Hjem Dagens video Dagens video: Alexander Dugins verdensanskuelse

Dagens video: Alexander Dugins verdensanskuelse

0

VIDEO Frihetskamp presenterer dagens video.

Den irske nasjonalisten Keith Woods analyserer Alexander Dugins tankeverden, med fokus på euroasianismen og det Dugin kaller den «fjerde politiske teorien».

Dugin har blitt aktuell i nyere tid ettersom vestlige kritikere sier at ideene hans har påvirket Vladimir Putins syn på Ukraina og Russlands geopolitiske ambisjoner generelt.

Det Woods mulig kunne kritiseres for er kanskje det at han ikke trekker frem noen mer ekstreme, eller bare generelt merkelige forslag, som Dugin har kommet med opp gjennom årene. Woods sier imidlertid i filmen at han ikke helt deler Dugins synspunkter, at han har en del kritikk mot Dugin som han eventuelt skulle kunne ta opp i fremtidige filmer, og han beskriver også noen av ideene han går inn på i denne filmen som obskure og esoteriske.

Noen av Dugins ideer som blir gjennomgått i filmen

  • Atlantisismen – Dugin er kritisk til den moderne vestlige verden, som er gjennomsyret av angelsaksisk liberalisme og sprer seg over hele verden gjennom amerikansk global dominans. Han kaller denne vestlig imperialisme atlantisisme.
  • Multipolar verden – I stedet for en unipolar verden hvor atlantisismen dominerer og omformer resten av verden, ønsker Dugin å se en multipolar verden der andre maktblokker fungerer som en motvekt til atlantisismen og sørger for at de ulike sivilisasjonene på jorden kan gå sine egne veier og bevare sin egenart.
  • Euroasianismen – I følge Dugin er den russiske sivilisasjonen han forsvarer mot atlantisismen ikke utelukkende europeisk, men inkluderer også asiatiske folk og kulturer.
  • Fjerde politiske teori – Dugin kaller liberalismen den første politiske teorien og anser den for å ha beseiret kommunismen (den andre politiske teorien) og fascismen (den tredje politiske teorien). Dugin er altså verken fascist eller kommunist, men låner kritikk mot liberalismen fra begge leire når han prøver å formulere sin egen fjerde politiske teori. Problemet med fascismen, ifølge Dugin, er rasismen og sjåvinismen som han mener historisk er knyttet til fascistiske ideologier, noe som er uforenlig med det euroasiatiske synet på Russland og streben etter å skape et grenseoverskridende samarbeid mot atlantisismen. Problemet med kommunismen ifølge Dugin er at ideologien er nærbeslektet med liberalismen og gjennom sin materialisme fornekter verdien av mennesker, kultur og religion, noe som strider mot Dugins ortodokse kristne tro og oppfatning om at folk og kulturer er viktigere enn selve individet, som i liberalismen står i sentrum.
Alexander Dugin. Foto: Creative Commons Attribution 4.0 International.

Frihetskamp vil daglig presentere en utvalgt video. Vi gjør oppmerksom på at alt av innhold i de ulike videoer ikke nødvendigvis samsvarer med redaksjonens synspunkter.

Se dagens video: