Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Velbevoktet «holocaust»-konferanse ble opplyst av nasjonalsosialistisk laser

Velbevoktet «holocaust»-konferanse ble opplyst av nasjonalsosialistisk laser

MOTSTANDSBEVEGELSEN Aktivister ønsket globalister velkommen til Malmö med radikale budskap i forkant av «holocaust»-konferansen.

Denne uken ble det holdt en stor konferanse i Malmö til minne om «holocaust»-bløffen. Verdensledere fra et 50-talls land samlet seg, deriblant Israels president Isaac Herzog og EU-kommisjonens ordfører Ursula von der Leyen. Hensikten med konferansen sies å være for å forhindre at det såkalte holocaust glemmes bort, samt for å presentere konkrete forslag til hvordan man skal arbeide mot antisemittisme, antisigøynerisme og andre former for rasisme.

Løgnen om «holocaust» har blitt brukt og brukes daglig som et argument mot at hvite nasjoner skal være nettopp hvite, frie og preget av folkefellesskap. I stedet skal hvite nasjoner ifølge globalistene være splittet, fleretniske og flerkulturelle forbrukssamfunn hvor den selvutnevnte eliten kan utnytte vår befolkning hvordan de enn behager.

Det oppdiktede «holocaust» er globalistenes fremste våpen som de bruker for å skambelegge, kue og på ekte utrydde vårt folk. Den nordiske motstandsbevegelsen har vært i kamp mot globalistene siden grunnleggelsen vår i 1997, og derfor er det en selvfølgelighet at vi protesterer mot «holocaust»-løgnen.

Akkurat som før EU-toppmøter eller ved pavens besøk i 2016 er sikkerhetsforanstaltningene rundt hele Malmö enorme. All kollektivtrafikk er avstengt i visse bydeler under selve konferansen, og politiet og andre sikkerhetsstyrker har sperret av flere områder og overvåker byen nøye. De «demokratiske» ledernes behov for sikkerhet har ingen grense virker det som, til forskjell fra andre mer folkekjære ledere.

Da byens bil- og kollektivtrafikk er ekstremt bevoktet bestemte aktivister seg for å ta seg rundt i byen på andre måter.

Man delte seg inn i to grupper og valgte ut kveldens mål med presisjon.

En av de første bygningene som ble lyst opp av budskapet «Holocaust er en bløff» og «Motståndsrörelsen.se» var den gamle Sydsvenskan, skyskraperen som ligger langs med den ganske trafikkerte Stockholmsvägen.

Den gamle Sydsvenskan-skyskraperen med et radikalt og passende budskap.

På Södervärns vanntårn, som ligger midt i sentrale Malmö, lyste liknende budskap svært tydelig.

Da det var mye folk ute var det mange som så budskapet, og spredningen ble derfor maksimal.

Når man tok seg rundt i byen møtte man stadig på uniformerte patruljer, sivile og avsperringer, hvilket bidro til at aktivistene hele tiden var årvåkne og handlingsklare.

Eksempel på avsperring.

Politihelikoptre som sirkulerte over byen så ikke ut til å legge særlig mye merke til motstandsmennene eller laseren, ikke en gang når de sirkulerte rett ovenfor dem.

Bygning i en av de mest overvåkede delene av byen lyses opp.
Ingen kunne ta feil av hvem det var som lå bak kveldens laseraksjoner og hvem som virkelig vil utfordre globalistene.
Malmö synagoge med synlig politibuss i bildet prydes av budskapet om at «holocaust er en bløff»!

Sist men ikke minst ble også Malmö synagoge besøkt med nasjonalsosialistisk laser, på tross av politibusser og hard bevoktning.

Samtidig som disse sionistene jobber for flerkultur og kulturmarxisme i våre europeiske land, er de nøye på at Israel skal forbli jødisk. Når våre land blir utrygge og ubeboelige har de alltid et land å flykte til. Vi hvite nordboere har dog ikke noe Israel å trekke oss tilbake til. Vårt folk har bare Norden, og derfor kommer vi i Motstandsbevegelsen til å kjempe for vårt land og mot utryddelsen av vårt folk inntil vi seirer eller dør.

Hvorvidt systemmedia kommer til å gi aksjonen oppmerksomhet eller ikke er på nåværende tidspunkt høyst uklart. Samtidig som de antakelig gjerne vil beklage seg over den «fryktelige» hendelsen hadde det kanskje vært pinlig å vise hvordan verken avsperringer eller den største politiinnsatsen i Sverige i 2021 kunne stoppe Motstandsbevegelsens aktivister.