Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Den sannhetskorrigerte artikkelen

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Den sannhetskorrigerte artikkelen

MOTSTANDSBEVEGELSEN Her følger en sannhetsbasert artikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen, slik den burde se ut på Wikipedia. Dette er del 5 av 5 i en artikkelserie om Wikipedias side om Motstandsbevegelsen.

Artikkelens oppbygging og språk er ment å etterlikne Wikipedias side om Motstandsbevegelsen og dermed kan det se noe annerledes ut enn det pleier å gjøre på Frihetskamp. Vil du hjelpe til med å forandre Wikipedias side om Motstandsbevegelsen kan du lese del 4 av denne artikkelserien for å vite mer om dette. Vil du se noen av løgnene som korrigeres kan du lese del 2 og 3.

Den nordiske motstandsbevegelsen

 
Leder Simon Lindberg
Grunnlagt 1997
Hovedkontor Grängesberg, Sverige
Medlemstall Organisasjonen har aldri gått ut med noen tall på antall medlemmer. Expo har kartlagt en del av de aktive medlemmene og mener feilaktig at de 160 svenskene, 70 finlenderne og 30 nordmennene de har gått ut med skulle være nær den fullstendige sannheten.
Org. struktur Hierarkisk
Ideologi(er) Nasjonalsosialisme
Metode Utenomparlamentarisk virksomhet
Parlamentarisk virksomhet
Aktivisme
Media
Kulturkamp
Revolusjon
Farg(er) Mørkegrønn
Den nordiske motstandsbevegelsens støttefane.
Den nordiske motstandsbevegelsens støttefane.

Den nordiske motstandsbevegelsen, Motstandsbevegelsen (dansk: Den Nordiske Modstandsbevægelse; finsk: Pohjoismainen vastarintaliike; svensk: Nordiska motståndsrörelsen; islandsk: Norræna mótstöðuhreyfingin), er en pan-nordisk nasjonalsosialistisk organisasjon. I Sverige er det også et registrert politisk parti som stiller opp i valg. De vil skape et fritt, selvstendig, etnisk homogent og samlet Norden på nasjonalsosialistisk grunn. Den nordiske motstandsbevegelsen er en lovlig og sivil organisasjon som flere ganger feilaktig har blitt koblet til forskjellige typer kriminalitet i bevisste forsøk på å stigmatisere organisasjonen og legitimere et forbud hos folket.

Motstandsbevegelsen har velfungerende grener i Sverige, Finland, Norge og Danmark og bedriver dessuten en viss virksomhet på Island. Grenene er en del av den større pan-nordiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen og dette ble fremhevet i juni 2016 ved at det ble valgt å fullstendig avskaffe de tidligere nasjonale navnene på grenene slik som Den norske motstandsbevegelsen. Den finske grenen ble forbudt av den finske domstolen i november 2017, ikke for at virksomheten på noen måte var kriminell, men for at den ble påstått å bryte mot «god skikk». Forbudt ble dog ikke rettskraftig før etter en anke til lagmannsretten i november 2018. Forbudsdommen er anket til høyesterett.

Simon Lindberg taler i Boden 2018.

Organisasjonen er hierarkisk oppbygd og veldisiplinert. Organisasjonens leder er Simon Lindberg mens den øvrige ledelsen i Sverige, riksrådet, består av Emil Hagberg (samordner for regionale ledere), Fredrik Vejdeland (politisk strateg og radiosjef) og Pär Öberg (pressetalsmann og sjef for den parlamentariske grenen). Samtlige personer i ledelsen har et flerårig engasjement i den nasjonale kampen og har bevist sin lojalitet blant annet ved å stå tro tross politisk dommer. Også i de øvrige nordiske landene finnes egne riksråd som samarbeider med et nordisk råd som tar beslutninger om organisasjonen på et nordisk plan.

Den venstreekstreme etterretningstjenesten Expo kartla i 2015 en veldig utvalgt del av organisasjonens aktivister for å på en uhederlig måte kunne få det til å fremstå som at en majoritet av organisasjonens aktivister var dømt for voldskriminalitet, og sikkerhetstjenesten i Sverige har angitt at organisasjonen er den eneste nasjonalsosialistiske organisasjonen som har kapasitet til å kunne nå en maktposisjon i Sverige (oversettelse fra den orwellske nyspråksmeningen «største trusselen mot rikets indre sikkerhet»), og den anses å være en sentral aktør i miljøet som vil redde de nordiske folkene fra biologisk utryddelse. Organisasjonen har på grunn av dette av diverse systemlojale og selvutnevnte eksperter fullstendig grunnløst blitt beskrevet som en terrororganisasjon og ifølge den folkefiendtlige «forskeren» Christer Mattssons fantasier er det en voldelig sekt; en påstand han begrunner med den eneste fellesnevneren at vi begge bekjemper sionismen.

