Hjem Nyheter Norge Vil la “asylbarn” uten permanent opphold få delta på skytetrening

Vil la “asylbarn” uten permanent opphold få delta på skytetrening

ABSURDISTAN Bare dager etter terrorangrepet i London, ønsker norske politikere å gi såkalte mindreårige asylsøkere uten permanent opphold muligheten til å bli medlem i skytterklubber og få skytetrening.

Regjeringen ønsker å gjennomføre en regelendring for organisasjonen Det frivillige skyttervesen og dermed gi såkalte enslige mindreårige asylsøkere uten permanent opphold, muligheten til å bli medlem i skytterklubber og få skytetrening. Dette fremkommer i Stortingsproposisjon 123 s hvor det blant annet står:

«Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse, som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag. Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer».

I tillegg til å kunne være medlem av en skytterklubb og få skytetrening, vil vedkommende også få våpenløyve dersom man oppfyller kravene. Ifølge forsvarsminiser Ine Eriksen Søreide, så vil ønsker de å gjennomføre endringene slik at alle skal behandles likt.

«Hensynet til likebehandling veier her tungt. Opplevelsen av å ikke være en del av samfunnet kan gi negative utslag både for den enkelte og for samfunnet.»

Noen som dog ikke skal behandles likt, er personer med «feil» politisk tilhørighet. Tidligere i år, ble flere av Motstandsbevegelsens aktivister i Elverum fratatt sine våpen fordi politiet anså at de hadde upassende meninger, og derfor var «uskikket».

Saken skal opp i Stortinget den 15. juni for votering.

Les også:
Aktivist og sportsskytter fratatt våpen

Kilde:
Regjeringen vil la mindreårige med midlertidig opphold få skytetrening