Hjem Historie Dagens historiske Wilhelm Kreis – arkitekt for de falne

Wilhelm Kreis – arkitekt for de falne

HISTORIE Wilhelm Kreis var rikskultursenator og en av de fremste billedkunstnerne i Det tredje riket.

Wilhelm Kreis (t.v.) mottar Adlerschild av Joseph Goebbels. I bakgrunnen Albert Speer. Foto: Bundesarchiv, Bild 146-1971-016-21 / Unknown authorUnknown author / CC-BY-SA 3.0CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons.

Wilhelm Kreis ble født den 17. mars 1873 i den lille byen Eltville am Rhein i Sørvest-Tyskland. Sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet studerte Kreis ved forskjellige tekniske høyskoler. Han ble professor ved Kunstgewerbeschule i Düsseldorf og en av hans elever var skulptøren Arno Breker, som han senere skulle komme til å arbeide sammen med.

Kreis tegnet mange forskjellige bygninger. Mest kjent, før opprettelsen av Det tredje riket, ble Kreis for de høye Bismarck-tårnene som fantes over hele Tyskland. Han tegnet 58 Bismarck-tårn.

Bismarck-tårnene ble også brukt som varder under høytider.

Nasjonalsosialisten Kreis fikk en høy posisjon som kunstner i Det tredje riket. I 1943 fikk han den sjeldent utdelte hedersprisen Adlerschild des Deutschen Reiches (Det Tyske Rikets Ørneskjold) av Joseph Goebbels på førerens vegne. Han var president for Reichskammer der bildenden Künste fra 1943–45 og ble i 1944 regnet for å være en av de tolv viktigste billedkunstnerne i Det tredje riket. Under billedkunst regnet man skulptering, maling, arkitektur med mer.

Kreis’ arbeid kom under Det tredje riket hovedsakelig til å dreie seg om monumenter, kultplasser og bygninger for å hedre de som falt for Tyskland. Kreis var i Albert Speers arbeidsgruppe for gjenoppbygningen av bombede byer, og hadde av Hitler blitt utstedt til generalbaurat for tyske krigskirkegårder.

Wilhelm Kreis var ansvarlig for byggingen av monumenter og krigskirkegårder for å ære tyske soldater som falt under krigen. Disse skulle reises på steder fra Nord-Afrika til Russland. Bildet ovenfor forestiller et tempel for falne soldater i Drontheim (Trondheim), tegnet av Kreis.
Wilhelm Kreis fikk i oppdrag å tegne nasjonalsosialistiske maktsentre – såkalte gauforum. Her er en modell av Gauforum Dresden.

Wilhelm Kreis fikk også i oppdrag å tegne Soldatenhalle til den nye hovedstaten Germania, som skulle bygges etter krigen. Til dette prosjektet skulle han bruke skulptøren Arno Breker. I Soldatenhalle skulle det være en krypt for de fremste heltenes kister – fra fortiden, nåtiden og fremtiden. En av dem som var tenkt å plasseres der var Reinhard Heydrich. Soldatenhalle skulle fungere som en slags meditasjons-plass og som påminnelse om de falnes selvoppofrende handlinger for folket.

Wilhelm Kreis gikk bort den 13. august 1955. Han ble 82 år gammel.