Hjem Nyheter Europa Ny dansk rapport om innvandring slår hull på liberale vrangforestillinger

Ny dansk rapport om innvandring slår hull på liberale vrangforestillinger

INTEGRASJON Innvandrere som har bodd i Danmark i tre generasjoner klarer seg dårligere enn hvite danske kvinner og menn i både utdannelse og jobb.

En dansk studie viser at tredjegenerasjons innvandrere ikke klarer seg bedre enn andregenerasjons innvandrere på grunnskolen. Samtlige ikke-europeiske innvandrere ligger under gjennomsnittet når det kommer til utdannelse i forhold til den etniske danske gruppen. Gjennomsnittet blant de danske ungdommene er 7,3 mens resten av den ikke-europeiske innvandrergruppen får 5,9.

Videre står det at omtrent halvparten av de med arabisk opphav i Danmark går på bidrag.

Når det kommer til arbeidsmarkedet satt forskerne en indeks på 100 for danske kvinner og menn i aldersgruppen 20–40 år. Alle innvandrergrupper havnet også her på et lavere nivå mellom 73–91, bortsett fra vietnamesiske kvinner som ligger på samme nivå som danske kvinner. Somaliernes barn havnet lengst ned på 48 ifølge rapportens indeks.

Det lave utdannelsesnivået hos innvandrergruppene kommer til å gjøre det vanskeligere for Danmark å konkurrere i et stadig mer høyteknologisk samfunn.