Hjem Nyheter Norden Flyplasstyrker dømt for ulovlig trussel mot Gustav Kasselstrand

Flyplasstyrker dømt for ulovlig trussel mot Gustav Kasselstrand

FLERKULTUR En innvandrer har blitt dømt for ulovlige trusler mot AfS-leder Gustav Kasselstrand.

Det var Nordfront som tidligere skrev om Belal Safi (021229-8533) som truet Alternativ for Sveriges partileder Gustav Kasselstrand på Arlanda i fjor.

Hendelsen skal ha startet da Safi ba om å få ta en selfie med Kasselstrand. Etter at Safi tok bildet, begynte han å true med å drepe Kasselstrand da han var i ferd med å gå videre.

– Det er bra det er et offentlig sted, ellers ville jeg ha slått deg i hjel, sa innvandreren til Kasselstrand i en video som AfS publiserte på YouTube i fjor.

Nå er Safi dømt for ulovlige trusler av Attunda tingrett (B 5426-22). Straffen landet på 14 000 svenske kroner i bøter, og i tillegg må Safi betale 9 000 svenske kroner i saksomkostninger, men størstedelen av utlendingens saksomkostninger – som landet på over 30 000 kroner – dekkes av staten.

Det er verdt å merke seg at tingretten ga Safi redusert straff fordi Kasselstrand svarte på trakasseringen med å oppfordre den truende utlendingen til å «dra hjem». Safi, som tidligere er dømt for narkotikaforbrytelser, vil også få mildere straffer på grunn av sin unge alder. Hadde han vært over 21 år, mener retten imidlertid at fengselsstraff ville vært aktuelt.

«Det er også skjerpende ved vurderingen av straffeverdien at Gustav Kasselstrand er partileder i et politisk parti og Belal Safi må ha hatt til hensikt at Gustav Kasselstrand skulle føle seg usikker på grunn av sine meninger», skriver tingretten i dommen.

Belal forsvarte seg i rettssaken ved å si at han hadde vært nervøs og ikke hadde vært seriøs om truslene. I tillegg hevdet innvandreren at Kasselstrand ikke var redd, men retten slår fast at det avgjørende kriteriet for ulovlige trusler er at hensikten var å skape frykt og at det ikke spiller noen rolle om man lykkes eller ikke.

Konklusjonen var at retten valgte å ikke tilkjenne Kasselstrand noen erstatning, og dette er kort begrunnet i at partiet brukte filmmaterialet i sin valgpropaganda, som tingretten mener beviser at Kasselstrands personlige integritet ikke ble krenket nok til at han kunne ha krav på erstatning.