Hjem Nyheter Mannlige jomfrufødsler kan bli en virkelighet ifølge en britisk biolog

Mannlige jomfrufødsler kan bli en virkelighet ifølge en britisk biolog

 KULTURMARXISME  Den britiske biologen Aarathi Prasad som har forsket på mannlig infertilitet gav i høst ut boken «Like a Virgin» der hun redegjør for fremtidige mannlige jomfrufødsler. I boken som har fått internasjonal oppmerksomhet beskriver hun en fremtid der sex kan bli overflødig for unnfangelse av barn.

original

Boken bygger på de seneste funn innen «reproduksjonsteknologi» og beskriver en fremtid der enkeltindivider kan bli biologiske foreldre til sitt eget barn – på egenhånd. Over telefon bekrefter den britiske forskeren til SvD at bokens innehold faktisk kan bli virkelighet:

«Ja, de gamle mytene om jomfrufødsel kan faktisk bli virkelighet. Det er dog mer trolig at fremtidens «jomfruforelder» er en mann.»

Hun taler videre om at forsøk har blitt gjort der man har lykkes fremstille sædceller og egg fra mannlige stamceller, noe som man ikke har lykkes med med det kvinnelige kjønn. Kan man så anvende seg av en kunstig livmor eller surrogatmor har man alt som behøves for å skape et barn.

En kunstig livmor er allerede en realitet i dyreverden. I fjor ble de første haiene født som begynte sine liv i en «livmortank». Forskere arbeider for fullt med å utvikle og forfine kuvøser som skal redde barn som blir født altfor tidlig. Når teknikkene er ferdigutviklede kan de møtes og gjør graviditeten mulig utenfor kroppen. Prasad er overbevist om at dette kommer til å finne sted under hennes datters livstid.

I boken redegjør Prasad for hvordan forskningen hele tiden skyver grensene for hva som er mulig innen biologisk forplantning. Man kan allerede idag manipulere eggceller fra dyr, slik at det utvikles fostre uten befruktning av sædceller. Det mest kjente eksempelet er sauen Dolly, som ble en eksakt kopi av sin mor gjennom «jomfrufødsel» i 1997. Syv år senere ble musen Kaguya født, det første kjeledyret som hadde to genetiske mødre. Prasad mener at det er en stund igjen til dette er en mulighet også for mennesker – men ikke altfor lenge:

«Selv om det finnes mange tekniske hindre å overvinne, så er steget fra mus til menneske ikke så stor»

Prasad ser teknikken som en utligning av hva hun ser på som en biologisk urettferdighet mellom kvinner og menn. «Om denne teknikken ble mulig og tillatt for mennesker så skulle en kvinne kunne reprodusere seg selv på egenhånd, og to lesbiske kvinner skulle kunne få felles biologiske barn.»

«Kvinner og menn har fått stadig likere vilkår i samfunnet, men den biologiske ulikheten gjenstår. Til forskjell fra menn, som kan få barn i mye høyere alder, tvinges kvinner ofte å velge mellom barn og karriere. Reproduksjonsteknologien vil kunne kompensere for denne biologiske ulikheten.»