Hjem Nyheter Mark Collett: Regjeringen vil gjøre det ulovlig å kritisere folkeutbyttet

Mark Collett: Regjeringen vil gjøre det ulovlig å kritisere folkeutbyttet

FOLKEUTBYTTET Den britiske nasjonalisten og politiske aktivisten Mark Collett kommenterer i et videoinnlegg en ny rapport fra den britiske regjeringen. Han frykter at målet er å presse frem nye lover som skal gjøre det ulovlig å kritisere det pågående folkeutbyttet.

Hvite briter regnes å være en minoritet i Storbritannia i 2066. Den britiske regjeringen ga forrige måneden ut en rapport via Kommisjonen for å motvirke ekstremisme, «Operating with Impunity – Hateful extremism: The need for a legal framework». Kommisjonen vil ta frem nye lover som gjør det ulovlig å kritisere den demografiske forandringen og styre bort alle forsøk fra britene i å kjempe mot folkeutbyttet.

Den britiske nasjonalisten og politiske aktivisten, internettprofilen Mark Collett, kommenterte på fredag rapporten på sin Bitchute-kanal:

– Dette dokumentet er trolig det mest lumske, mest anti-ytringsfrihet og anti-hvite rapporten jeg noensinne har sett, sier Collett.

«Folkene på disse øyene skal hindres fra å diskutere folkeutbyttet av dem selv»

– Rapporten, som er skrevet av Sara Khan og Mark Rowley, vil presse frem nye lover som sikter mot å ta fra den opprinnelige befolkningen på disse øyene sine rettigheter og hindre dem i å diskutere og organisere seg mot folkeutbyttet av dem selv.

Collett frykter at rapporten kan føre til enda mørkere og alvorligere konsekvenser for hvite briter. Allerede på de første sidene slås det fast att rapporten sikter til å:

• Identifisere om det finnes luker i eksisterende lovgivning eller inkonsekvens i lovens anvendelse i tilknytning med hatsk ekstremisme; og

• Ta frem praktiske anbefalinger som er forenlige med eksisterende juridiske og menneskelige rettigheter.

– Denne rapporten handler ikke om å stoppe terrorisme eller å hindre folk fra å forespråke vold eller delta i ulovlig virksomhet. Slikt finnes det allerede lover mot, sier Collett.

Regjeringen vil gjøre det kriminelt å kritisere innvandringen

– Denne rapporten vil endre nåværende lovstiftning rundt såkalt hatkriminalitet for å gjøre det kriminelt å uttrykke ting som for tiden er helt lovlig. Denne rapporten vil forby all tale som kan bevisstgjøre problemene som kan støttes opp med fakta og data fra regjeringen selv.

I rapporten nevnes Mark Collett og Laura Towler, som begge er involverte i det nasjonalistiske partiet Patriotic Alternative. Partiet beskrives som en «hvit nasjonalistisk politisk gruppe» og Collett og Towler omtales på en måte som synes å beklage at de med nåværende lovverk ikke kan dømmes for noe lovbrudd:

Deres fremtreden omfattes for tiden ikke av lovverket være seg mot hatkriminalitet eller terrorisme, ettersom de verken truer individer eller beskyttete grupper eller uttrykkelig oppmuntrer til vold eller terroristhandlinger. Det er derimot vår oppfatning at deres aktive spredning av en rasistisk hvit makt-ideologi oppfyller vår definisjon av hatsk ekstremisme.

– Med andre ord så agerer vi og vårt parti fredelig og demokratisk på en måte som er helt lovlig, og det er derfor de vil endre loven for å kriminalisere vårt budskap og tyste oss, sier Collett.

Han mener at hensikten er å ta ifra opphavsbefolkningen sin lovlige rett å motsette seg innvandringen og bekjempe den demografiske utviklingen som kommer til å gjøre dem til en minoritet i sitt eget fedreland.

«De vil helt åpenbart tyste ned folk som har en berettiget bekymring»

Collett peker også på at forfatterne av rapporten vil ta ifra opphavsbefolkningen sin demokratiske rettighet til å organisere seg i en gruppe som baseres på at medlemmene deler etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

– Den britiske regjeringen vil helt åpenbart tyste ned folk som har en berettiget bekymring, merke de som ekstremister og til slutt kriminalisere dem, sier Collett.

Han ser en fare i at spenningene øker om man forbyr folk å gi utløp for sine innerste følelser av bekymring på en fredelig og politisk måte, innen de høyst påtakelige problemer som påvirker folk både nå og langsiktig.

«Regjeringen skaper i virkeligheten ekstremister»

– Regjeringen bekjemper ikke ekstremisme, men bare omdefinerer begrepet og skaper på slik måte i virkeligheten ekstremister, sier Collett og tillegger:

– Om disse anbefalingene settes i verk kommer regjeringen til å sammenligne en kritisk diskusjon om demografisk forandring med å engasjere seg i ISIS eller å forespråke kvinnelig omskjæring. Det skulle gi regjeringen og andre liberale og anti-hvite grupper mulighet å hevde at et stort antall innfødde briter er «ekstremister», hvilket skulle innebære at flere hvite briter i absolutte tall skulle klassifiseres som ekstremister enn noen annen rase eller etnisk gruppe.

Kanskje omdefineres også begrepet «terrorisme» og den anti-hvite propagandaen økes enda mer

Collett frykter at dette kan bane vei for å omdefinere enda et begrep, nemlig begrepet «terrorisme». Det skulle da kunne ses som terrorhandlinger å uttrykke kritikk mot regjeringens politikk, masseinnvandringen eller den demografiske forandringen på Twitter og andre sosiale medier. Det skulle siden også kunne anvendes som et kraftfullt verktøy for å rettferdiggjøre og øke den anti-hvite propagandaen som allerede gjennomsyrer skoler, offentlige organisasjoner og private selskaper.

– Etablissementet skulle på slik måte kunne kriminalisere millioner vanlige folk og merke dem som ekstremister og terrorister, sier Collett.

«De kommer å se til at den opprinnelige befolkningen underdanig godtar en fremtid som forhatt minoritet i sitt eget land»

– Om denne rapporten skulle lede til nye lover, så kommer de lovene ikke bare til å ta fra oss vår ytringsfrihet, men de kommer også til å rettferdiggjøre en flod av anti-hvit litteratur som skal få hvite mennesker å avsky seg selv, sine forfedre og sin kultur. Denne kampanjen mot «ekstremisme» er ikke bare en måte å tyste oss ned. Den kommer også å anvendes for å kriminalisere alle hvite mennesker som er rasebevisste og se til at alle blant opphavsbefolkningen underdanig bøyer sine hoder og aksepterer en fremtid der de er litt mer enn en hatet minoritet i sitt eget land.

Bilde: Mark Collett. Kilde: Patriotic Alternative