Hjem Nasjonal kamp Media Professor Kevin MacDonald: Det grunnleggende om Jødespørsmålet

Professor Kevin MacDonald: Det grunnleggende om Jødespørsmålet

MEDIA I et intervju med Red Ice TV snakker professor Kevin MacDonald om det grunnleggende som omhandler jødisk makt og innflytelse i Vesten.

Kevin MacDonald har utgitt flere bøker, hvorav de meste kjente er verkene som omhandler jødene som etnisk gruppe fra et evolusjonsspykologisk perspektiv. Han mener blant annet at visse karakteristiske trekk som han tillegger jøder, som etnosentrisme, har blitt oppnådd gjennom eugenikk under historiens gang. Dette med sikte på å utmanøvrere ikke-jøder, og for å redusere tillit og makt hos hvite europeere i Europa og USA.

I et intervju med Red Ice TV snakker MacDonald blant annet om hvordan han først ble kjent med jødisk makt i Vesten, og hvordan anklager om antisemittisme blir brukt som et våpen mot europeere med den hensikt å få dem til å gi opp kampen for deres nasjoner.