Hjem Nyheter Norge Vil begrense innsynet i PSTs informantbruk

Vil begrense innsynet i PSTs informantbruk

PST Justisdepartementet har fremsatt et lovforslag som vil begrense EOS-utvalgets innsynsrett i PSTs bruk av informanter.

I et forslag til en ny EOS-kontrollov fremsatt den 8. mars i år tar Justisdepartementet til orde for en innsnevring av EOS-utvalgets rett til innsyn i etterretningstjenestens arbeid. I lovforslaget heter det at informasjon som røper opplysningen om identiteten til E-tjenestens og utenlandske partneres menneskelige kilder skal betraktes som «særlig sensitiv informasjon i Etterretningstjenesten», og at utvalget derfor ikke skal kunne kreve innsyn i slik informasjon. Dette innbefatter enhver opplysning om kilden eller tjenestens kontakt med vedkommende som kan være egnet til å avsløre identiteten.

Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer (V), uttrykker sin bekymring i en kronikk i Aftenposten. Ifølge Løwer kan det meste av kildematerialet i prinsippet lede EOS-utvalget til kildens identitet, og dermed være unntatt fra kontroll.

Informanter benyttes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å blant annet registrere mennesker med feil politiske meninger. I 2014 stod informanten Christian Høibø frem på NRK og fortalte hvordan han hadde arbeidet med å samle inn medlemslister fra forskjellige politiske organisasjoner på venstre- og høyresiden. I kjølvannet av TV-sendingen iverksatte EOS-utvalget en granskning, uten resultat.

Saken ligger nå til behandling hos Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kilder:
EOS-utvalgets kontroll med PST svekkes
Justisdepartementet vil innsnevre den demokratisk kontrollen med PST. Det er en livsfarlig vei å gå