Hjem Nyheter Norge Folkefiendtlig journalist hetser mot det norske folk

Folkefiendtlig journalist hetser mot det norske folk

LØGNPRESSEN En journalist i Bergens Tidende setter spørsmålstegn ved om etniske nordmenn i det hele tatt eksisterer, og dersom de gjør det, mener han det er uproblematisk om de utryddes.

Det er journalist Mathias Fischer som i en kommentarartikkel i Bergens Tidende fremmer folkefiendtlige budskap. Fischers artikkel er ment som et slags motargument mot nobeltoppen Asle Tojes utspill om at nordmenn vil komme til å bli en minoritet i sitt eget land, dersom ikke masseinnvandringen stanses.

Den folkefiendtlige journalisten, som ikke overraskende tidligere har vært aktiv i partiet Venstre, stiller seg uforstående til begrepet «etnisk nordmann» og mener det er uproblematisk om nordmenn skulle ende om med å bli en minoritet i sitt eget land. For å gjøre rede for sitt syn på etnisitet, kommer han med klassisk kulturmarxistisk idiot-retorikk, og fornekter samtidig eksistens av raser/etnisiteter.

Det er en åpenbar selvmotsigelse å kalle folk for innvandrere fordi deres besteforeldre eller oldeforeldre ble født i et annet land. De er nordmenn, født og oppvokst, språklig og kulturelt.

Fischer jobber aktivt for utryddelsen av det norske folk. FOTO: Geir Jetmundsen

Ifølge Fischer så er det kun hudfargen som skiller etnisk norske fra afrikanere og andre innvandrere. Fischer konkluderer derfor med at hvem som helst kan bli etnisk norske og at alt kun handler om integrering. Virkelighetsfjerne Fischer mener dessuten at Norge har positiv erfaring med barn og barnebarn av innvandrere og at disse er «godt integrert» og er «positive ressurser for landet».

Hvorvidt Fischer også fornekter eksistensen av andre etniske folkegrupper, som f.eks. jøder, fremkommer ikke i artikkelen. Han mener kanskje det er uproblematisk om de blir en minoritet i Israel? Det hadde kanskje ikke falt i god jord hos (((eierne))) av Bergens Tidende.

Fischer har tidligere under sin tid i partiet Venstre, tatt til orde for å innføre et slags «kjærlighetsvisum» i Norge. Dette for å gjøre det lettere for norske menn og kvinner å finne seg utenlandske partnere som de så kan ta med hjem til Norge.

Hele den folkefiendtlige artikkelen kan leses HER.