interessant i denne sammenhengen er tilfellet FRP. Et parti med funksjon som en ventil som påberoper seg et slags ansvar for å beskytte det de omtaler som «norske verdier». Vi vet nå at disse «verdiene» ikke er særskilt norske, men snarere universelle og svært så diffuse: «demokrati», «ytringsfrihet» og «menneskerettigheter». Verdier de også gjerne stiller seg bak for å eksportere til andre land, med ubegrenset død, undertrykkelse og lidelse som resultat.

Operation Desert Storm

Ser vi på den ideologiske plattformen som FRP er bygget på er dette imidlertid ikke noen overraskelse. Vi vet at Ayn Rand og objektivismen er sentrale hos Fremskrittspartiet, noe Siv Jensen eksplisitt har formidlet. Ayn Rand var en jødisk immigrant som selv uttalte at hun var tilhenger av åpne grenser, hun kunne ikke være annet gitt hennes historie, mente hun selv. Ser man på hennes arv av i dag, forvaltet av the Ayn Rand Institute og dets jødiske leder Yaron Brooks så er gjennomgangsmelodien den samme: Kapitalisme og åpne grenser er to uatskillelige enheter.

Brooks har illustrert dette ved å betegne immigranten som selve legemliggjøringen av kapitalismens prinsipp: Han bryter opp sine røtter, gir avkall på sin identitet og overkommer alle hindringer i sin jakt på å realisere sin drøm, han skaper sin egen fremtid på nytt uhindret fra alle begrensninger. Brooks går så langt som til å framsnakke et eget ønske om å kunne skape et nytt menneske, fremtidsmennesket. Ikke ulikt «Sovjetmennesket» skal dette også være hevet over rase- og nasjonslinjer og andre identitetsmerker, som religion, men det skal i tillegg være individualistisk og jobbe kun for egen vinning.

Fusaro har imidlertid også et bilde på dette: I Marseille står det skulpturer av den marokkanske kunstneren, med fransk statsborgerskap, Bruno Catalano som skal representere «verdensborgeren» (som Catalano selv definerer seg som). Det som er betegnende med disse skulpturene er at de mangler vitale organer, de har kun hode, hender og føtter, men mangler både hjerte og ryggrad. Fusaro mener dette ikke er tilfeldig: hjerte og ryggrad er det som får menneskene til å se verdier bakenfor det utelukkende materialistiske, og handle ut i fra denne erkjennelsen.

Det er kanskje ikke uttalt politikk av Fremskrittspartiet, men det er de praktiske konsekvensene, og jeg er ikke sikker på om alle deres støttespillere og velgere er klar over dette. Demarkasjonslinjen er dermed satt og tydelig for alle å se, vi har en dobbelvinget tilsynelatende edel fugl, som i realiteten best kan beskrives som en åtseleter, fortærer av råtnende kadaver.

640px-damsleth-kultur-terror

Dette er relevant i sammenheng med at mange som kommenterer nasjonalsosialismen generelt, og Den nordiske motstandsbevegelsen spesielt, ønsker vi skal moderere oss, tilpasse oss tidens moter. Til det er det bare å si: Aldri! Moderasjon og tilpasninger er sidestilt med selvmord. Dette av to grunner:

For det første: Ingen liker en hykler som snur kappen etter vinden for å behage omgivelsene. I tillegg vil menneskene alltid, og spesielt i hvor alle andre verdier er erodert, søke det bestandige, som et anker, en Irminsul (Axis Mundi) i en urolig og uforutsigbar verden. Jamfør dette med kirken og den imploderingen som har utslettet alle spor etter denne. Infiltrert av særgrupper er kirken nå til tider vanskelig å skjelne fra en ordinær sekulær sosial organisasjon, som Den Norske Turistforeningen. Gud har måttet tilpasse seg menneskene og dets luner, nihilismen er total, og hva skal du med Gud da? Resultatet er åpenbart: Ingen tar kirken på alvor lengre, den er satt ut av spill av sine egne. Som avdøde Børre Knudsen sa det: «Nå går hyrden bak saueflokken.»

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity;

W. B. Yeats

For det andre: Nasjonalsosialismen er organisk og holistisk, den er i ypperste forstand en ytre og indre manifestasjon av kosmos og naturen. Den innbefatter alle livets aspekter. Å avvike fra nasjonalsosialismen vil bety en mutasjon, et fremmedelement som i stedet dreper organismen. Å skulle begrense sin livsanskuelse til et krav om at muslimer skal spise ribbe rundt julehøytiden, dra på pilgrimsreise til Holmenkollen minst én gang i livet, heise det norske flagget 17 mai og ha en mening om Therese Johaug og bruk av leppekrem, er i beste fall et selvbedrag, i sin ytterste konsekvens (politisk: FRP, metapolitisk: kontrajihadisme) å forlede folket til å akseptere sin død.

