Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Hvilke løgner spres og hvorfor?

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Hvilke løgner spres og hvorfor?

MOTSTANDSBEVEGELSEN Wikipedias artikkel er fullpakket med løgner. Hvilke løgner dreier det seg om og hvorfor? Dette er del 2 av 5 i en artikkelserie om Motstandsbevegelsen side på Wikipedia.

I går gikk jeg igjennom hva Wikipedia er for noe, nettsidens grunnleggende prinsipper for redigering og hvordan det skader Den nordiske motstandsbevegelsen at dets brukere ikke bryr seg om disse reglene. I denne artikkelen kommer noen av de groveste løgnene og feilaktighetene i Wikipedias svenske artikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen til å listes opp og tilbakevises.

Allerede i introduksjonsdelen av Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen, ja selv i artikkelens første setning, finner man et flertall feilaktigheter. Den første setningen lyder nemlig som følger: «Den nordiske motstandsbevegelsen, NMR, er en nordisk voldsforherligende, høyreekstrem, antisemittisk, holocaustfornektende, militant og nynazistisk organisasjon.»

Så mange negativt ladde adjektiver i én og samme setning skulle man tro var en slags rekord. Jeg vil ta for meg én om gangen og forklare hvorfor de alle er regelrette løgner, samt et bevisst forsøk på å svartmale, fremfor å beskrive Motstandsbevegelsen slik den er.

Jeg begynner med voldsforherligende. Dette ordet har de siste årene blitt stadig mer anvendt av etablissementet. Ordet brukes utelukkende som et propagandistisk begrep med den hensikt å svartmale opposisjonelle bevegelser, og er fremsatt av mennesker som forsøker å fremheve det liberale demokratiet som noe ufeilbart. Ordets gitte betydning kan sies å være at man har politiske meninger som ikke samsvarer med dagens system, samt at man dessuten ikke tar avstand fra egen, eller andres, anvendelse av vold.

Ja visst stemmer dette om oss. Vi har et radikalt annerledes syn på hvordan samfunnet burde bygges opp og vi forstår ikke hvorfor det skulle være nødvendig å måtte ta avstand fra saker man ikke har noe med å gjøre, kun for at det skulle glede etablissementet. Men det hadde nå allikevel vært mye hederligere å skrive nettopp dette, fremfor å anvende seg av det orwellske ordet voldsforherligende. Ordet lyder nemlig, høyst bevisst av dets oppfinner, som noe helt annet enn hva det egentlig er. Noe langt farligere og skummelt.

Ønsker du en lengre forklaring vedrørende ordet voldsforherligende og hvorvidt dette stemmer med Den nordiske motstandsbevegelsen vil jeg anbefale at du lytter til avsnitt 29 av podkasten Lederperspektiv.

Vi går videre. Høyreekstreme er vi så absolutt ikke. Vår ideologi befinner seg utenfor dagens høyre-venstre-akse, men om man kun ser til eksempelvis vårt syn gjeldende stat og økonomi, som vanligvis er det som anvendes for å definere om et parti står til høyre eller venstre, så står vi nok langt nærmere venstre enn høyre. Du kan lese mer om Motstandsbevegelsens plassering på høyre-venstre-aksen her.

Militant er et annet ord som er anvendt i propaganda-sammenheng, og som igjen kan tolkes på ulike måter. Synonymer til ordet er eksempelvis krigersk, kjempende, stridende og aggressiv. Selvfølgelig er det eksempelvis korrekt at vi kjemper for vår sak og at vi er aggressive når det behøves, men igjen, denne beskrivelsen skulle kunne samsvare med de fleste politiske bevegelser og grupperinger som, til tross for det, ikke er beskrevet som militante. Formålet med å beskrive oss som nettopp militante og ikke en organisasjon som kjemper for vår sak er tildels fordi mennesker generelt tolker ordet militant som at man er en bevæpnet styrke som kriger mot sine motstandere. Dette stemmer dog ikke overens med vår virksomhet.

