Hjem Historie Dagens historiske Joseph Goebbels om «lügenmaul»

Joseph Goebbels om «lügenmaul»

HISTORIE Den 10. februar 1933 holder Joseph Goebbels en berømt tale om medias «løgnkjefter».

Goebbels

Den 10. februar 1933, tre uker etter maktovertagelsen, hold Adolf Hitler sin første tale som rikskansler foran et fullsatt Sportpalast i Berlin. Men før den nye rikskansleren steg opp på podiet talte også Joseph Goebbels. Goebbels lovet i sin tale at det nye Tyskland skulle ta et oppgjør med tyskfiendtlig presse og den folkesplittende kommunistbevegelsen. Talens avsluttende del kan anses å være av historisk interesse da den iblant brukes som en slags bekreftelse på at «holocaust» skal ha skjedd.

Goebbels ironiserer innledningsvis over at «den jødiske pressen» propagerte for at talen hans ikke skulle kunne høres på tysk radio. Dette ettersom pressen regnet ham «for ubetydelig, for liten og for mye av en lystløgner til å adressere verden». De virkelige løgnerne, forklarer Goebbels senere, er dog den pressen som har underholdt det marxist-demokratiske styrets korrupsjon for folket, og forsvart de tyskfiendtlige politikerne som har vanstyrt Tyskland i 14 år.

Goebbels beskriver videre hvordan den tyskfiendtlige pressen har arbeidet i årevis med løgn som våpen for å forhindre at folket reiser seg og gjør opprør. Som eksempel på hvordan de arbeider tar Goebbels opp medialøgnene som har blitt spredt om at nasjonalsosialister, som ble myrdet av kommunistene, i virkeligheten skulle ha blitt myrdet av sine egne nasjonalsosialistiske kamerater.

Til slutt taler Goebbels om et Tyskland i forandring der medias løgnkjefter (lügenmaul) snart bare vil bli et fjernt minne. Etter mange harde ord sier Goebbels at han «ville bare si personlig til fiendepressen og fiendepolitikerne hva jeg vil si i alle tyske radiostasjoner».

Se talen her:

I dokumentarer om Det tredje riket pleier stykket nedenfor å tas ut av sin sammenheng og brukes som et slags bevis for «holocaust». Hvorvidt Joseph Goebbels virkelig ville utrydde jøder finnes det imidlertid intet belegg for. Det nasjonalsosialistiske Tyskland oppnådde i stedet det som Goebbels forfektet gjennom ny lovgivning som forbød jøder å eie den tyske pressen.

https://youtu.be/MuBI6IfH–g