Å dø sakte skulle liksom være mer nobelt eller ufarlig. Som frosken i det stadig varmere vannet dør uten å vite det, i de behagelige omgivelsene, ”det går likar no” tenker den i det kroppens funksjoner opphører å fungere. Nasjonalsosialismen er en naturlig måler på omgivelsenes temperatur, selv om miljøet skulle bli behagelig varmt vet vi at dette kun er en felle for å bedøve oss, passivisere organismen.

En makt kan bare styrtes av en annen makt. Ikke av et prinsipp. Og ved siden av pengene finnes det ingen annen makt enn blodet. Pengenes makt kan styrtes og oppheves av blodets makt alene. Livet er det første og det siste, den kosmiske strøm inn i de mikrokosmiske former. […] Oss har skjebnen satt inn i denne kulturen på dette øyeblikk hvor pengene feirer sine siste seire og deres arvtaker, cesarismen, nærmer seg stille og ubønnhørlig. Vi lever under helt bestemte ønsker og plikter som for oss er det eneste som gjør livet verd å leve. Vi har ikke frihet til å gjøre det nødvendige eller la være. En oppgave som historiens nødvendighet har stilt, vil bli løst – med den enkeltes hjelp eller mot hans vilje. For: skjebnen leder den villige, men trekker den motvillige etter håret.

Oswald Spengler, «Mennesket og teknikken».

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
18 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
shabbos goy
shabbos goy
4 år siden

Dette må være det beste jeg har lest på Frihetskamp noen gang. Skribenten viser en ekstremt god innsikt i dagens situasjon. Jeg synes det er synd at nordmannens rasebevissthet og nasjonalfølelse (ja, den er der, dypt dypt inne), blir kanalisert inn i partier/organisasjoner som FrP og lignende, som bare vil grave oss enda lenger ned i søla og under overflaten forfekter jødiske ideologier. Dette stikker dypt. Det er som artikkelforfatteren påpeker, ingenting som kan få kapitalismen som vi kjenner den i dag til å gå overrens med nasjonalstaten, fordi nasjonalstaten er en direkte trussel for den liberale markedsøkonomien og påfølgende… Les mer »

Revolusjonæren
Revolusjonæren
4 år siden

Veldig god artikkel, og naturligvis helt enig med budskapet. Eneste unnskyldningen til å modere seg er et eventuelt forbud eller skjerpede lover. Selv da er det kun det ytre som bør modifiseres. Aldri essensen.

HFH!

JudasGarSviker
JudasGarSviker
Svar til  Revolusjonæren
4 år siden

Enig, men for de som tenker på å infiltrere systemet bla ved å gå inn i politikken el kan det være en fordel å delvis skjule hånden sin for å tiltrekke et bredere lag av befolkningen og for å ikke gi fienden unødvendige fordeler. Kampen må kjempes på flere fronter. Som du sier, essensen må alltid være det samme.

Revolusjonæren
Revolusjonæren
Svar til  JudasGarSviker
4 år siden

Ulempen ved dette er at man tiltrekker seg mennesker som sympatiserer med dette budskapet og ikke det «skjulte». Er man da i tillegg et «demokratisk» parti er vei kort også til reell liberalisering. Dvs. budskapet uttad blir hva man faktisk står for. SD i Sverige tjener som et godt eksempel.

shabbos goy
shabbos goy
Svar til  Revolusjonæren
4 år siden

Ja, kampen kan ikke vinnes demokratisk. Det tror jeg vi alle her er enige i. Seieren kommer helt klart fra folkets sanne vilje til å selv gjøre en endring. FrP er goys, som artikkelen påpeker. Men, det er et men. For å ta et konkret eksempel – se på hva som skjedde når Trump ble valgt til president. Han er jo helt tydelig på (((dems))) side, noe man ser svært godt spesielt etter den siste tidens hendelser. Med andre ord er han ikke løsningen, og man kan også se på det slik at Trumps seier bare har styrket fiendens makt.… Les mer »

JudasGarSviker
JudasGarSviker
4 år siden

Meget interessant artikkel! Denne bør deles i sosiale medier.

Thule
Thule
4 år siden

Nydelig artikkel! Rensk ut regjeringen og bygg den opp igjen fra grunnen uten rom for trojanske hester, skyggespill eller annen juks. FrP vil drive et spill på overflaten i et system som er råttent til bunnen. Hva hjelper det å sutre om det som skjer hvis man ikke vil iverksette reelle tiltak for å dekonstruere det systemet som holder dette gående? Total idioti! Den evige boomer er skyld i at denne idiotien blir gitt noen som helst form for legitimitet. Hadde det ikke vært for disse gamle egoistiske rasshølene ville reell opposisjon sprunget opp av jorden for lenge siden, og… Les mer »

Sturm88
Sturm88
4 år siden

Bra skriv! Leve Norden!!

