Hjem Nyheter Texas nekter å la Bidens agenter åpne grensen til Mexico

Texas nekter å la Bidens agenter åpne grensen til Mexico

USAs Texas-guvernør Greg Abbott nekter å la føderale agenter komme til grensen til Mexico for å demontere et piggtrådgjerde reist av statens nasjonalgarde. Nå trosser han Høyesteretts ordre ved å kalle masseinnvandring av ulovlige innvandrere en «invasjon».

Texas-guvernør Greg Abbot står opp mot Joe Biden – og får støtte av republikanske kolleger over hele USA.
Foto: World Travel & Tourism Council (CC BY 2.0)

Det er for tiden en alvorlig konflikt mellom USAs president Joe Biden og den amerikanske grensepatruljen U.S. Border Patrol (USBP) på den ene siden, og Texas-guvernør Greg Abbott og delstatens nasjonalgarde, Texas Army National Guard, på den andre.

Bakteppet er betydelig uenighet mellom Abbott og Biden-administrasjonen om ulovlig innvandring, som i 2022 førte til at guvernøren overleverte en busslast med ulovlige innvandrere utenfor visepresident Kamala Harris‘ bolig i Washington D.C. lille julaften.

Konflikten har nå kulminert i at Texas’ nasjonalgarde, på ordre fra guvernøren, har tatt kontroll over et grenseområde mot Mexico ved Rio Grande-elven og nærliggende Shelby Park, som den føderale grensepatruljen anvendte for systematisk innreise av ulovlige innvandrere. Nasjonalgarden har satt opp piggtrådgjerder og annen infrastruktur for å stenge grensen fullstendig, mens grensepatruljen har blitt beordret til området for å rive ned gjerdet for å «håndheve amerikanske immigrasjonslover».

Ifølge guvernør Greg Abbott har den føderale grensepatruljen ikke klart å sikre Texas-grensen mot Mexico.

Abbott har imidlertid nektet å la de føderale agentene åpne Texas’ grenser for masseinnvandring. I et formelt brev har guvernøren forklart at Biden-administrasjonen har brutt kontrakten mellom den føderale regjeringen og Texas ved ikke å beskytte grensene – noe som vanligvis er den føderale regjeringens oppgave.

Erklærte invasjon: «Vår rett har forrang over enhver føderal statutt som motsier den»

Ifølge Abbott er det en «invasjon» – med tusenvis av migranter som prøver å krysse grensen ulovlig hver dag. Det faktum at de aktivt unngår 28 offisielle grenseoverganger med broer over Rio Grande, oppfattes som et bevis på at de ikke har lovlig rett til å reise inn i USA.

Guvernøren har hevdet sin konstitusjonelle rett til å sikre Texas-grensen som selvforsvar.

«Jeg har allerede erklært en [pågående] invasjon […] for å påberope Texas’ konstitusjonelle rett til å forsvare og beskytte seg», skriver Abbott, og argumenterer for at denne retten «har forrang over enhver føderal statutt som motsier den». Guvernøren viser til artikkel 1, paragraf 3 i den amerikanske grunnloven som sier at «ingen stat skal, uten samtykke fra Kongressen … føre krig, med mindre den de facto blir invadert, eller er i så overhengende fare at forsinkelse ikke kan tillates».

I forrige uke ble Greg Abbott intervjuet av Tucker Carlson om den pågående konflikten med den føderale regjeringen. I intervjuet kommer det frem at ti delstater har sendt sin nasjonalgarde til grensen mot Mexico i Texas, og at enda flere er på vei. I mellomtiden har 25 republikanske guvernører uttrykt sin fulle støtte til Abbotts og Texas’ rett til å forsvare sin grense mot masseinvasjonen i et felles brev.

Nå truer en føderalisering av nasjonalgarden i Texas for å ta kontroll over grensen. Men Greg Abbott kommer ikke til å bøye seg for Joe Biden og den føderale regjeringen.

– Vi kommer til å fortsette med det vi gjør, som er å utvide slutten på ulovlig innvandring til Texas, sier Abbott i intervjuet.

Hvis Biden prøver å ta kontroll over nasjonalgarden gjennom føderalisering, vil Abbott erstatte soldatene med andre væpnede personer ansatt av staten.

Republikanske guvernører sender sin nasjonalgarde til Texas

Abbott lover også at flere nasjonalgardister fra andre, sannsynligvis republikanske, delstater og væpnede politistyrker vil slutte seg til Texas’ nasjonalgarde for å beskytte grensen mot både ulovlige innvandrere og føderale agenter som ønsker å åpne grensen for dem.

– Jeg har nettopp signert en lov som trer i kraft den 5. mars som gir enhver politimann i delstaten Texas rett til å arrestere enhver person som kommer ulovlig inn i delstaten, sa Abbott.

Ifølge Abbott har han ved åtte separate anledninger sendt brev til president Biden med forslag som vil løse spørsmålet om grensen til Mexico uten ny lovgivning. Ikke ved noen anledning har Biden engang svart på brevene.

– Vi har påberopt oss grunnloven for å bevise at vi har vært offer for en invasjon, og vi har krevd støtte fra presidenten for å beskytte vår stat, men han har nektet å gjøre det åtte ganger, noe som gir meg rett til å erklære en invasjon [..] for at Texas skal kunne bruke alle tilgjengelige midler for å forsvare vår stat, sier Abbott.

Guvernøren lover også at Texas i de kommende månedene vil fortsette utvidelsen av infrastruktur for å sette en endelig stopper for ulovlig innvandring.

– Jeg tror dette kommer til å ta slutt 20. januar neste år når en ny president tas i ed – en president som virkelig vil håndheve immigrasjonslovene over hele landet, sier Abbott.