Hjem Nyheter Katolsk prest beholder jobben etter anklager om antisemittisme

Katolsk prest beholder jobben etter anklager om antisemittisme

POLEN Presten og fakultetsmedlemmet ved Det Katolske Universitetet i Lublin, Polen, Tadeusz Guz, beholder sin jobb ved institusjonen, selv etter sterke angrep fra jødiske miljøer i landet. Kontroversen kommer etter en tale Guz holdt i Warszawa i 2018, som tok for seg jødenes ritualdrap opp gjennom historien.

Det Katolske Universitetet i Lublin. Foto: Kazimierz S. Ożóg via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Tadeusz Guz holdt altså sitt innlegg i 2018, og universitetet han jobber ved har siden blitt utsatt for kontinuerlige angrep fra ulike jødiske miljøer, med krav om at presten må straffes. Guz uttalte blant annet i sin tale: «Vi vet som et faktum at jødenes ritualdrap ikke kan slettes fra historien. Hvorfor? Fordi vi, den polske staten, har i våre arkiver, i bevarte dokumenter, bevis for dette spredd ut over flere århundre der jøder levde sammen med vår polske nasjon.»

Institusjonen har imidlertid vært klar på at selv om universitetet ikke nødvendigvis stiller seg bak prestens uttalelser, og de selv ønsker å bekjempe antisemittisme, så gjenspeiler Guz’ argumenter bare det som er den anerkjente, vitenskapelige posisjonen på saksområdet. Sagt på en annen måte: sannheten trumfer jødenes følelser, noe de som sanne kristne teologisk er forpliktet til (Johannesevangeliet er i bunn og grunn en teologisk fremstilling av dette det høyeste prinsipp og hvorfor det er slik. Jfr. blant annet Johannes 8:32: «sannheten skal frigjøre dere» og Johannes 8:45 «Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke.»).

 

Den vitenskapelige anerkjente og akademiske avhandlingen Blood Passover, av den jødiske forskeren og historikeren Ariel Toaff, kan lastes ned her.