Hjem Nyheter Norge 250 millioner til raskere bosetting av flyktninger

250 millioner til raskere bosetting av flyktninger

 INNENRIKS  Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner ekstra til integreringsarbeidet i kommunene for 2014. Målet er raskere bosetting av flyktninger.

 

 

960x

I dag sitter det omkring 4400 individer på mottak rundt om i landet som venter på å bli bosatt i en kommune. For å raskere bosette de som har fått opphold i Norge foreslår regjeringen nå et integreringstilskudd på 250 millioner kroner – øremerket utleieboliger for flyktninger. Tilskuddet kommer i tillegg til de åtte milliardene kommunene allerede får til integreringsarbeid.

Kilde:
SV sier ja til raskere integrering