Hjem Nasjonal kamp Vil forhindre Motstandsbevegelsen og hjelpe motdemonstranter

Vil forhindre Motstandsbevegelsen og hjelpe motdemonstranter

ABSURDISTAN Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård mener det er uaktuelt at Motstandsbevegelsen skal få benytte kommunal grunn, men at kommunen derimot vil legge til rette for motdemonstrasjoner. Selv har han ingen anelse om hvorfor Motstandsbevegelsen skal demonstrere.

Bakgrunn

Den nordiske motstandsbevegelsens søknad om å få anholde demonstrasjon i Fredrikstad ble denne uken godkjent av politiet. I søknaden som Motstandsbevegelsen sendte ble det oppgitt at man ønsket å holde taler på Stortorvet.

– Det skal ekstremt mye til for at vi kan nekte personer eller grupperinger å ytre seg i det offentlige rom. Dette er grunnlovsfestet, uttalte ordenssjef Inge Jensen til Fredriksstad Blad.

Politimannen som ringte Motstandsbevegelsen for å fortelle at søknaden var innvilget, sa dog at både politiet og kommunen anså at Stortorvet var en dårlig idé, og presenterte et alternativt forslag. Han fortalte videre at det fantes tre plasser som var egnet til å avholde demonstrasjon i Fredrikstad, hvorav samtlige var eid av Fredrikstad kommune.

Motstandsbevegelsens representant svarte at organisasjonen fortsatt ønsket å benytte Stortorvet, som det var beskrevet i søknaden. Samtalen ble deretter avsluttet.

Vil legge til rette for motdemonstrasjoner, og forhindre Motstandsbevegelsen

Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, gikk deretter ut i media og uttalte at han selv ville delta i motdemonstrasjonen. Han kunne også meddele at det ifølge ham var uaktuelt at Motstandsbevegelsen skulle få benytte kommunal grunn, og at man i stedet ville legge til rette for motdemonstrasjoner.

– Demonstrasjonen er godkjent av politiet, så det er lite vi får gjort med. Men det vil være uaktuelt å leie ut kommunal grunn. Isteden vil vi heller legge til rette for verdige motdemonstrasjoner som selvsagt må være fredelige og markere at vi står for noe annet enn hva dem gjør, forteller Nygård til Fredriksstad Blad.

Noe av det Fredrikstads ordfører står for?

Nygård presiserer overfor Fredrikstad 24 hvorfor han mener Motstandsbevegelsen ikke skal få benytte kommunal grunn, og avslører dermed at han har ingen anelse om hva demonstrasjonen handler om, annet enn hva løgnpressen har foret ham med.

– Det er ganske hatefulle ytringer, her mot det som kalles «homolobbyen», som jo må kunne sies å være relativt mange av oss. Det er et angrep på den demokratiske beslutningen vi har tatt i Norge, om at det skal være likeverd for homofile, sier Nygård.

Er det disse kommunen skal hjelpe, og ordføreren skal demonstrere med?

Forbereder voldelig motdemonstrasjon

Etter det ble kjent at politiet hadde godkjent Motstandsbevegelsens søknad om å få demonstrere, har det vært et hett emne blant organisasjonens meningsmotstandere.

På sosiale medier, hvor motdemonstrasjonen diskuteres, altså den samme som kommunen skal støtte og som ordføreren skal delta på, diskuteres det blant annet at man skal ta våpen av ulike slag, deriblant vannpistoler fylt med urin og balltrær.

Kilder:
Vil avvise nazidemonstrasjon
Ordføreren viser sterk motstand til nazidemonstrasjon