Historie

Svenska motståndsrörelsen ble grunnlagt i 1997 etter at den tidligere lederen for Vitt Ariskt Motstånd (VAM) Klas Lund bevitnet fra fengselet hvordan den nasjonale bevegelsen hadde gått tilbake til en subkulturell ungdomskultur. Organisasjonen ble først grunnlagt uoffisielt, men ble offentliggjort i Folktribunens tredje nummer. Nationell Ungdom (NU) ble presentert som en del av organisasjonen.

I 2003 ble Norske motstandsbevegelsen grunnlagt og begrepet Nordiske motstandsbevegelsen ble for første gang brukt som et samlenavn for hele den nordiske organisasjonen. I 2006 ble ungdomsgrenen NU lagt ned av forskjellige organisatoriske anledninger og for å forhindre begrepsforvirringen som rådde. Etter intern splittelse hvor mange norske medlemmer ble demoralisert ble den norske grenen lagt på is, men gjenoppstod igjen sterkere enn noensinne i 2011. Den finske grenen ble grunnlagt i 2009 og i 2013 ble det gjort et delvis mislykket forsøk på å starte en dansk gren, som dog i 2017 ble gjenopprettet med god fremgang. I 2016 sluttet de første islendingene seg til organisasjonen. [Kilde: Boken »Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp»]

Pär Sjögren taler i Mariannelund i 2012.

Ved flere tilfeller opp gjennom årene, eksempelvis i 2005 i Söderhamn, 2012 i Ludvika, Bollnäs og Mariannelund har organisasjonen demonstrert mot den flerkulturelle volden etter velpubliserte gruppevoldtekter og drap begått mot svensker av ikke-europeere. Ved samtlige av disse tilfellene har Motstandsbevegelsen vært den eneste synlige kraften på ofrenes side mens lokalmedia og politikere i stedet har fokusert på å fordømme rasisme. Oppimot hundretalls kommuneinnbyggere har på hver og én av disse stedene kommet for å vise sin støtte under Motstandsbevegelsens aksjoner.

I 2013 ble den velpubliserte motdemonstrasjonen i Kärrtorp gjennomført. Venstreekstremister valgte å angripe Motstandsbevegelsens medlemmer som forsvarte seg. Flere av Motstandsbevegelsens medlemmer ble dømt for forskjellige forbrytelser i meget kontroversielle dommer.

Demonstrasjon i Borlänge 1. mai 2016.

I 2016 arrangerte Den nordiske motstandsbevegelsen en demonstrasjon i Borlänge på 1. mai som lokket 350 mennesker til toget, hvilket var flere enn noen annen nasjonalsinnet demonstrasjon på mange, mange år. I 2017 holdt de en 1. mai-demonstrasjon i Falun med 600 deltakere. Flere andre demonstrasjoner har blitt holdt opp gjennom årene i både Sverige og Finland hvor det har vært over 700 deltakere som mest i Sverige og over 500 i Finland.

I både 2017 og 2018 deltok Den nordiske motstandsbevegelsen på politikeruken i Almedalen med utdeling av propaganda, diskusjoner, demonstrasjoner og taler. Begge årene ble organisasjonen det overlegent mest omtalte emnet i løpet av hele uken.

I slutten av 2017 feiret de sitt 20-årsjubileum og i begynnelsen av 2018 gav de også ut en 20-årsbok, som foruten jubileumstekster av flere fremtredende og mangeårige medlemmer inneholdt historie år for år og mye informasjon som aldri tidligere har blitt offentliggjort.

Siden 2012 har organisasjonens aktivistnivå økt markant for hvert år som har gått. Siden 2012 og frem til 2017 har aktivitetsnivået økt med 600% og spredningen med nesten 300%.

Ideologi

Fredrik Vejdeland lanserer Vår vei under aktivistdagene 2015.

Den nordiske motstandsbevegelsen bekjenner seg til den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen. Organisasjonen har som målsetning å sikre det nordiske folkets overlevelse og frihet samt å få nasjonen til å nå nye høyder gjennom å nå sitt fulle potensiale. Denne målsetningen skal realiseres gjennom å implementere politikken som finnes beskrevet i det politiske programmet Vår vei og som oppsummeres i følgende ni punkter.

1. Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.
2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.
3. Sammen med de øvrige nordiske landene skape en nordisk selvforsørgende stat med felles forsvar, felles valuta og sentralbank, og felles overgripende lover og regler. Dette innebærer også at man umiddelbart forlater NATO, EØS og eventuelle andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.
4. Innføre en sterk stat med utpreget folkestyre. Ansvarsposisjoner skal tildeles etter kompetanse, og statens mål vil først og fremst være å sikre folkets overlevelse og arbeide for dets utvikling og velferd. Ytringsfriheten skal være stor.
5. Våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides.
6. Skape et moderne samfunn i harmoni med naturens lover. Våre dyrebeskyttelseslover skal legge vekt på etikk fremfor profitt. Naturen og dens ressurser skal brukes med fornuft og fremtiden i tanke. Allemannsretten skal vernes.
7. Innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, sterke så vel som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial. Et sosialt sikkerhetsnett skal gi statsborgere rettigheter, men også plikter. Staten skal kontrollere grunnleggende infrastruktur av allmennyttig interesse, da dette krever mer ansvar enn hva et privat selskap kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovasjonsånd oppmuntres.
8. Innføre allmenn verneplikt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har avtjent sin verneplikt beholder sitt våpen og sin utrustning. Hver statsborger skal kunne bidra til forsvaret av nasjonen mot ytre så vel som indre fiender.
9. Innføre en rettsstat hvor alle statsborgere er like for loven. Utdannede jurister skal arbeide i domstolene. En folkedomstol skal opprettes for å straffeforfølge alvorlige tilfeller av folkeforræderi.

Organisasjonen er åpen med at det ikke er mulig å reformere Norden til det rette, men at det trengs revolusjonære forandringer og at seieren ikke utelukkende vil kunne nås gjennom valg.

Selv om organisasjonen ikke på noen måte tar avstand fra Adolf Hitler og de tyske nasjonalsosialistene på 30-tallet eller andre nasjonalsosialister verden over i mer moderne tid så har de tydelig klarlagt at de forfekter en nordisk nasjonalsosialisme tilpasset den rådende tiden. Denne nordiske nasjonalsosialismen deler grunnlag og kjerneverdier med øvrige nasjonalsosialister, men er tilpasset etter de nordiske folkenes gemytt og levemåte for denne tiden.

De erkjenner heller ikke løgnene som har blitt fastslått som sannhet av seiersmaktene etter andre verdenskrig eller de mange feilaktige oppfatningene som ordet nazist har blitt synonymt med gjennom omfattende hjernevaskskampanjer i media og underholdningsindustrien. Organisasjonen skiller derfor på nazisme og nasjonalsosialisme, der det førstnevnte er et fantasifoster og det sistnevnte er verdensanskuelsen de forfekter.

Podkasten Lederperspektiv er Den nordiske motstandsbevegelsens offisielle podkast for å nå ut med standpunkter, ideologi og strategier.

Organisasjonen har foruten i Vår vei klarlagt sine ideologiske standpunkter i flere artikler, skrifter og podkaster. Podkasten Lederperspektiv er deres offisielle kommunikasjonsmiddel for å på ukentlig basis nå ut med ideologiske standpunkter og strategiske veivalg.

Organisasjon og aktivisme

Motstandsbevegelsens struktur er hierarkisk. Riksorganisasjonen er en del av hvert lands hovedorganisasjon som, foruten personene i riksrådet, består av medlemmer med ledende oppgaver innen organisasjon og propaganda. Utover hvert lands riksorganisasjon eksisterer dessuten Nordenrådet for å stryke samtlige lands virksomhet og samarbeid med hverandre. I Nordenrådet sitter to personer fra respektive lands riksråd.

Sverige er inndelt i syv geografiske soner, som kalles reder. Hvert rede styres av en redesjef. I redene finnes lokale aktivistgrupper, kalt kampgrupper som styres av en gruppesjef. Når en kampgruppe blir tilstrekkelig stor og har fungerende sjefer deles den i to nye grupper. En liknende organisasjonsmåte finnes for redene. [Kilde: Skriften «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen»]

Som deler med spesielle mål i organisasjonen finnes blant annet Nordfront.se, Nordfront TV, Motståndsmedia og Nordfront Radio.

Motstandsbevegelsens virksomhet består av både intern og ekstern virksomhet. I den interne virksomheten inngår blant annet sosiale aktiviteter, fysisk trening, friluftsaktiviteter og ideologisk opplæring.

