Hjem Nyheter Norden Den svenske kirken skal modernisere sin salmebok – med kulturmarxisme

Den svenske kirken skal modernisere sin salmebok – med kulturmarxisme

KULTURMARXISME Den nye salmeboken kommer til å utarbeides raskere enn tidligere salmebøker i Den svenske kirken. Nå skal salmeboken bli mer «inkluderende» og mer feministisk.

Johanna Wikberg, Ekho. Bilde: SVT/Ekho/Facebook.

Den svenske kirken har satt i gang arbeidet med å utarbeide en ny salmebok.

Forrige gang tok det 20 år å gjøre om og ferdigstille salmeboken. Den kom i 1986.

SVTs Bosse Carlqvist rapporterer at denne gangen må det gå litt fortere å utarbeide en ny salmebok, uten å fortelle hvorfor det må gå fortere.

Hvem som helst skal kunne sende inn sin egenhendig skrevne salme, sier Henrik Tobin, som er prosjektleder for den nye salmeboken, som han tror også kommer til å trykkes i fysisk bokform.

Det skrives salmer for fullt og publiseres på nettet, forteller Carlqvist. Det vanskelige for Den svenske kirken er å finne dem. Det siste gjelder ifølge hva Nordfront har erfart fra salmediktere og -komponister også salmer de har sendt inn med arbeidsgruppens spesifikke adresse.

Arbeidsgruppen har holdt på i snart to år med en forstudie. Sluttrapporten skal være klar i løpet av 2021.

Man arbeider etter markedsmessige prinsipper. Forstudien analyserer rettsspørsmålene omkring de salmer som skal kunne inngå, frekvensanalyser som beregner hvor ofte salmene benyttes, samt såkalte kvalitetsundersøkelser av hva forsamlingene etterspør. På topp ligger etterspørselen etter nye bryllupssalmer.

På tide med homosalmer

Den «kristne LHBT-foreningen» Ekho vil at de nye salmene skal bli mer feministiske. De håper at man kommer til å være omsorgsfull når man velger de nye salmene til den reviderte salmeboken.

– For oss er det veldig viktig med et inkluderende språk når man beskriver gud: Å forsøke å benytte «Gud» og «Du» som pronomen i stedet for «Fader» og «Han», sier Johanna Wikberg, som er prest i den svenske LHBTP-kirken og styreleder i Ekho.

– Man kan beskrive gud som «fader» og «han» noen ganger av og til, men ikke stadig vekk. Det begrenser bildet av hvem gud er, sier Wikberg.

– Det handler om at alle skal føle seg delaktige i gudstjenesten og kjenne: dette språket er relevant for meg og hvordan jeg ser på gud. Det er mange som lengter etter noe nytt, fortsetter hun.

– Det er feil på den type teologi som ligger til grunn for kirkens gudebilder og hvordan denne synges om i salmene, mener hun.

Men av opphavsrettsårsaker er det kanskje ikke mulig å endre i gamle salmers omtale av gud som en menneskets herre, kommenterer Johanna Wikberg.

– Målet er jo ikke å stryke alle «han» og alle «herre» men å vise til andre alternativer, sier hun.

Alternativene gjelder naturligvis de «særskilt etterspurte» bryllupssalmene, og Wikberg håper også på flere salmer som «utvider bildet» av hva et ekteskap er, ettersom Bibelens bilde av hva et ekteskap er åpenbart ikke duger lenger.

– I dag finnes ikke så mange vielser som er populære utifra et LHBT-perspektiv. Det blir mye sommersalmer, slik som «Den blomstertid nå kommer», sier hun.

Johanna Wikberg er en av svært få prester som ble initiert i Göteborg bispedømme i år. Store pensjoner har gjort at kirken har et underskudd på presten i forhold til antallet embeter. Samtidig er det på tross av prestemangelen stadig færre som påbegynner presteutdannelsen.

Nesten rett etter avsluttede studier fikk Johanna Wikberg forespørsler fra flere forsamlinger som ville ansette henne.

– Jeg har muligheten til å kunne velge og vrake. Å ikke takke ja til første og beste tjeneste, men fundere over hvilken forsamling jeg vil tjenstegjøre i og hvilken type prest jeg vil være, har hun sagt til SVT.

At færre søker seg til presteyrket tror hun handler om de fordommer som finnes rundt presteyrket.

For første gang i historien finnes det siden i år flere kvinnelige enn mannlige prester i Den svenske kirken.

Da salmeboken fra 1986 ble lansert senket man alle salmer med to tonearter, ettersom kirkens følgere hadde blitt så uvante og dårlige på å synge at de fleste ikke nådde opp til salmenes høyere toner.

En oppskrift på fremgang for salmediktere som vil få med sine verk i den kommende salmeboken er derfor å skrive homosalmer eller salmer med kjønnsnøytrale omtaler av personene som skal inngå ekteskapsliknende avtaler om relasjoner. Salmene skal også helst holdes innenfor snevre toneintervaller i de lettsungede toneartene, samt ha en enkel rytmikk.