Hjem Nyheter Norge Vil at privatpersoner åpner sine hjem for asylsøkere

Vil at privatpersoner åpner sine hjem for asylsøkere

MASSEINNVANDRING: For å kunne bosette flest mulig såkalte flyktninger mener både Utlendingsdirektoratet og Kommunenes organisasjon at det er helt avgjørende at privatpersoner åpner sine hjem.

åpen-dør-640x349

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) sine prognoser vil omkring 25 000 såkalte flyktninger komme til Norge i løpet av 2015. Røde Kors-president Sven Mollekleiv uttalte søndag at et antall som 60 000, absolutt ikke er utenkelig.

Både UDI og Kommunes organisasjon (KS) anser at det nå er på tide at privatpersoner bidrar, og «åpner sine hjem» for asylsøkerne. Hva UDI og KS sikter til, er at privatpersoner skal leie ut sine boliger til eksempelvis kommuner eller private asylforetak, som så kan bruke de til å innlosjere såkalte flyktninger.

UDI-direktør Frode Forfang forteller til NRK at det er helt avgjørende at private utleiere prioriterer dette.

– Jeg tror det er lurt for at kommunene skal klare å finne boliger til alle, jeg tror det er helt avgjørende at private leier ut.

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide er enig. Til NRK forteller han at man er helt avhengig av det private leiemarkedet for å kunne få bosatt alle asylsøkerne.

– For å få bosatt alle, kan ikke kommunene kun basere seg på å kjøpe boliger selv. De trenger det private leiemarkedet.

BN-JY480_0821mi_H_20150821110700-e1440440541284-640x337

Prognosene må oppjusteres

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) trodde frem til at det rakk å ha som målsetning å bosette omkring 50 000 asylsøkere over fire år, et tall de nå mener må kraftig oppjusteres. Ifølge kommunikasjonssjef ved IMDi, Bjørg Karin B. Buttedahl, så har de dog ingen nøyaktig tall klare før mot slutten av oktober.

– Akkurat hvor mange flere kommunene må bosette til neste år blir klart i slutten av måneden. Da vil vi sende ut en ny anmodning til kommunene.

Kapasiteten sprengt

I likhet med andre andre europeiske land, er også kapasiteten ved norske mottak for lengst sprengt som følge av de massive strømmene av asylsøkere som tar seg inn i Europa og Norge. I stedet for å stenge grensene og sette en stopp for galskapen, så arbeider man nå på høygir med å bosette flest mulig asylsøkerne. Derav det absurde ønsket om at privatpersoner skal åpne sine hjem for masseinnvandringen, og prioritere innvandrere fremfor etniske norske.

Kilde:

– Avgjørende at privatpersoner åpner hjemmene sine for flyktninger