Kritiker
Kritiker
4 år siden

«Ayn Rand og Yaron Brook var/er jøder» Ikke et argument. Ayn Rand var for at alle fredelige individer har rett til å utøve selvforsvar via staten, ergo er det helt legitimt ifølge Objektivismen (og dermed liberalismen/kapitalismen) å begrense ikke-fredelig innvandring. Hennes svar på innvandring må sees i kontekst. Hun mener f.eks. at det er helt greit at folk som ikke er en trussel kommer inn i et land for å f.eks. jobbe og leve et fredelig liv, selv om de kanskje utkonkurrerer noen innfødte i markedet, men hun ville vært imot muslimsk innvandring i dag mens vi er i krig… Les mer »

Sokrates venninne
Sokrates venninne
Svar til  Kritiker
4 år siden

Utifra objektivismens definisjon av seg selv, påstår jo alle seg å være objektivister.

At man ikke forstår hvorfor egoisme er negativt eller hvorfor velferd er positivt, betyr ikke at man har bedre kontakt med virkeligheten enn alle andre.

At de var jøder, var heller ikke ment som et argument for eller mot noe.

Liberalisme er en sykdom som vår ungdom må beskyttes mot med alle midler.

Kritiker
Kritiker
Svar til  Sokrates venninne
4 år siden

Det er slettes ikke slik at alle påstår at de er virkelighetsorienterte (mange vil si at det ikke finnes noen ekte eller felles virkelighet, at man ikke kan være objektiv, etc), og det er heller ikke alle som sier de er virkelighetsorienterte/objektive som er det.

Hvorfor er liberalisme og egoisme negativt da?

Sokrates venninne
Sokrates venninne
Svar til  Kritiker
4 år siden

Hvorfor egoisme er negativt er åpenbart for alle som forstår verdien av vennskap, samarbeid, omsorg og det å dele.

Liberalisme er negativt fordi den grunner i egoisme og leder til det motsatte av nevnte verdier.

NordenSkjold
NordenSkjold
Svar til  Sokrates venninne
4 år siden

Ordet Ego betyr ‘Meg selv’. Et ego er noe alle har og trenger, om dem i det hele tatt skal klare stå på sine Eg-ne* bein, men så finnes det dem som ikke klarer styre sitt ego, som lar ego-ismen flyte grenseløst til det blir urettferdighet og andres lidelse. ( Det er først da egoismen blir et onde.) Burde være en gylden vei der, som at det f.eks Går ann og fokusere på seg selv og sitt, men SAMTIDIG tenke på andre. Være selvstendig og fokusere på sitt eget liv og sin egen situasjon fremfor alle andre først og fremst,… Les mer »

Simon
Simon
4 år siden

Alle her inkludert meg, håper l På en sterkere regjering! Frp holder ikke mål…gå i diskusjon med SV!??? Det er noe galt i dette demokratiet….vi holder med FrP for det holder nærmest det vi mener. Men når skal en sterk leder stå frem!? Østerike og Polen (bobb bobb ikke sant) har det…hvor er vår? Intill du vet det, sier man ingenting offentlig. Vi er soldater, for Norge. Alt for Norge!

NordenSkjold
NordenSkjold
Svar til  Simon
4 år siden

Men når selv ledelsen i Frp går på Bilderbergmøter og tar lys-skye ego-avgjørelser som er på kant med det dem selv liksom står for så kan det kanskje være på høytid at folk innser at en sådan «Nasjonalisme» faktisk ikke er løsningen og faktisk bare er et utenpåskall for og villede nettopp Nasjonalister og Nasjonalsosialister. Kan også kalles organisert villeding.

Absolutt INGEN partier på Stortinget er verdt og stemme på .
( Dem er alle kjøpt og betalt .) Norge;***FACE IT***

Et Nasjonal-Sosialistisk Fundamentalt Skifte, er hva som trengs .

Anonym
Anonym
Svar til  Simon
4 år siden

Hvorfor skal man stemme Frp? Hva får vi ut av det? En litt strengere innvandringspolitikk og masse kapitalisme. Sist jeg sjekket var ikke det akkurat hva nasjonalsosialismen står for.

Marius
Marius
3 år siden

FrP er ikke bedre enn de andre såkallte partiene. De baserer seg på nøyaktig de samme løgnene og det samme narrativet som øvrigheta gjør. De som tror FrP er noe som helst annerledes har gått rett på limpinnen de kaller «partipolitikk», med den intetsigende politiske skalaen som en villedende faktor i bakgrunnen.

Kritiker
Kritiker
1 år siden

«Ayn Rand var en jødisk immigrant som selv uttalte at hun var tilhenger av åpne grenser» Hennes sitat om fri innvandring må åpenbart ikke tas helt bokstavelig. På lignende vis: Når hun kommenterte at palestinere og indianere var «savages», var det underforstått at dette ikke gjelder hvert eneste individ, men en slags generalitet. Nyansene er underforstått. Det Rand mente om innvandring var at innvandring ikke skal begrenses pga hensyn som «sosial dumping», eller tanken om at raser liksom ikke kan leve side om side, etc. Men husk at Rand til syvende og sist forfekter egoisme. Hun ville åpenbart da ikke… Les mer »