Deretter har vi dette ordet nynazist. Dette nye ordet er en total feilaktig benevnelse om vår ideologiske tilhørighet. Nazist er i utgangspunktet en nedsettende politisk epitet som ble oppfunnet av politiske motstandere av de tyske nasjonalsosialistene på 20- og 30-tallet, med den hensikt å gjøre narr av disse. Å legge til «ny» foran ordet «nazist», og således skape ordet nynazist, blir da altså den samme nedsettende politiske epitet, men som nå anvendes mot nasjonalsosialister etter Det tredje rikets fall.

Ordet har videre ingen fast betydning, men utvikles stadig gjennom at fiender av nasjonalsosialismen vever inn nye verdier i begrepet gjennom løgnaktig svartmaling i populærkultur som eksempelvis Hollywood-filmer. En nynazist kan i dag sies å være en person som, på den mest smertefulle måte som mulig, ønsker å utrydde alle andre mennesker enn hvite, og i tillegg spise deres barn. En nynazist er en psykopat som er totalt fremmed for å kjenne noen annen følelse enn hat, med unntak av når det kommer til vold, terror og tortur som vedkomne elsker, og tilogmed tenner på seksuelt. En nynazist er dessuten en uutdannet og hjernevasket idiot som har blitt politisk aktiv utelukkende på grunn av at vedkomne har hatt en særdeles problemfylt oppvekst.

Ingenting i denne beskrivelsen av ordet nynazist stemmer overens med vår ideologi eller våre medlemmer. Vi er ikke nazister eller nynazister, men derimot nasjonalsosialister, hvilket er noe helt annet. Nasjonalsosialisme handler om kjærlighet til sitt folk og om å ha den politiske viljen til å bevare og utvikle dette folket under de mest optimale forutsetninger, i harmoni med naturen og dets lover.

Vil du lese mer om ordet nazist kan du gjøre det her, her og her. Vil du vite mer om hva nasjonalsosialisme faktisk innebærer kan du gjøre det her, eller lytte til avsnitt 25 av podkasten Lederperspektiv.

Vi går videre til neste setningen i Wikipedia-artikkelen om oss og finner da et sitat fra våre egne publiserte tekster, som deretter følges opp med følgende påstand: «Organisasjonen har flere ganger blitt koblet til grov politisk motivert vold, inkludert drap, bombinger, mishandling med døden til følge, samt tilvirkning av egne våpen.»

Sannheten er dog at Motstandsbevegelsen som organisasjon aldri har vært knyttet til hverken drap, bombinger, eller noen misshandel med døden til følge, ikke en eneste gang siden organisasjonen ble grunnlagt i 1997. Tilvirkning av våpen har også det svenske sikkerhetspolitiet SÄPO uttalt er et «utbredt fenomen i organisasjonen» etter å ha funnet rørdeler som kunne settes sammen til et haglegevær, hjemme hos fire medlemmer, i en periode på 21 år som Motstandsbevegelsen har vært aktiv.

Videre står det skrevet i Wikipedia-artikkelen om den svenske riksledelsen i organisasjonen, og her kan man lese følgende: «Samtlige personer i ledelsen er dømt for lovbrudd, deriblant drap, misshandel, voldsomt oppløp, brudd på knivloven, hets mot folkegruppe, oppfordring til å begå forbrytelse, brudd på våpenloven og brudd på loven om brannfarlig og eksplosivt materiale.»

Det er sant at vi fire personer som utgjør den svenske riksledelsen, totalt sett, er dømt for flere såkalte forbrytelser enn hva ledelsen i de fleste andre partier i Sverige er, men dette igjen skyldes i stor grad det faktum at vi utgjør en opposisjonell bevegelse som også utsettes for ulike former av represjon fra det rådende systemet. Ingen av oss som sitter i riksledelsen er dog dømt for drap, så dette er regelrett løgn. Videre er dessuten Pär Öberg helt ustraffet, hvilket innebærer at det også er en løgn at «samtlige er straffedømt». Vil du lese mer om hvorfor politisk represjon gjør at våre medlemmer i høyere utstrekning er dømt for lovbrudd enn andre, så kan du gjøre det her.

