Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Motstandsbevegelsen forsvarte manifestasjon – Nordisk Ungdom tar avstand

Motstandsbevegelsen forsvarte manifestasjon – Nordisk Ungdom tar avstand

STOCKHOLM På fredag arrangerte Nordisk Ungdom et fakkeltog for å hedre Karl XII på hans dødsdag. Motstandsbevegelsen deltok og tumulter oppstod med rødinger og politi.

Da Nordisk Ungdom på forhånd hadde kommunisert at samtlige patrioter og nasjonalister var velkomne uansett organisasjonstilhørighet valgte et førtitalls medlemmer og aktivister fra Näste 1 i Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren å slutte opp ved den utlyste samlingsplassen i Humlegården for å delta i fakkeltoget og ære minnet av den siste svenske krigerkongen og hans Karolinere.

På samlingsplassen ble det gitt informasjon til de nærmere 150 deltakerne, Motstandsbevegelsens delegasjon medregnet, at eventuelle motdemonstranter skulle ignoreres – at man skulle la de holde på. Toget skulle tåle krenkelser og juling, men ikke slå tilbake. Karolinerånden skulle hedres med offerkofte i stedet for med styrke.

Politioppbudet var ekstremt tynt, spesielt i forhold til hvordan det pleier å se ut under Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjoner. Det fantes heller ikke noe sikkerhetspersonale overhodet fra Nordisk Ungdom på plass, bortsett fra en mindre gruppering av framfor alt eldre som var funksjonærer.

Hele marsjveien gikk rolig til veis frem til toget ankom sluttdestinasjonen ved Karl XII-statuen i Kungsträdgården. Her ventet nærmere 100 høylytte venstreekstremister med marxistiske bannere.

Motstandsbevegelsens aktivister tok bevisst en plass nærmere den røde pøbelen, litt ved siden av der Nordisk Ungdoms representanter stilte seg opp. Dette viste seg å være klokt da venstreekstremistene etter hvert tok til seg mot og begynte å kaste såkalte bangers mot de nasjonale. Dette ble resolutt besvart av Motstandsbevegelsen som gjorde et enhetlig motangrep. En del av demonstrasjonsdeltakerne som ikke åpenbart tilhørte Nordisk Ungdom valgte å gjøre felles sak med Motstandsbevegelsens aktivister. Det samlede motangrepet fikk den røde pøbelen til å både stilne og trekke seg tilbake.

En representant fra Nordisk Ungdom fordømte Motstandsbevegelsens motangrep og skrek ut i megafon «Hva holder dere på med? Hva gjør dere i det hele tatt her?». Dette til tross for at de altså ikke selv hadde noen vaktstyrke og at det meget trolig fantes for lite politi på plass for å ha kunnet stoppe «antifascistene». Nordisk Ungdoms plan, som de hadde gått ut med på samlingsplassen, var jo som kjent å ta imot, men ikke gi tilbake. Det andre kinnet skulle vendes til.

Under motangrepet gikk politiet til angrep på Motstandsbevegelsen med pepperspray og batonger. En del tumulter utbrøt, men uten noen verre skader. Samtlige nasjonale som hadde deltatt i motangrepet kunne ta seg tilbake til Karl XII-statuen uten å gripes.

På trygg avstand begynte venstreekstremistene å rope litt igjen. Det skulle dog ikke bli langvarig da det like etter dukket opp en gruppe autonome nasjonale bak rødingene og fikk flertallet av dem på flukt. To av denne gjengen med nasjonale ble grepet og de resterende kunne slutte seg til Karl XII-statuen der representanter for Nordisk Ungdom hadde begynt å holde taler.

Heretter glimret venstreekstremistene med sitt fravær og stillhet. Etter å ha hørt på talene en stund valgte delegasjonen fra Motstandsbevegelsen å avvike fra plassen. Så vel den nasjonale grupperingen som hadde sluttet seg til i etterhånd som visse av dem som hadde understøttet motangrepet valgte å følge med Motstandsbevegelsens aktivister fra plassen.

Et oppbud av politi fulgte etter selskapet. Til tunnelbanen, ombord på vognen og etter at det nasjonale selskapet hadde gått av. For å riste av seg de plagsomme politibetjentene valgte man å gå mot et skogsparti. Der gatebelysningen opphørte valgte politiet å stoppe. Motstandsbevegelsen hjalp siden noen av de nasjonale som ikke var tilsluttet å ta seg sikkert hjem før de selv begav seg hjemover.

Nordisk Ungdom tar avstand

På fredag skrev Nordisk Ungdom på en av sine hjemmesider angående motangrepet mot den angripende venstrepøbelen: «Denne typen ordensforstyrrelse er selvsagt ikke akseptabel og vi kommer i fremtiden til å avvise alle elementer som kan tenkes å forstyrre ordenen i fremtiden på våre manifestasjoner.»

Denne uttalelsen blir ekstra merkverdig da mer enn en tredjedel av deltakerne bestod av Motstandsbevegelsens medlemmer og de andre nasjonale som deltok i disse «ordensforstyrrelsene» og at Nordisk Ungdom i samme artikkel skrøt av at fakkeltoget var det største 30. november-toget siden år 2005.

Denne artikkelen får avsluttes med et retorisk spørsmål. Hvor annerledes hadde Sveriges historie sett ut om Karl XII og karolinerne vendte det andre kinnet til i stedet for å angripe rikets fiender?!