Hjem Nyheter Norge Vil integrere asylsøkere uten opphold

Vil integrere asylsøkere uten opphold

MASSEINNVANDRING Norske myndigheter vil gjøre det lettere for asylsøkere uten opphold i Norge å komme seg ut i arbeidslivet. Dette for å raskere integrere de i samfunnet.

innvandring-640x348

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt frem et nytt lovforslag som skal gjøre det enklere for asylsøkere uten oppholdstillatelse å komme seg ut i arbeidslivet. Det er blant annet et obligatorisk asylintervju norske myndigheter nå ønsker å kunne hoppe over for å raskere få innvandrerne i jobb.

Ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug så er det for å raskere og bedre integrere innvandrerne i det norske samfunnet, at man nå har lagt frem et nytt lovforslag.

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge kommer raskt ut i arbeid.

Lovforslaget gjelder dog asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse, men som man antar vil komme til å få det. Et vilkår som stilles er at innvandreren har en «kjent identitet». Dette skal ifølge lovforslaget være av «hensyn til samfunnsikkerheten».

Kilde:
Asylsøkere skal komme raskere i arbeid