Hjem Nyheter Norden Breivik skylder attentatet på Blood & Honour

Breivik skylder attentatet på Blood & Honour

INNENRIKS Attentatmannen Anders Behring Breivik skylder sine ugjerninger på Blood & Honour. Han mener å ha handlet som soldat og dermed være krigsfange.

Fengselet i Skien hvor Breivik soner.
Foto: Bitjungle (CC BY-SA 3.0).

Fra og med i dag pågår forhandlinger inne på Skien fengsel om den verdenskjente attentatmannen Anders Behring Breivik kan bli løslatt.

NRK rapporterte fra forhandlingene og ifølge deres rapporter hevder Breivik dels at han ikke gjennomførte angrepene han i 2012 ble dømt for å ha gjennomført – et bombeangrep i Oslo og massakren på Utøya – og dels at organisasjonen Blood & Honour bærer alt ansvar for angrepene og at han handlet som soldat for organisasjonen.

Ordren for å utføre attentatet har ifølge Breivik kommet gjennom et nettverk og han tolket deretter ordren som at han skulle gjøre som han deretter gjorde.

– Hver enkelt soldat gjør sin tolkning av ordren, sa Breivik til retten.

Han påstår også at Anders Behring Breivik egentlig «ligger i koma» siden 2009 og at han vil «gjenopplives» når retten aksepterer at han har «hoppet av» fra Blood & Honour. Dette har ikke blitt gjort, beklaget Breivik seg over:

– Det har dere valgt å ikke gjøre på 10 år. Dere har et stående tilbud.

Vil ha beskyttelse av Genevekonvensjonen

Breivik mener å ha blitt radikalisert og at det er de som radikaliserte ham som er ansvarlige for hans ugjerninger:

– Jeg som menneske utførte handlingene i den grad at jeg lot meg radikalisere, og det er til en viss grad min skyld. Men det er de som radikaliserte som bærer det meste av ansvaret.

Da Breivik mener å ha handlet som soldat for Blood & Honour, og det dermed er organisasjonen som bærer ansvaret snarere enn Breivik selv, vil han behandles som en krigsfange og beskyttes av Genevekonvensjonen.

– Jeg hører at jeg de siste ti årene har blitt referert til som en privatperson. Det som ytre høyre og jeg selv anser er at individet Breivik døde i 2009 da jeg ble medlem i en organisasjon som heter Blood & Honour. Vi mener at ifølge Genève-kommisjonen skal alle i ytre høyre behandles som krigsfanger.

Breivik mener at Blood & Honour i egenskap av en slags ikke-norsk statlig aktør skal stilles for retten snarere enn ham selv:

– Jeg gjennomførte ikke angrepet. Jeg var radikalisert og det Blood & Honour som bærer hovedansvaret. Jeg ble radikalisert, det er delvis min skyld. Men all ære som ble rettet mot meg i etterkant bør rettes mot Blood & Honour, svarte Breivik på et spørsmål om han angret på det han gjorde.

Politiske utlegginger i retten

I løpet av dagen har Breivik også brukt en del tid på å gi en lengre utlegging om politikk, ideologier og kulturkrig.

Fire ideologier, uklart hvilke, ble listet opp som deltakere i kulturkrigen. Politiske partier i Norge og utenlands ble sortert i forskjellige grupper. På spørsmål om hvorfor han vil prate om dette svarte Breivik at det er nødvendig for å forstå den personen han var tidligere.

Breivik fortalte også at han har forsøkt å starte et eget parti fra fengselet, men at det har vært vanskelig å samle inn navn og registrere partiet. Han sier også at han vil dedikere sitt liv til «hvit makt-bevegelsen» uansett om han sitter i fengsel eller ikke.

En tanke han skal ha uttrykt er at han vil kjempe for «kreativitet i den nordiske motstandsbevegelsen de kommende 50 årene» eller starte en egen ikke-militant bevegelse i Europa.

Forsvarer Øystein Storrvik brukte også anledningen til å si at Den nordiske motstandsbevegelsens Pär Öberg har blitt kalt som vitne:

– Denne saken vil bli ført som andre prøveløslatelsessaker, for å vise hva et liv i frihet ville medføre. Det vil bli stilt spørsmål til Den nordiske motstandsbevegelse og hvordan de forholder seg til Breivik. Retten må se hva en løslatelse innebærer, realistisk sett, sa Storrvik i retten.