Hjem Nyheter Norge Voldsspiralen Oslo – redegjørelse «unødvendig»

Voldsspiralen Oslo – redegjørelse «unødvendig»

FLERKULTUR Den eskalerende voldsutviklingen i hovedstaden får pågå tilnærmet uhindret og ignoreres av regjeringen som mener det «ikke er behov» for en redegjørelse.

Satelittbilde av Oslo. Foto: Sentinel-2 (CC BY-SA 3.0 IGO).

Den flerkriminelle volden i den multietniske utopien Oslo har fått selv politikere til å rope ut om tiltak i den siste tiden.

Blant annet har lederen av Fremskrittspartiet alarmert om en voldsutvikling «helt ute av kontroll» og har ifølge NRK sendt en anmodning til justisministeren om redegjørelse rundt situasjonen i hovedstaden.

Anmodningen har derimot ikke fått anerkjennelse og justisministeren har svart med at det for tiden «ikke er behov for redegjørelse om situasjonen» i Oslo, og at en klarlegging av dette i så tilfelle «ligger frem i tid».

Justisministeren avdramatiserer dagens situasjonsbilde med at uroen i hovedstaden kommer og går i bølger, der det i «enkelte miljøer» er perioder med større uro.

Som etablerte tiltak mot den eskalerende importerte flerkriminelle bandevolden, nevnes det at politiet «har fått satt inn ekstra patruljer for å skape trygghet» og at regjeringen «satser på lov og orden».

Hva som inngår i det å «skape trygghet» utdypes ikke mer enn at det er bevilget 200 millioner fra norske skattebetaleres felleskasse, «til varig styrking av kamp mot kriminalitet, flere politifolk til stede lokalt og bedre forebygging».

Likeså henviser justisministeren til at regjeringen innfører et våpenamnesti fra 1. januar til 1. juni i 2023 der innbyggere kan levere inn ulovlige våpen uten å risikere straffeforfølgelse, for å forhindre at ulovlige våpen strømmer frem til «kriminelle miljøer».

Politiet som daglig må stå i kamp mot disse «kriminelle miljøene» melder om en hovedstad der innbyggere blir avkrevd bompenger for å få fare gjennom «bydelsgrenser», et bymiljø preget av «fryktkultur», et Oslo som er oppdelt i «konfliktfylte territorier» og beslaglegning av kniver, jungelsverd og skytevåpen som minner mye om det man ser i de svenske tilstandene.

Hittil i år har politiet i Oslo beslaglagt 80 kniver og macheter og 40 skytevåpen. En politioverbetjent forteller til NRK at barn ned i 12-årsalderen blir oppdaget gå rundt med våpen på seg og blir rekruttert inn i disse «miljøene», men avfeier at de har «mistet kontrollen».

Mohamed Fariss som har jobbet med barn og ungdom i Oslo i over 20 år, forteller derimot i samme artikkelen at miljøet i Oslo har utviklet seg til å bli mer kamp mellom de spesifikke bydelene i forhold til tidligere.

Regjeringens tiltak mot utviklingen i den flerkulturelle utopien Oslo lander altså bare på bevilging av enda mer penger, enda flere politipatruljer og en periodisk våpenamnesti til neste år.

En løsning på den importerte eskalerende samfunnssituasjonen, inklusivt den flerkriminelle utviklingen, vil altså hverken politiet, politikerne, justisministeren eller regjeringen redegjøre eller forholde seg til.

I Den nordiske motstandsbevegelsens politiske program «Vår vei» punkt 1 kan man lese at en permanent løsning på problemutviklingen er fungerende tiltak som å umiddelbart stoppe masseinnvandringen; at en repatriering av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig, og på en så human måte som mulig sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.