Hjem Nyheter Norge Vitnet om Manshaus: «Visste lite om Motstandsbevegelsen»

Vitnet om Manshaus: «Visste lite om Motstandsbevegelsen»

NORGE Et tidligere medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen vitnet i saken mot Philip Manshaus på fredag.

Et tidligere medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen vitnet og fortalte at Manshaus på rekrutteringsmøtet med organisasjonen fremsto som lite opplest om organisasjonens standpunkter og aktiviteter.

Fredag den 15. mai vitnet et tidligere medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen i rettssaken mot Philip Manshaus, dette fordi Manshaus skal ha vært på et rekrutteringsmøte med vedkommende slik Frihetskamp har rapportert om tidligere. Manshaus står tiltalt for å ha drept sin asiatiske adoptivsøster og for å ha angrepet Al-Noor-moskeen på Skui i august 2019.

Det tidligere medlemmet forklarte overfor retten hva rekrutteringsmøtet handlet om:

– Han hadde søkt medlemskap i DNM. Man sender inn en søknad sentralt, så går den ut til det redet det gjelder. Det er rekrutteringsansvarlig som har ansvaret for å følge det opp. Jeg hadde tilknytning til DNM da.

Det tidligere medlemmet beskriver Manshaus som «normal»:

– Jeg fikk inntrykk av at det var en ryddig person, en vanlig ung gutt. En velordnet og velstelt bærumsgutt. Jeg ville brukt ordet normal.

På spørsmål om hva de snakket om på møtet sier det tidligere medlemmet at man forsøkte å danne seg et bilde av søkeren, om han er straffet eller har førerkort, samt hvorfor han har søkt om medlemskap:

– Man kan se på møtene som et ansettelsesintervju. Det er en søker vi ikke vet noe om. Da har vi mange spørsmål for å danne oss et bilde av ham. Han kan også stille oss spørsmål. Vi spør om familiebakgrunn, om de er tidligere straffet, om de har førerkort, og hvorfor de søker seg til organisasjonen.

Det tidligere medlemmet beskriver videre for retten hva Den nordiske motstandsbevegelsen er for organisasjon:

– Det er en politisk organisasjon som er registrert i Brønnøysundregistreret. Det er en fullt ut lovlig organisasjon. Men det er et fellesskap også. Det er ulike grader av medlemskap, fra støttemedlem til å være et fullt medlem.

Retten spør deretter om hvordan Motstandsbevegelsen ser på dette med vold (offensiv vold), hvilket det tidligere medlemmet svarer at vil medføre til utkastelse.

– Det er forbudt. All bruk av vold medfører til offentlig utestenging. Det sa vi også på møtet. Han reagerte ikke noe spesielt på det.

Det tidligere medlemmet sier også at det er uaktuelt å gi medlemskap til noen som gir inntrykk av å ville gjøre voldelige aksjoner:

– Da er han ikke aktuell som medlem.

Retten spør det tidligere medlemmet om Manshaus virket opplest på ideologien og organisasjonen, hvilket vitnet svarer avkreftende til:

– Nei. Det inntrykket fikk jeg ikke i det hele tatt. Han fikk tips om å høre på en podkast der vi snakker om vårt standpunkt, så han kunne lese seg opp på organisasjonen. Vi ba ham lese seg opp på hva vi gjorde i rapporter, det er alt fra turgåing til andre aktiviteter.

– Han kjente ikke til hendelser vi hadde vært med på, det virket nytt for ham. Om han var veldig opptatt av organisasjonen, burde han ha fått det med seg. Vi snakket om den demonstrasjonen vi ønsket å holde i Fredrikstad, som han ikke hadde fått med seg. Det samme gjaldt et sammenstøt med Antifa på Egertorget. Det var vel rundt desember 2018.

Retten spør om hvordan organisasjonen ville kommunisere med Manshaus om han ble tatt opp som medlem. Vitnet svarer at man bruker Skype og kryptert e-post.

Det tidligere medlemmet beskriver at han ble svært overrasket over at det var personen fra rekrutteringsmøtet som hadde blitt arrestert for angrepet på Al-Noor-moskeen, samt drapet på sin adoptivsøster. Han uttrykker også lettelse over at Manshaus ikke ble tatt opp som medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen:

– Jeg ble veldig overrasket. Media slapp et bilde av personen, og det lignet nesten ikke på den personen vi hadde truffet. Men navnet og Bærum klinget med ham vi hadde truffet. Jeg tenkte mye. Det var ikke spesielt bra for vår sak om han hadde vært medlem i DNM da han gjorde det. Det er åpenbart for meg, og andre også, at om det skjer noe negativt så kobles det til organisasjonen, og man vil strekke seg langt for å gjennomføre et forbud.

Om Manshaus politiske ståsted sier det tidligere medlemmet at Manshaus ikke sa noe om sine egne ideer, men at han var bekymret for innvandringen, spesielt av muslimer:

– Han sa ikke så mye. Vi har våre standardspørsmål, men han snakket aldri om sine egne ideer. Han hadde ingenting å tilføre diskusjonen. Men han var mest bekymret rundt innvandring.

– Når det gjelder innvandring, så gjorde jeg den koblingen, fordi det er mye innvandring fra muslimske land.

Det tidligere medlemmet beskriver sitt inntrykk av Manshaus som en person med normal barndom og med gode familieforhold, og at han ikke hadde vært «nasjonalist» i lang tid:

– Det hadde vel gått ganske fort. Vi snakket om hvordan han hadde kommet dit han var i dag. Han sa det hadde gått fort til han hadde kommet til disse slutningene. Han beskrev barndommen og oppveksten som helt normal, med gode familieforhold. Det var ikke noe han hadde gått og tenkt på i oppveksten.

Det tidligere medlemmet sier at han ikke visste noe om Manshaus hadde søkt kontakt etter rekrutteringsmøtet, ettersom han ikke var ansvarlig for rekruttering:

– Jeg har ikke den rollen, så jeg håndterer ikke den e-posten. Jeg har bare vært på det møtet, e-posten leste jeg i etterkant.

GROV LØGN!

Etter dette spørsmålet var utspørringen av det tidligere medlemmet ferdig. I direkterapporteringen til NRK legger rikskringkasteren til en kommentar av journalisten Harald Klungtveit som selv spekulerer i om rekrutteringsprosessen stoppet opp fordi vitnet og «andre som holdt i kontakten med Manshaus» gikk ut av organisasjonen sommeren 2019.

NRK fortsetter i en senere artikkel samme dag å spre løgn fra Klungtveit om at medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte et terrorangrep i Göteborg i 2017.

Dette er en grov løgn: Personene bak attentatene var ikke medlemmer av Motstandsbevegelsen ved tidspunktet de utførte handlingene. Det svenske politiet konkluderte også senere i sin rapport at Motstandsbevegelsen hverken stod bak eller visste om planene. Rettssaken mot personene ble heller ikke rubrisert som terror.

– Vi har ikke vurdert at det er et spørsmål om terror. Vi kan for eksempel ikke se at gjerningene alvorlig har destabilisert politiske, konstitusjonelle, økonomiske eller sosiale strukturer, sa aktor Mats Ljungqvist til GP dengang, og fortsatte:

– Vi kan også se at to av disse personene har gitt uttrykk for misnøye mot Den nordiske motstandsbevegelsen og dens ledelse for at de ikke vil ta til den vold som er «nødvendig for en revolusjon».

Klungtveits mange løgner var også tema for et spesialavsnitt av podkasten Hold fanen høyt! som ble publisert sist torsdag.

Les mer: Philip Manshaus