Hjem Nyheter Globalt Amerikanske leger kritiserer koronanedstengning: «Hva er den vitenskapelige grunnen?»

Amerikanske leger kritiserer koronanedstengning: «Hva er den vitenskapelige grunnen?»

KORONAKRISEN De amerikanske legene Dan Erickson og Artin Massihi mener at koronaviruset ikke er så dødelig som myndighetene har hevdet, og at en nedstengning av samfunnet har minimal effekt på spredningen av viruset.

Nylig sendte de amerikanske legene Dan Erickson og Artin Massihi en videokonferanse direkte fra California hvor de stilte kritiske spørsmål ved om en samfunnsnedstengning er berettiget som tiltak for å bekjempe koronaviruset.

– Vi har sett 1 227 dødsfall i delstaten California, forklarer Erickson under videokonferansen, og påpekte samtidig at antallet mistenkte smittede personer er rundt 4,7 millioner mennesker.

– Det betyr at du har 0,03 prosent risiko for å dø av Covid-19 i California, konstaterer han og spør om den lave dødeligheten virkelig motiverer til nedstengning av samfunnet, karantene, lukkede arbeidsplasser og alle restriksjonene som er satt opp med formålet å redusere spredningen av viruset. Han spør om det kan være slik at amerikanske myndigheter, og myndigheter i andre land, har opptrådt overdrivende og med panikk.

Erickson og Massihi har selv jobbet med å teste smittede koronapasienter og konstaterer at omtrent 12 prosent av menneskene i delstaten som har blitt testet har vist seg å være smittet, eller som Erickson selv forklarer: «millioner tilfeller – et fåtall dødsfall.» Den velkjente politiske kommentatoren Tucker Carlson ved Fox News gjør oppmerksom på legenes uttalelser og stiller spørsmål ved om nedleggelsen fortsatt kan rettferdiggjøres hvis det stemmer at dødeligheten er så lav som Erickson hevder.

– Dette er seriøse aktører som har gjort dette profesjonelt i flere tiår, og de har den største tilgjengelige databasen om emnet i sine hender, og spørsmålet de stiller seg etter å ha analysert tallene er: Er nedleggelsen verdt det? sier Carlson, og påpeker at flere byer og stater fortsetter å utvide nedstengning av samfunnet.

– Hva er den vitenskapelige grunnen for å gjøre dette? De har ikke fortalt det for oss fordi det finnes ikke noen, tordner han.

TV-ankeret påminner om at de drastiske metodene som har blitt satt til verks ble motivert med et behov for å flate ut smittekurven, og at smittekurven definitivt har gått nedover, men ikke på grunn av tiltakene som er gjort, men fordi viruset rett og slett ikke er så dødelig som man har trodd. Han uroer seg samtidig for at tvangstiltakene og restriksjonene kan være kommet for å bli, lenge etter at koronaviruset har ebbet ut fullstendig.

– Vi spanderte millioner av dollar, og mer enn ett tiår, på å finne en vaksine mot SARS-viruset. Forskerne fant aldri en, og det er synd, men satte vi hele livet på pause i USA på grunn av det? Det gjorde vi ikke, konstaterer Carlson.

Ericksons og Massihis pressekonferanse ble raskt fjernet fra Youtube med den begrunnelsen at den brøt med mediagigantens retningslinjer, hvilket også er helt i tråd med Youtube sine nye sensurkåte retningslinjer der informasjon som strider mot myndighetenes og Verdens helseorganisasjons offisielle bilde, skal slettes fra plattformen.

Legenes pressekonferanse avsluttes med en advarsel til amerikanske myndigheter om at det kan ende opp dårlig for dem hvis de velger å angripe amerikanernes frihet, og at det kan føre til at mange flere kan bli fiendtlig innstilte overfor staten. Erickson påpeker at amerikanere allerede begynner å bunkre opp både våpen og mat, og advarer om at den situasjonen kan komme til å eskalere ytterligere.

Les også:
Koronaviruset