Hjem Nyheter Vatikanets tidligere sjefsideolog går til angrep på globohomo

Vatikanets tidligere sjefsideolog går til angrep på globohomo

KATOLSKE KIRKEN I en tid da den katolske kirkes overhode, pave Frans, i økende grad er opptatt av globohomo-ideologi, ser det ut til at en tysk kardinal og tidligere høytstående medlem av samme kirke beveger seg i motsatt ideologisk retning.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller
Foto: Elke Wetzig (CC BY-SA 4.0)

Den tyske biskopen og Vatikanets tidligere sjefsideolog, kardinal Gerhard Ludwig Müller, har i dag en annen ideologisk orientering enn pave Frans. Mandag langet han ut mot «globalister» som, sier han, bruker et våpen forkledd som veldedighet i sin kamp mot vestlige land.

«Dette våpenet [masseinnvandringen] blir ikke brukt til å hjelpe folk, men til å ødelegge deres nasjonale identitet,» presiserer Müller i LifeSiteNews, og beskriver i noen setninger ambisjonene til disse krigsherrene, globalistene:

De hevder at sann nasjonal identitet står i motsetning til nasjonalisme, som sies å ha forårsaket alle kriger – men mens de hevder å være mot nasjonalisme, er det faktisk nasjonen og den nasjonale identiteten de ikke tolererer.

De vil at alle skal være helt isolert og ikke forbundet med språk, kultur, familiebånd og et fedreland som de har og føler en følelse av tilhørighet til … De ønsker å ødelegge alt dette. De vil at alle skal atomiseres, fratas sine kulturelle og religiøse røtter og uten identitet.

Bakgrunn: Folkeutbyttet i Italia og Müllers tidligere engasjement

Denne uka publiserte Italias innenriksdepartement offisielle data om rekordantallet innvandrere som kommer inn på italiensk jord i år: totalt 153 071 individer per den 7. desember. Dette tallet representerer en økning på 58 prosent sammenlignet med samme periode i 2022 (96 878) og en økning på 143 prosent sammenlignet med 2021 (63 062).

Faktisk mottok Italia flere migranter i 2023 enn noe annet år det siste tiåret, bortsett fra 2015 – på høyden av Europas såkalte migrantkrise – da landet fortsatt mottok 181 436 «sjøankomster». Av alle innvandrere som kom til Europa i 2023 (268 975), har Italia mottatt mer enn halvparten (57 prosent).

Kardinal Müller, som ledet Vatikanets doktrinære kontor fra 2012 til 2017, understreker i dag at slike massive migrasjonsbevegelser selvsagt ikke er tilfeldige, men tvert imot bevisst fremprovosert av dem som ønsker å destabilisere vestlige land – en gruppe han ikke definerer i detalj.

I sitt intervju i forrige uke beklaget kardinal Müller at Den katolske kirke «har vært medskyldig i å fremme den globalistiske agendaen, til tross for dens iboende fiendtlighet mot kristendommen». Kirken «blir ikke bare overkjørt, den blir snudd på hodet», sa han. For at globalistene ikke skal lykkes, må Kirken ifølge Müller «kjøre i samme retning», noe som må tolkes som en oppfordring til pave Frans om omvendelse – et tema kardinalen har berørt før. I fjor vår kalte han noen tyske biskopers velsignelser over homofile par for «ren blasfemi» og beordret paven til å korrigere og om nødvendig straffe de skyldige, i stedet for å gi sine ugjerninger «halv godkjennelse».