Hjem Artikler Historie Hvor mye kan du egentlig om «holocaust»?

Hvor mye kan du egentlig om «holocaust»?

«HOLOCAUST»-BLØFFEN I anledning «holocaustdagen» anbefaler Frihetskamp samlesiden om «holocaust».

Vinneren skriver historien, og etter at de allierte globalistene vant andre verdenskrig icenesatte de en intens svartmalingsprosess mot nasjonalsosialistene. Blant annet har de i sin propaganda påstått at det skal ha funnet sted en systematisk jødeutryddelse i ulike konsentrasjonsleire, en hendelse de har kalt “holocaust”.

Propagandaen om at et «holocaust» skal ha funnet sted har jevnlig blitt matet inn hos folket, selv ned til barneskolealder indoktrineres man inn i denne løgn. Dette har ledet til at mange folk i dag innehar en del absurde forestillinger omkring nasjonalsosialismen og nasjonalsosialister, hvilket er for dem forbundet med ren ondskap.

Det er en systematisk hjernevask av befolkningen som har pågått i lang tid og der kun et fåtall har evnet å tenke utenfor boksen og stille spørsmål ved den vranglære man har blitt utsatt for siden skolealder.

Du som leser på Frihetskamp har her en gylden mulighet til å sette deg inn i en mengde revisjonistisk materiale, som i motsetning til “holocaust”-propaganda faktisk er bygget på grundige undersøkelser og da bevis for at påstander om et “holocaust” er ren løgn.

Du kan enten avfeie det her og nå, og fortsette å leve i troen om at et “holocaust” skal ha funnet sted i regi av fortidens nasjonalsosialister, og der igjen fortsette å inneha de mest absurde forestillinger. Eller du kan velge å ha et åpent sinn og her ta vår utfordring om å sette av en del tid til å lese, lytte og se det som finnes av revisjonistisk materiale her på Frihetskamp, etterfulgt av kilder og linker. Det er ingen kort skolering, det krever kanskje en smule intelligens og det kan nok ryste det verdensbildet du eventuelt måtte ha fra før. Det å tilslutt innse at man har blitt løyet til i mange år er ingen god følelse. Men det er et valg om å enten tro på en løgn, eller innse sannheten.

Se samlesiden om “holocaust”.