Hjem Artikler Intervju med Yvan Benedetti fra Det franske nasjonalistpartiet

Intervju med Yvan Benedetti fra Det franske nasjonalistpartiet

INTERVJU Yvan Benedetti fra Det franske nasjonalistpartiet deltok på Den nordiske motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjon i Ludvika 2019. Her kommer et intervju med Benedetti, lederen for partiet.

Yvan Benedetti i midten.
Yvan Benedetti i midten.

Kjære kamerater fra Det franske nasjonalistpartiet! Kan dere fortelle mer om deres bevegelse?

Det franske nasjonalistpartiet er en bevegelse for å samle revolusjonære aktivister som vil sette saker og ting til rette i Frankrike. Vår bevegelse ble født av tenkere som Charles MurrasEduard Drumon og Maurice Barrès på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Den kommer også fra Philippe Pétain.

Den er arvtaker til Blåskjortene, en fransk bevegelse fra mellomkrigstiden, deretter fra Jeune Nation, fra 1949 til den ble forbudt i 1958, og deretter fra L’Œuvre Française fra 1968 til dens oppløsning i 2013.

Det franske nasjonalistpartiet, som ble skapt i 1983, ble gjenskapt i 2015 rundt Pierre Sidos, en tidligere revolusjonær aktivist og grunnlegger av French work, men ble også gjenskapt av Yvan Benedetti.

Med trusselen om at vårt folk utryddes kjemper vi mot fremmedinvasjonen gjennom å frembringe en fransk revolusjon og gi Frankrike tilbake til sitt folk og Europa til den hvite rasen.

Det franske nasjonalistpartiet besøkte Den nordiske motstandsbevegelsen 1. mai 2019.

Kan dere fortelle mer om situasjonen i deres land?

Som i hvert eneste europeisk land står vi i Frankrike mot den dype statens diktatur. Denne dype staten og korrupte politi styres av oligarkiske og massemediale krefter som de siste seksti årene har håndplukket nikkedukkene som styrer landet.

De har en kosmopolitisk ideologi og er under innflytelse av jødisk makt-bevegelsen, som tjener den internasjonale storfinansen og ikke jobber for landets beste.

Alt gjøres for å ødelegge familien, spesielt gjennom abort og homoekteskap. De ødelegger vår selvstendighet gjennom Den europeiske union, som er globalismens trojanske hest, og de praktiserer folkemord gjennom fremmedinvasjonen og støtten til sterk salafistisk islam.

NTVs reisereportasje om Paris og De gule vestene.

Tror dere at globalistene kan beseires?

Systemet virker allmektig, men det er en koloss med leirføtter. Det undergraves av enorme finansielle gjeldsfjell som er mer enn 100 prosent av BNP. Ettersom vårt samfunn er fleretnisk og flerkulturelt blir det store konflikter.

Motstanden som kun ble gjort gjennom å legge sin stemme i valgboksen tok form av Front National og Le Pen-familien, og slik motstand har vist sine begrensninger. Spesielt siden Marine Le Pen ble partileder har Front National akselerert sin streben etter å bli en del av etablissementet gjennom å ha en politikk med avradikalisering.

Det er derfor akutt å skape et nasjonalistisk alternativ til Front National. Det er viktig å ha en revolusjonær bevegelse i urolige tider. Nasjonalismen går fremover over hele verden, og spesielt i Europa hvor mennesker vil returnere til sin nasjonale identitet.

Kommunismens, materialismens og konsumpsjonssamfunnets sammenbrudd kommer til uttrykk i Gule vestene-bevegelsen og vi proklamerer at vi kommer til å innføre en nasjonal revolusjon for fedrelandet, mot EU og globalisme.

Jøden George Soros med sin samfunnsødeleggende NGO «Open Society Foundation».

Kan dere fortelle hvorfor dere reiste til Sverige for å delta på 1. mai-demonstrasjonen?

Kampen i dag er total og global. Migrantene som ankommer Sofia, Aten eller Roma kan neste uke meget vel treffes i Paris, Stockholm eller Malmö. Bølgene av migranter ankommer hver eneste nasjon i Europa. Kreftene som ødelegger nasjonsgrensene arbeider over hele Europa.

Vi kan eksempelvis finne den jødiske agenten Henri Levy i alle europeiske hovedstader som Kiev, Madrid og København så fort et valg nærmer seg. Vi finner George Soros og hans Open Society Foundation som ligger bak såkalte color revolutions og sponsing av kulturmarxisme. Vår deltakelse i 1. mai-demonstrasjonen bygger og styrker båndene mellom de som bekjemper disse globalistiske kreftene.

Dessuten er nasjonalister i tet i kampen for sine respektive folk. Det er viktig at sterke bånd knyttes slik at historiske konflikter mellom europeiske nasjoner ikke kan gjentas. Alle kriger i Europa har tjent globalistene. Alle territorialproblemer må løses diplomatisk mellom nasjonalister.

NTV intervjuer Yvan Benedetti på en Gule vester-konferanse i Paris. Se intervjuene her.

Hva er deres tanker om Den nordiske motstandsbevegelsen?

Motstandsbevegelsen er en kraft som ikke bøyer seg for det rådende systemet. Den er radikal, men ikke karikaturmessig. Den har solide referanser og tross at den kjemper for å forsvare Norden så opprettholder organisasjonen sterke bånd til andre organisasjoner i Europa.

Organisasjonens revolusjonære holdning gjør at dere akkurat som oss utsettes for sterk represjon fra de kosmopolitiske makthaverne. Det er i solidaritetens tegn som vi besøker denne 1. mai.

De franske og svenske nasjonale må stå skulder ved skulder i samme skyttergrav, i samme krig, og kjempe mot våre felles fiender: globalisme, jødisk makt-bevegelsen, masseinnvandring, defaitisme, kulturdød og dårlig moral.

Er det noe spesielt som dere har tenkt å gjøre under besøket?

Foruten å ta del av inntrykk fra deres vakre land, så vil vi bygge sterke bånd mellom kamerater fra to forskjellige land. En delegasjon fra deres bevegelse besøkte et av våre Gule vester-møter og rapporterte fra situasjonen i Frankrike. På samme måte kommer vi til å forklare for franskmennene om situasjonen i Norden og om deres kamp.

Er det noe som dere vil hilse våre lesere?

Det arrangeres konferanser og møter titt og ofte i Frankrike. Nordiske kamerater er alltid velkommen til å besøke oss!

Les mer: Det franske nasjonalistpartiets nettside