Hjem Historie Dagens historiske Jacob Schiff – bankmannen som ødela Russland

Jacob Schiff – bankmannen som ødela Russland

HISTORIE Den 10. januar ble Jacob Schiff født. Han spilte en betydelig rolle i bolsjevikenes maktovertagelse.

Jacob Schiff
Jacob Schiff, til venstre, var med på å realisere de rødes maktovertakelse i Russland.

Rundt den såkalte russiske revolusjonen i 1917 skjedde det saker bak kulissene som helt frem til i dag setter mange spørsmålstegn til tradisjonelle historiske forklaringsmodeller. For eksempel kan man løfte frem at bak støtten til kommunistene og bolsjevikene sto en rik bankmann fra USA.

Jacob Henry Schiff ble født i en jødisk familie den 10. januar 1847 i Frankfurt am Main i Tyskland. Hans far Moses Schiff arbeidet for den jødiske bankierslekten Rothchild. Jacob utdannet seg i byen og begynte blant annet å arbeide i bankbransjen. I 1865 flyttet han til USA hvor han fortsatte karrieren. Fem år senere fikk han statsborgerskap og i 1875 tok han plass hos bankhuset Kuhn, Loeb & Company. I 1885 ble han banksjef og hadde med tiden stor finansiell suksess.

Nikolaj II ble den siste tsaren i Russland.
Nikolaj II ble den siste tsaren i Russland.

Jacob Schiff hadde sterke etnosentriske følelser for jødene og den nasjonalistiske sionismen. Han avskydde Russland og ville ha hevn for det russiske samfunnets konflikter med jøder. Han jobbet for å fremprovosere en revolusjon i Russland i 1905 som skulle styrte tsar Nikolaj II og innføre en omvelting til et arbeiderparadis som fulgte den marxistisk modellen. Krigen mot Japan i 1904–1905 ble et kostbart nederlag for Russland. Jacob Schiff støttet japanerne med et lån på 200 millioner dollar og medvirket på denne måten til krigens utfall.

Lev Trotskij.
Lev Trotskij.

Nederlaget mot Japan ble utnyttet for å regissere frem det russiske samfunnets omveltning gjennom uroligheter, provokasjoner, streiker, opptøyer og terrorattentat. De såkalte sosialrevolusjonære ble organisert av blant annet Lev Trotskij (Leiba Bronstein) og Alexander Parvus (Israel Gelfand). Omtrent 50 millioner dollar ble investert i den såkalte revolusjonen, og Schiff sto for 30 millioner.

Tsaren utnevnte Pjotr Stolypin til innenriksminister i april 1906. Han fikk slutt på terroren og «revolusjonen». Flere ble henrettet i standretter. Mange av de henrettede hadde selv begått mord og grove voldshandlinger.

Det russiske samfunnet restituerte seg og opplevde økonomisk oppgang under Stolypin. Konspiratører ville rydde Stolypin av veien ved å myrde ham. En bombe eksploderte i hans hjem, men han overlevde attentatet. En jødisk anarkist, Dmitry Bogrov, søkte opp Stolypin på operaen i Kiev i september 1911. Da Stolypins livvakt gikk for å røyke avfyrte Bogrov to skudd hvorav det ene ble fatalt.

Russland restituerte seg mellom 1906 til 1911 under Pjotr Stolypin.
Russland restituerte seg mellom 1906 til 1911 under Pjotr Stolypin.

Under den såkalte februarrevolusjonen i 1917 ble tsar Nikolaj II tvunget til å abdisere. En misnøyekampanje mot Nikolaj II og tsarfamilien hadde startet før kuppet. En provisorisk regjering av liberaler og sosialister ble opprettet av kuppmakerne. Flere medlemmer av den provisoriske regjeringen, inkludert regjeringssjefen Aleksandr Kerenskij (Aaron Kürbis), var frimurere.

Alexander Kerenskij.
Alexander Kerenskij.

Pavel Miljukov som ble utenriksminister i den provisoriske regjeringen skrev i sine memoarer at februarkuppet var et frimurerkomplott. En generalløytnant som støttet den provisoriske regjeringen, Lavr Kornilov, innså senere sitt feilsteg og gjorde opprør sammen med patrioter. I april 1917 skrøt Jacob Schiff at det var gjennom hans finansielle støtte at revolusjonen lyktes.

Våren 1917 finansierte Schiff Lev Trotskij og bolsjevikene for å overta makten fra den provisoriske regjeringen i Russland. Bolsjevikene var en gruppe i det russiske sosialdemokratiske partiet. De fikk 20 millioner dollar. At det dreide seg om slike summer bekreftet blant annet John Schiff, sønnen til Jacob Schiff, i 1949.

Lavr Kornilov.
Lavr Kornilov.

I august 1917 reiste en delegasjon under dekke av å være Røde kors til Russland. Deltagerne bestod av leger, men også bankmenn fra New York, deriblant Jacob Schiff. Planen var å gå over de siste detaljene om den planlagte revolusjonen med bolsjeviklederne.

Etter bolsjevikenes maktovertagelse i november 1917 viste de sin takknemlighet ovenfor sine støttespillere. Bolsjevikene tilbakebetalte store beløp til blant annet Jacob Schiff. Så mye som 600 millioner rubler i gull skal ha blitt overført til USA mellom 1918 til 1922.

Mens New Yorks bankier ble belønnet for sine investeringer i revolusjonen, rådde hungersnød og sult i Russland. Bankieren Olof Aschberg i Sverige hjalp til med å hvitvaske det gamle tsarrussiske gullet. Han tok imot 500 tonn konfiskert gull mellom 1917–21. Gullet ble smeltet om og fikk svensk stempel.

Foruten Jacob Schiff har andre finansmenn blitt utpekt for å ha støttet bolsjevikene til makten. Noen av disse er Paul Warburg, John Rockefeller, Franklin Vandelip, J. P. Morgan Junior og William Averell Harriman. Jacob Schiff døde i april 1920 i New York.

Jacob Schiff.
Jacob Schiff.