Videre i Wikipedia-artikkelen finner vi dette, innholdsmessig nærbeslektede, avsnittet: «En majoritet av organisasjonens aktivister viste seg, ved en granskning i 2015, å være dømt for vold, og det svenske sikkerhetspolitiet har beskrevet organisasjonen som den nazistgruppe som representerte den største trusselen mot Sveriges indre sikkerhet, og den bedømmes å være en sentral aktør innen hvit makt-miljøet».

Kildehenvisningen til dette avsnittet viser til en granskning som den folkefiendtlige etterretningsorganisasjonen EXPO har gjennomført, der de kun har gransket et fåtall av Motstandsbevegelsens aktivister. I teksten på Wikipedia derimot fremstår det som at en majoritet av alle Motstandsbevegelsens aktivister skulle være dømt for vold, men i virkeligheten er det i stedet slik at det kun dreier seg om majoriteten av de få nasjonale aktivistene som Expo har VALGT å ta med i sin granskning. Leser man også kildeartikkelen på Expos nettside, står det klart og tydelig: «En kartlegging som Expo har gjort av 159 aktivister i 2015 viste at 56 prosent av aktivistene var dømt for lovbrudd». Intet annet sted enn i Wikipedia-skribentenes fantasi står det at disse 159 personene skulle være aktivister i Motstandsbevegelsen, og derved er også teksten en løgn.

Innledningsteksten om Motstandsbevegelsen på Wikipedia avsluttes med følgende mening: «Organisasjonen har blitt omtalt som en terroristorganisasjon, og ifølge forskeren Christer Mattsson er det en voldsom sekt som har flere likheter med jihadistiske terrorsekter».

Det er sikkert sant at «organisasjonen har blitt omtalt som en terroristorganisasjon» av noen som er fiendtlig innstilt til den politikk vi forfekter, men å i det hele tatt ta med dette i en beskrivende artikkel om oss er enda et eksempel på hvilket ekstremt lavt nivå som holdes på Wikipedia. Hvordan kan man legge vekt ved noe som politiske motstandere og konkurrenter lyver om, i den hensikt å svartmale oss?

Jeg, personlig, mener eksempelvis at Socialdemokraterna og Moderaterna er folkeforrædere. Nå har disse partiene altså blitt omtalt som folkeforræder-organisasjoner. De som måtte ønske kan jo derfor teste å legge dette til i beskrivelsen av disse partiene og samtidig anvende denne artikkelen som kilde og se hvor lenge det får stå. Jeg vet at det kommer til å bli fjernet, og det faktisk med rette ifølge Wikipedias grunnleggende prinsipper, da det er useriøst å ta med en så subjektiv mening om noen andre, som beskrivelse av deres virksomhet. Like useriøst er det selvfølgelig å ha med dette avsnittet om oss da det ikke finnes noe som helst belegg for påstanden, annet enn disse subjektive meningene fra våre konkurrenter.

Hadde vi vært en terroristorganisasjon, kunne vi selvfølgelig ikke ha vært helt åpne med hvem vi er, og antagelig hadde vi også mest sannsynlig hatt en helt annerledes arbeidsmetode. Terrorister bruker som regel å jobbe i det skjulte og de sysselsetter seg nok mer med bomber og lastebiler som kjøres inn i folkemengder, enn med flyveblader, nyhetsformidling og podkaster.

Det samme resonnementet som ovenfor kan også føres gjeldene Christer Mattssons uttalelser. Hele Mattssons karrière baserer seg på å spre løgner om nasjonalsinnede personer og organisasjoner, og det han sier blir neppe mer sant bare fordi hans korrupte kone har sett til at Kungälv kommune har betalt en forsker-utdannelse for ham. Nordfront har utallige ganger rapportert om Christer Mattssons uttalelser og fornærmelser, hvilket du kan se mer av her.

I morgen fortsetter jeg å tilbakevise løgnene som gjenstår i Wikipedias artikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen, i en ny artikkel.

Les:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5