Hjem Artikler Kommentar Xi Jinping planlegger å besøke Saudi-Arabia før nyttår

Xi Jinping planlegger å besøke Saudi-Arabia før nyttår

0

KOMMENTAR Et statsbesøk fra den kinesiske lederen er den siste i en rekke av hendelser som påviser oljenasjonens diplomatiske sving østover.

Riyadh. Foto: B.alotaby, CC-BY-SA-4.0, via Wikimeida Commons.

Kinas president og det kommunistiske partiets generalsekretær Xi Jinping planlegger et statsbesøk til Saudi-Arabia innen nyttår. Trekket kommer i en lengre kjede av hendelser som ser ut til å indikere oljenasjonens ønske om å skifte sitt diplomatiske tyngdepunkt østover.

Underliggende spenningene som langsomt har vokst frem mellom USA og Saudi-Arabia, som lenge har vært allierte, ligger den regjerende kronprinsen Mohammed bin Salman (ofte forkortet til MBS) sine ambisjoner om å gjøre Saudi-Arabia til et medlem av BRICS, et økonomisk samarbeid mellom Brazil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, en økonomisk blokk som utgjør det amerikanske hegemoniets primære konkurranse innenfor alle ting økonomisk.

Tidligere i år kunngjorde BRICS-landene en ambisjon om å etablere en ny reservevaluta. En reservevaluta er en sterk valuta som sentralbanker og andre sentrale finansinstitusjoner har for å utføre internasjonale transaksjoner, for eksempel investering og nedbetaling av utenlandsk gjeld. Den amerikanske dollaren har innehatt status som verdens fremste reservevaluta i mer enn 60 år.

Et annet viktig aspekt ved en reservevaluta er at den bestemmer prisen på varer, og blant de viktigste av disse er olje. Saudi-Arabia er verdens tredje største oljenasjon (etter USA og Russland), og inkluderingen av Saudi-Arabia i BRICS (som i så fall ville bli BRICSS), ville langt på vei hjelpe med å realisere den økonomiske blokkens ambisjoner om å undergrave dollarens hegemoniske status som den globale reservevalutaen.

Relasjonen mellom USA og Saudi-Arabia har blitt stadig mer spent siden drapet på den regime-kritiske journalisten Jamal Khashoggi i et Saudi-Arabisk konsulat i Tyrkia i 2018, og ser ut til å ha tilspisset seg ytterligere etter at Joe Biden ble president og starten på Ukraina-krisen. Et statsbesøk fra Biden til Saudia-Arabia i løpet av sommeren lyktes ikke i å overtale landet til å øke oljeproduksjonen i et forsøk på å demme opp for konsekvensene av USAs sanksjoner mot Russland. I løpet av oktober trosset Saudi-Arabia USA ytterligere ved å stille seg bak en beslutningen fra OPEC om å kutte oljeproduksjonen etter at USA kunngjorde sine ambisjoner om å prøve å sette et pristak på russisk olje. Alt i alt har affæren vært et ydmykende utenrikspolitisk tilbakeslag for Biden-regjeringen og ført til en videre erodering av USAs innflytelse i Midtøsten.

Dersom MBS imidlertid mener alvor i å slutte seg til BRICS og blokkens ambisjoner om å utfordre dollarens status som den primære reservevalutaen ville dette utgjøre en enorm eskalasjon av den pågående konflikten mellom de to tidligere allierte, og Xis statsbesøk indikerer at dette er tilfellet. Hvis utviklingen fortsetter i denne retningen er det lite trolig at USA ikke vil respondere på dramatisk vis.