Hjem Artikler Kapitalmakten søker mangfold

Kapitalmakten søker mangfold

0

KAPITALISME Ansatte i nettbutikken Amazon angriper nå ledelsen for dårlige arbeidsvilkår og manglende beskyttelse under koronakrisen. Samtidig kartlegger bedriften sine butikker og klassifiserer de etter kriteriet «mangfold», for å hindre arbeiderne i å organiserer seg.

Foto: Amazon.com

Amazon fremstår som en av vinnerne økonomisk, av koronakrisen, men det kommer med en pris. En landsomfattende aksjon blant de ansatte angriper ledelsen for dårlige arbeidsvilkår og manglende beskyttelse under krisen. Samtidig ble en hemmelig intern rapport fra konsernet publisert, som viser at Amazon kartlegger sine butikker og klassifiserer de etter kriteriet “mangfold”. Alt for å minske risikoen for at arbeiderne organiserer seg.

Mens mange større og mindre bedrifter måtte innskrenke sin aktivitet da koronaviruset slo inn over verden, kunne Amazon melde at de søkte flere tusen nye medarbeidere for å ta unna alt arbeidet. Økonomisk har dette også gavnet bedriften betydelig, som en av de amerikanske børsenes vinnere. Å sitte hjemme i karantene og bestille pakker i kjedsomhet gavner selvsagt Amazon. Arbeidsforholdene er derimot, og har vært lenge, sterkt kritisert av de ansatte, en kritikk som har toppet seg nå. Det de ansatte, og verden for øvrig, ikke har visst, er at Amazon over lengre tid har bedrevet et omfattende overvåkings- og kartleggingsprogram for å forebygge og avslutte alle forsøk på organisert motstand.

Det Amazon har funnet ut er at desto mer mangfold, først og fremst etnisk, det blir på en arbeidsplass, dess mindre sjanse blir det for at det oppstår organisert motstand. Butikker med med mindre mangfold selger riktignok bedre slår de fast, men alt i alt vil økonomien for selskapet tjene på mangfold siden mangel på organisering vil føre til færre lønnskrav, mangel på krav om dyre tiltak for arbeiderne og færre kompensasjonsordninger.  De har dermed utviklet digitale kart med oversikt over alle sine butikker, hvor fargekoder antyder hvor mangfoldig enheten er og dermed hvor man bør sette inn tiltak i forhold til ansettelser.

Business Insider skriver følgende om praksisen: «Butikk-risiko-metrikker inkluderer gjennomsnittlig butikk-kompensasjon, gjennomsnittlig totalt butikksalg og en «mangfolds-indeks» som representerer det rasemessige og etniske mangfoldet i hver butikk. Butikker med større risiko for fagoreningsorganisering har lavere mangfold og lavere kompensasjon for ansatte, samt høyere totalt salg og høyere rate for ansattes krav om kompensasjon, ifølge dokumentene.»

Kapitalmakten har selvsagt forstått dette, det er derfor den styrer verden og våre liv, det er derfor Jeff Bezos er verdens rikeste mann. De benytter seg av den fremste kompetansen på alle relevante fagfelt, noe som også vil inkludere psykologi og biologi. Og disse faktorene kan man vanskelig endre, de ligger i vårt DNA, pre-determinert:

Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. […] Mennesket kategoriserer andre ved å se etter tegn på om man er i samme kultur eller inngruppe. Det er derfor en sammenheng mellom grad av ulikhet i utseende og nærhet i inngruppa.

– Evolusjonsbiolog Terje Bongard i «Det Biologiske Mennesket».

Man kan også ane konturene av et samrøre mellom kapitalmakten og de som fasiliterer for og bearbeider befolkningens holdning til innvandring og mangfold, også her til lands, nettopp for å skape en lydig og passiv befolkning og arbeidsstyrke.

Foto: skjermdump fra Twitter

(Personene over er Johan H. Andresen Jr., en av Norges rikeste personer, kapitalist, hyppig deltaker på Verdens Økonomiske Forum i Davos og Bilderberger; Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter; Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV2, tidligere kjæreste med islamisten Arfan Quadeer Bhatti som var tiltalt for terrorplanlegging. “Fortell meg hvem du omgås med…” osv.)