Hjem Nyheter Norge Voldsom økning av unge, afrikanske menn til Norge

Voldsom økning av unge, afrikanske menn til Norge

MASSEINNVANDRING: I mai måned har det vært en fryktelig økning av unge, afrikanske menn som søker asyl i Norge. De fleste vil få opphold, sier UDI-direktøren.

innvandring-640x348

Fra 1. til 25. mai kom det 267 såkalte mindreårige asylsøkere til Norge (personer som selv hevder de er under 18 år og enslige). Det tallet er nesten like høyt som summen av alle «mindreårige asylsøkere» som kom i løpet av årets fire første måneder.

Det er særlig en økning av asylsøkere som sier de er fra Eritrea. Fra Eritrea er det i mai registrert 138 «mindreårige asylsøkere», i perioden januar–april «kun» 41. Av de unge eritreerne som har kommet til landet så langt i år, er hele fem av seks menn.

Ifølge direktøren for Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang, er veldig mange av innvandrerne som strømmer over Middelhavet til Europa, fra Eritrea, og Norge blant de landene i Europa som mottar flest av disse. Brorparten av dem vil få opphold i Norge, sier Forfang. Av 218 «mindreårige asylsøkere» som har fått sakene sine behandlet i år, har kun 7 fått avslag.

Kilder:

Kraftig økning av mindreårige asylsøkere
Mindreårige asylsøkere strømmer til Norge