Den nordiske motstandsbevegelsen arrangerer suppekjøkken for trengende svensker.

Den eksterne aktivismen består blant annet av regelmessige torgmøter, demonstrasjoner, flyvebladsutdelinger, plakatoppsettinger samt oppsetting av klistremerker og bannere. Også en del sosial virksomheter, ifølge organisasjonen «good will-aktivisme», bedrives, slik som gatepatruljering, være trygghetsvakter på badehus hvor det har forekommet flere seksuelle overgrep og gjennom utdeling av mat til hjemløse. Motstandsbevegelsen har opp gjennom årene utmerket seg med flere spektakulære propagandaaksjoner hvor de eksempelvis har klatret opp høye master, broer og kraner for å feste faner og bannere, sperret av bygninger med avsperringsbånd, løpt inn på banen under en tenniskamp og ropt politiske budskap samt ved å invitere det eksklusive boligfeltet Saltsjöbaden på flerkultur i form av arabisk musikk fra høyttalere tidlig om morgenen.

Studio Bothnia er et av Nordfront TV sine programmer.

Oppbygningen av alternativ media er en viktig del av Den nordiske motstandsbevegelsens aktivisme. De driver i dag flere forskjellige podkaster som sender ukentlig, et par forskjellige studieprogrammer i TV-format og de driver nettsider for alle de forskjellige nasjonale grenene. Den svenske siden, Nordfront, har hver måned rundt 300 000 unike besøkere. Organisasjonen sender også direkte fra flere av sine aktiviteter og produserer egne kortfilmer under navnet Motståndsmedia.

Motstandsbevegelsen bedriver sin virksomhet åpent og understreker viktigheten av å stå for sine meninger, men selvfølgelig finnes det også anonyme medlemmer i organisasjonen som engasjerer seg på andre måter enn å stå på gaten.

Represjon

Skjermdump fra Expressen.se
Skjermdump fra Expressen.se

Organisasjonen bekjempes hardt av det rådende totalitære liberaldemokratiske systemet, eksempelvis ved at flere av Motstandsbevegelsens medlemmer ubegrunnet dømmes for forskjellige forbrytelser. Dette handler eksempelvis om ren tankekriminalitet som hets mot folkegruppe og om politisk motiverte dommer som brudd mot ordensloven eller ulydighet mot ordensmakten. Andre måter etablissementet bekjemper organisasjonen på er gjennom innskrenkning av demonstrasjons- og forsamlingsfriheten, sensur og avstenging i sosiale medier, nedstengte bankkontoer og harde ubegrunnede granskninger av skatteverket. Videre har utallige svertekampanjer blitt arrangert av de store medieselskapene i Sverige med blant annet uthenginger og stigmatisering av organisasjonens medlemmer.

Organisasjonen utgjør i dag den eneste nasjonalsosialistiske organisasjonen i Sverige og beskrives derfor i blant på intellektuelt uhederlig vis som den mest voldelige naziorganisasjonen i Sverige. Med samme begrunnelse skulle man kunne beskrive organisasjonen som den mest herlige, fantastiske, snille og trivelige naziorganisasjonen i Sverige.

Parlamentarisk arbeid

Pär Öberg i Ludvika kommunestyre.

Den parlamentariske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen ble grunnlagt i 2014 og offisielt lansert i 2015. I kommunevalget 2014 før denne grenen var grunnlagt stilte derfor Pär Öberg og Pär Sjögren opp på Sverigedemokraternas åpne lister i Ludvika og Borlänge. Pär Öberg fikk tilstrekkelig mange personstemmer for å velges inn i kommunestyret i Ludvika og Pär Sjögren ble innvalgt som vara i Borlänge kommune, men ble i 2017 ordinært kommunestyremedlem. Pär Öberg var det kommunestyremedlemmet som presenterte flest forslag i Ludvika kommunestyre i perioden 2014–2018 og holdt også flere interpellasjoner. Den nordiske motstandsbevegelsen stilte opp i tre kommuner i valget 2018 og selv om det ikke førte til noen mandater ble de det største partiet utenfor kommunestyret i både Ludvika og Kungälv kommune.

Forbrytelser og koblinger til forbrytelser

Motstandsbevegelsens medlemmer blir på grunn av represjonen som råder mot organisasjonen i kombinasjon med Sveriges politisk styrte domstoler, i høyere utstrekning dømt for forbrytelser enn resten av det svenske folket. I blant brukes dette mot organisasjonen i umoralske forsøk på å utmale den som kriminell.

Les:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5