Hjem Nyheter Norge Vil bygge minst ti nye gigantmottak i Norge

Vil bygge minst ti nye gigantmottak i Norge

MASSEINNVANDRING Norske myndigheter ønsker å bygge minst ti nye gigantmottak. Hvert av mottakene skal kunne huse 1 000 såkalte flyktninger. Totalt forbereder man seg på opp mot 60 000 asylsøkere i løpet av 2016.

masseinnvandring

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statsbygg kartlegger i skrivende stund egnede tomter i Norge for å kunne opprette minst ti nye gigantmottak. Dette da man ønsker å være forberedt på en masseinnvandring på opp mot 60 000 asylsøkere i løpet av 2016.

Et av kravene til tomtene er at de skal være på minimum 15 000 kvadratmeter. Hver av mottakene skal kunne huse opp mot 1 000 asylsøkere, og totalt skal de ha en kapasitet på 10 500 plasser.

Statsbygg har blant annet sendt et brev til Bergen kommune hvor de spør om forslag til egnede tomter. Dette brevet har Bergensavisen fått ta del av, og ifølge dette så skal Statsbygg etterlyse sentrumsnære tomter med god tilgang til kollektivtransport.

LES OGSÅ: Innvandrere i majoritet i tre bydeler i Oslo

Statsbygg skriver videre at tanken er at eventuelle teltleire kun skal brukes om sommeren. Brakkeløsningene skal «i utgangspunktet» være midlertidige. Midlertidige ser dog ut til å være et fleksibelt begrep, da Statsbygg ikke ønsker å si noe om hvilket tidsperspektiv det er snakk om, ettersom «asylstrømmen de neste årene er uforutsigbar».

Ifølge Knut Berntsen ved UDI så er ikke brevet sendt ut til samtlige kommuner i Norge enda, men til et utvalg. I tillegg til de ovenfornevnte kriteriene, er det blant annet satt krav til et «robust kommuneapparat» og at det allerede finnes «et betydelig antall mottaksplasser i kommunen».

– Vi ser også på statlige eiendommer. I tillegg har vi også kontaktet private eiere angående tomter, forteller Berntsen til Bergensavisen.

Kilde:
Kommunen i dialog om massiv brakkeleir for flyktninger i Bergen