Hjem Historie Dagens historiske Waffen-SS okkuperer Beograd med ti mann

Waffen-SS okkuperer Beograd med ti mann

HISTORIE Den 12. april 1941 erobrer SS-kapteinen Fritz Klingenberg den jugoslaviske hovedstaden Beograd med ti soldater.

Jugoslavia signerte den 25. mars 1941 den såkalte aksepakten, en militærallianse mellom hovedsakelig Tyskland, Italia og Japan. Undertegnelsen falt ikke i smak hos visse jugoslaviske offiserer, som på denne tiden var under sterk innflytelse fra Storbritannia. Bare dager etter at den jugoslaviske regenten hadde signert dokumentet ledet disse offiserene et statskupp og erklærte Jugoslavias medlemskap i aksepakten ugyldig. I Berlin kunne ikke tyskere risikere at Storbritannia skulle få et fotfeste på kontinentet, og en plan for å gjenopprette ordningen i Jugoslavia ble raskt utformet. Felttoget mot Jugoslavia startet den 6. april 1941.

Fullt mobilisert hadde den jugoslaviske arméen en respektabel styrke på over 1 million soldater, 4 000 artillerikanoner, 500 kampfly og 200 stridsvogner. Da store deler av den multietniske jugoslaviske arméen så sine «landsmenn» som større fiender enn de invaderende tyskerne, deserterte store mengder av troppene før kampene engang hadde begynt. Mot Tyskland kunne Jugoslavia stille opp med omtrent 700 000 soldater.

Fritz Klingenberg. Foto: Bundesarchiv, Bild 101III-Weyer-024-05A / Weyer / CC-BY-SA 3.0CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.

SS-Hauptsturmführer Fritz Klingenberg, en av de første som fikk sin offisersutdannelse ved SS-Junkerschule Bad Tölz, var ved tiden for det jugoslaviske felttoget kompanisjef i den motoriserte SS-divisjonen Reichs motorsykkelbataljon. Som divisjonens best bevegelige enhet, fungerte bataljonen som avantgarde og rekognoseringsforband i fremrykkingen mot den jugoslaviske hovedstaden. Takket være det våte vårværet var de jugoslaviske veiene ekstremt utilgjengelige, og den jugoslaviske arméen hadde sprengt et stort antall broer som reduserte fremrykkingshastigheten enda mer. I et kappløp med naboforbandet, arméens eliteregiment Großdeutschland, presset Klingenberg sine menn til det ytterste. Kvelden den 11. april fant kompaniet en hel bro over Vlasecki-kanalen og kunne derfor avansere ytterlige 20 kilometer, og ankom ved midnatt byen Pancevo, 15 kilometer fra Beograd. Dagen etter avanserte Klingenbergs menn utmattet videre, men ble tilfeldigvis hindret da det ikke var noen bro over elven Tamis, en bielv til Donau, som var meget bred av vårflommen. Avantgarden fra Großdeutschland hadde nå nådd igjen Klingenberg, og det eneste de nå kunne gjøre var å be om gummibåter fra divisjonens ingeniørbataljon og vente. Hellet sviktet imidlertid ikke Klingenberg i denne situasjonen; han fant nemlig en gammel skjør båt da han rekognoserte nærområdet. Han bestemte seg for å ta denne båten over elvene; han talte til sitt kompani og bad om frivillige, og alle kompaniets soldater rakk opp hånden. Klingenberg valgte ut ti av sine beste menn – alle som fikk plass i båten.

Vel over Donau rykket soldatene inn i Beograd, utrolig nok uten fiendtlig motstand. Ved den tyske ambassaden støtte SS-soldatene på en folkemasse, som raskt forsvant etter at to maskingevær ble satt opp til forsvar av bygningen. Med hjelp av personal fra ambassaden fikk Klingenberg kontakt med Beograds borgermester og krevde byens umiddelbare kapitulasjon. Borgermesteren kapitulerte!

Klingenberg i Beograd. Foto: Public domain.

Mindre enn én uke senere kapitulerte Jugoslavia vilkårsløst. Felttoget hadde tatt elleve dager og de totale tyske tapene utgjorde 151 falne soldater. Klingenberg ble dekorert med Ridderkorset av Adolf Hitler personlig for sin innsats denne dagen.

Se «Die Deutsche Wochenschau – 1941 04 16 – Nr 554 – Jugoslawien» nedenfor: