Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen – nasjonalsosialistenes alternativ

Motstandsbevegelsen – nasjonalsosialistenes alternativ

For et par uker siden rapporterte Nordfront at den svenske organisasjonen Nordiska nationalsocialister (NNS) hadde lagt ned sin virksomhet med umiddelbar virkning. Ledelsen i NNS tok denne avgjørelsen for å fremme nasjonalsosialismen, ettersom det i Sverige bare fantes én nasjonalsosialistisk organisasjon igjen, etter nedleggelsen; Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

knutennave410-640x481

Det var kanskje en kjedelig nyhet for de kvinner og menn som var medlemmer i NNS. Det kan føles som et stort svik når organisasjonen man har trodd inderlig på og ofret blod, svette og tårer for, plutselig bare slutter å eksistere. Jeg vet hvordan det er, jeg opplevde hvordan det var da Nationalsocialistisk Front (NSF) ble lagt ned. Tragisk nok brukte enkelte dette som en unnskyldning til å slutte å kjempe. Noen glemte alt de tidligere la vekt på og argumenterte flittig for, for så å bli med i en annen, nylig dannet organisasjon – mens andre gjorde som meg, og søkte videre etter en ny front å krige for nasjonalsosialismen fra.

Under et av de første større arrangementene jeg deltok på i Motstandsbevegelsens regi, sa en klok mann ydmykt i sin tale at vi går vår egen vei, den veien vi tror er den rette, og at bare fremtiden kan avgjøre om vi gjør rett eller galt. Til slutt er det bare én organisasjon som gjenstår i Norden, som verner om de etniske nordboernes interesser. Nasjonal enighet handler ikke om å dele ut en annen organisasjon sine flyveblader, eller om å være tvunget til å organisere felles manifestasjoner. Nei, nasjonal enighet handler om at enhver organisasjon går den veien de tror er best for vårt folk, og før eller senere vil én av dem ha vokst seg så sterk at de andre legges ned for å styrke denne ytterligere.

På sett og vis var nedleggelsen av NSF og NNS ett skritt fremover i denne fasen. Nå er det nemlig bare én stor og riksdekkende nasjonalsosialistisk organisasjon igjen. Nå er det ikke lenger et spørsmål om hvilken organisasjon som fremfører nasjonalsosialismen best, men et spørsmål om man er nasjonalsosialist eller ikke. Om man hverken bekjenner seg til nasjonalsosialismen eller tror på radikal kamp, så finnes det fortsatt flere ulike alternativer, med forskjellige fokus, hvor visse kanskje er sterkere enn andre. Men om man er nasjonalsosialist i sitt hjerte og sin sjel, da er valget av organisasjon veldig enkelt, for den nasjonalsosialistiske bevegelsen står nå forent under Tyr-runens fane!

Er man en sann nasjonalsosialist, så går man ikke med under et flagg som ikke åpent våger å stå frem med denne verdensanskuelsen. Er man ærlig i sitt nasjonalsosialistiske engasjement, så velger man heller ikke å være uorganisert eller å delta i en mindre lokal sammenslutning. Da velger man å gjøre alt for det man tror på, i nasjonalsosialistenes motstandsbevegelse!

Picture-0962

Hvordan vet man om man er nasjonalsosialist da? Det finnes mye litteratur om emnet for den som søker svar. Nasjonalsosialismen – den biologiske verdensanskuelsen anbefales på det sterkeste for å få en grunnleggende introduksjon i emnet.

Utenom de rent ideologiske forskjellene mellom en nasjonalsosialistisk og nasjonalistisk organisasjon, vil jeg også klargjøre at kamp i en nasjonalsosialistisk organisasjon innebærer enighet. Vi i Motstandsbevegelsen behøver ikke å bekymre oss for det samme som andre organisasjoner innenfor den nasjonale sfæren, slikt som fremtidige ideologiske splittelser igjennom forskjellige politiske interesser, for alle står for samme, klare idé helt fra starten. En nasjonalsosialistisk organisasjon er videre en garanti for at synspunkter ikke blir et offer for hestehandel og liberalisering. Dette ettersom den ideologiske ryggraden allerede er godt forankret i naturlovene. At man fronter nasjonalsosialismen er også et bevis på at man ikke er redd for systemet eller de sammenstøt som eventuelt vil skje med dette i fremtiden, da man allerede nå viser at man nekter å tilpasse seg etter deres spilleregler. Fienden skal ikke bestemme hva vi skal kalle oss, hva vi skal tro på eller hvilke vi skal konstatere er rasens fiende nummer én!

Fremtiden vil avgjøre om vi har rett; om det er en nasjonalsosialistisk eller nasjonalistisk organisasjon de nordiske folkemassene kommer til å samle seg under. Jeg er naturligvis partisk og selvklart er jeg derfor personlig overbevist om at det er under den radikale nasjonalsosialismens flagg, at den store oppvåkningen kommer til å skje. Jeg tror ikke folket vil ha en litt bedre versjon av det systemet vi allerede har. Når samfunnet virkelig får problemer tror jeg at folket vil samles rundt en sterk kraft som står i diametral motsetning til det systemet som har voldt dem ulykke. Da kommer vi til å få mye igjen for at vi har vært hardføre og direkte med hva vi vil, uten å vike unna, helt fra de første årene av kampen vi fører i dag.

Vi nasjonalsosialister har faktisk også historien til vår fordel. Intet lunkent nasjonalistisk parti har noensinne kommet til makten i en nasjon, dog gjorde Adolf Hitler det som kjent ganske bra med NSDAP 1933.

Det er på tide å slutte å somle, det er på tide at du begynner å kjempe og gjøre din plikt! Nå er valget enklere enn det noen gang har vært. Liker du for det meste hvordan det ser ut i Norden i dag, og vil bare ha en og annen liten forandring? Eller vil du støtte den totale forandringen og hjelpe til med å bygge opp noe helt nytt?! Tror du det holder med noen små reformer for å komme på rett spor? Eller vil du være med i den totale krig mot det unaturlige systemet og gjeninnføre kraften i de evige naturlovene?! Om du svarer ja på spørsmålene, så ikke nøl – kom da og kjemp med nasjonalsosialistene – tilslutt deg Motstandsbevegelsen i dag!