Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Introduksjon

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen: Introduksjon

MOTSTANDSBEVEGELSEN Hva er Wikipedia og hvorfor skrives denne artikkelserien? Dette er del 1 av 5 i en artikkelserie om Motstandsbevegelsens side på Wikipedia.

Wikipedia påstår å være en encyklopedi som utvikles, altså redigeres, av sine brukere. Ordet encyklopedi stammer fra det greske «enkyklia Paideia» som betyr allmenn kunnskap. Wikipedias visjon skulle altså kunne sies å være det å bygge en allmenn kunnskapsbank der ny fakta legges til av alle sine brukere, og der utdatert kunnskap oppdateres eller slettes.

Det høres bra ut i teorien, men i praksis viser det seg at de fleste artiklene på siden er basert på dårlig begrunnede artikler fra massemedia, samt uttalelser fra selverklærte eksperter innom ulike områder. Dessuten krydres artiklene på Wikipedia ofte med brukernes egne gjetninger og subjektive oppfatninger. I visse artikler, som omhandler litt mer smale og spekulative emner, spiller dette kanskje litt mindre rolle, og tildels er også kvaliteten bedre rundt enkelte emner enn andre.

Det finnes retningslinjer for de som vil skrive på Wikipedia. I den svenske artikkelen om Wikipedia, på Wikipedia, kan man lese følgende tekst som handler om det å være med å redigere sider:

Den måte som materialet på Wikipedia er opprettet på forårsaker også problemer når feil og vinklet informasjon kan legges til. Den grunnleggende ideen er imidlertid at de fleste brukere er interessert i å opprettholde og beskytte Wikipedia, og at de derfor raskt vil forandre på bidrag som ikke anses å holde en tilstrekkelig høy standard. Arbeidsmetoden bygger også på ideen om at samarbeid og diskusjon mellom alle brukere vil lede til at gruppen i helhet utvikles og at konsensus om hva som anses som nøytralt kan oppnåes selv i vanskeligere saker. Den grunnleggende tankegangen motsetter seg derfor ideen om at publiseringen av kunnskap bør begrenses til en liten gruppe utvalgte og spesielt kyndige personer som skulle produsere materiale i en hierarkisk arbeidsdeling.

Wikipedia skal altså beskyttes av sine brukere mot bidrag som ikke holder tilstrekkelig høy standard. Nøytralitet er leveregelen og kunnskapsspredning skal ikke begrenses til en liten gruppe utvalgte. Vakre ord som, hvis de ble holdt, kunne ha ledet til en svært kvalitativt nettside. Men dessverre kommer du i løpet av denne artikkelserien til å få se at dette ikke stemmer.

Det finnes også fem grunnleggende prinsipper som må følges av brukerne. Jeg velger å sitere den femte av disse ettersom den er svært relevant i sammenhengen:

5. Prinsippet å skrive fra et nøytralt utgangspunkt, ofte forkortet NPOV (Neutral Point Of View), innebærer at Wikipedia-artikler ikke skal ta stilling. De skal ikke være vinklede, men reflektere alle vesentlige aspekter av et emne. Forfattere bør ha ambisjonen å presentere ideer og fakta slik at både støttespillere og kritikere kan være enige om formuleringen.

Wikipedias side om Den nordiske motstandsbevegelsen kan sies å være svært dårlig med alle disse ord i tankene. Faktum er at man allerede i begynnelsen av artikkelen finner så mange feilaktigheter at man med all tydelighet kan se at skribentene og administratorene som redigerer siden om Den nordiske motstandsbevegelsen ikke forsøker å følge de grunnleggende prinsippene som gjelder for Wikipedia, overhodet. Det som fremgår på siden kan ikke engang i den mest overbeviste antifacists villeste fantasi anses å være skrevet fra «et nøytralt utgangspunkt». Det som står om Motstandsbevegelsen på Wikipedia er ikke konsensus. Det er regelrette løgner og ærekrenkelse.

Wikipedia-siden om Den nordiske motstandsbevegelsen bygger på 86 ulike kildehenvisninger, hvorpå kun fem er fra oss selv gjennom vår nettside eller Motstandsbevegelsens trykte materiale. Øvrige kilder er løgnmedia som Expressen, Aftonbladet og Svenska dagbladet, statlig media som Sveriges radio, SVT og finske Yle, samt kjente politiske fiender som Expo, Stockholms fria og Christer Mattsson. Visse av kildehenvisningene bygger dessuten på tidligere antagelser som i ettertid er blitt motbevist så til de grader at selv kildene har sett seg nødt til å forandre på sine uttalelser. På Wikipedia står de dog fortsatt som uimotsagt, uforanderlig og absolutt sannhet.

Dette medfører en utrolig vinklet artikkel, selv for Wikipedias standard, og som tidligere nevnt: med et flertall faktafeil og regelrette løgner. Den som leser om Den nordiske motstandsbevegelsen på Wikipedia, i troen på at de besøker en sannferdig og objektiv side, vil få et grovt feilaktig bilde av organisasjonen, dens representanter, ideologi og virksomhet.

Dessverre er Wikipedia en av de vanligste kildene som anvendes i skolearbeid i dag, og er en av verdens mest besøkte nettsider. Videre er Wikipedia integrert med verdens mest populære søkemotor, Google. Dette medfører at Wikipedia-artikkelen til et emne alltid vises som første treff når man googler, og dels at den får ekstra mye eksponering i forhold til andre treff. Dette medfører igjen at en stor del av de som bruker Google og gjør et raskt søk for å finne ut mer om eksempelvis Den nordiske motstandsbevegelsen vil få opp nettopp Wikipedia-artikkelen.

Selv på andre søkemotorer jeg har testet kommer Wikipedia-artikkelen blant de tre første treffene, etter Nordfront.se og Nordiska-motståndsrörelsen.se.

Man kan oppsummere det jeg har skrevet i denne første delen av artikkelserien med at veldig mange mennesker gjennom Wikipedia kommer til å få et ekstremt feilaktig bilde av Den nordiske motstandsbevegelsen.

I løpet av de neste fire dagene vil denne artikkelen bli fulgt opp med fire nye artikler som vil ta for seg løgnene som er skrevet på Wikipedia. Vil du vite mer (men langtifra alt) allerede nå, kan du lytte til Lederperspektiv #27 som delvis handler om dette.

Les:
Wikipedia-grunnlegger: Stol ikke på Wikipedia!
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5