Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Offentlig aktivitet, folkeforrædere og polititrakasserier

Offentlig aktivitet, folkeforrædere og polititrakasserier

AKTIVISME Rede 1 gjennomførte lørdag offentlige aktiviteter i Halden og Sarpsborg. Dagen bød blant annet på hyggelig respons fra folket og polititrakasserier.

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte lørdag en offentlig flyvebladsaksjon i Halden. Været var topp og tilbakemeldingene fra folket var særdeles positiv. En liten gruppe folkeforrædere fra Sosialistisk venstreparti (SV) var også på plass og delte ut flyveblader, men var ikke interessert i noen kontakt med Motstandsbevegelsen.

Etter cirka én time dukket det opp en politipatrulje, som etter å ha observert Motstandsbevegelsens aktivitet, bestemte seg for å inspisere den nærmere. Gruppen fra SV tok da umiddelbart kontakt med politiet og uttrykte ønske om at Motstandsbevegelsen skulle bortvises fra stedet.

Politiet tok deretter kontakt med redesjef Tommy Nyberg, og spurte om man hadde søkt om tillatelse til å dele ut flyveblader. Nyberg svarte avkreftende, og informerte om at dette er en grunnlovsfestet rettighet i Norge.

Politiet meddelte kort tid etter at aktivistene var bortvist fra sentrumsområdet i 48 timer, og begrunnet avgjørelsen med at Motstandsbevegelsen ikke hadde søkt tillatelse til å dele ut flyveblader.

Nyberg tok deretter kontakt med personene fra SV, for å høre om de hadde søkt om tillatelse. Da svaret på dette var nei, oppsøkte han politiet og spurte hvorfor de fikk fortsette sin aktivitet, mens Motstandsbevegelsen skulle bortvises. Svaret på dette var: «Vi er ferdige for i dag!»

Ettersom målet med dagen var å få det nasjonalsosialistiske budskapet ut til folket, besluttet redesjef Nyberg, at aktiviteten skulle fortsette i nabokommunen Sarpsborg.

Til tross for at det tilhører samme politidistrikt, lyste heldigvis meningspolitiet med sitt fravær, slik at folkeopplysningen fikk pågå uforstyrret. Tilbakemeldingen fra folket var også her positiv. Alt i alt, en givende og lærerik dag i kampens tegn i meningsdiktaturet Norge!

Se flere bilder nedenfor: