Hjem Nyheter Norge Vil ha gratis utdanning til “asylbarn” – selv om de skal sendes...

Vil ha gratis utdanning til “asylbarn” – selv om de skal sendes ut

ABSURDISTAN Lærere fra Lofoten mener Norge bør tilby gratis utdanning til «asylbarn», selv om de skal sendes ut av landet. Ikke uventet støtter Venstre forslaget.

Det er lærere fra Vågan integrerings- og opplæringssenter i Lofoton som mener norske myndigheter bør tilby gratis utdanning til såkalte enslige mindreårige asylsøkere.

Ifølge lærerne bør innvandrerne få bli værende i Norge frem til de har fullført utdannelsen, selv om de skal sendes ut av landet. Dette fordi de anser at innvandrerne vil klare seg bedre i hjemlandet med en norsk utdannelse. En av lærerne tror norsk grunnskole også kan bidra til fred.

– Kunnskap gir makt, og kan kanskje være veien til fred, forteller Else Bakkehaug.

Venstre støtter forslaget

Stortingsrepresentant Iselin Nybøe (V) i kirke- utdannings- og forskningskomiteen støtter forslaget til lærerne.

– Utdanning er kjempeviktig, enten de skal være i Norge eller de skal tilbake til hjemlandet sitt. Det er tungtveiende grunner til at de bør få fullføre utdanningen sin, forteller hun til NRK.

Venstre har tidligere, sammen med Sosialistisk venstreparti og Kristelig folkeparti, ytret ønske om å fjerne ordningen om midlertidig opphold og i stedet umiddelbart innvilge permanent opphold til de såkalte asylbarna.

En av begrunnelsene da, var ironisk nok, at innvandrerne slet med usikkerhet, sovevansker og såkalt skolevegring. Hvordan innvandrerne med «skolevegring» stiller seg til gratis utdanning – er uvisst.

Kilde:
Vi bør gi dem noe på veien