Hjem Historie Dagens historiske «Enhver melding om at motstanden har opphørt er falsk!»

«Enhver melding om at motstanden har opphørt er falsk!»

HISTORIE Den 18. januar 1943 utsteder Sveriges øverstkommanderende general Olof Thörnell en ordre til alle militære ledere som lyder: «Enhver melding om at motstanden har opphørt er falsk!».

framside

Samme år ble også en skrift som het «Hvis krigen kommer» (Om kriget kommer) utdelt til alle husholdninger. I skriften gis det råd og oppfordringer om hva man skal gjøre ved en eventuell krig, der samme oppfordring om at motstand skal gjøres i alle posisjoner også er med.

Denne skriften har blitt utgitt i nye opplag i 1952, 1961 og 1983 av styret for psykologisk forsvar (styrelsen för psykologiskt försvar). En nedkortet variant av skriften var med i alle landets telefonkataloger frem til 1980-tallet. På denne tiden var stort sett hele den voksne befolkningen en del av totalforsvaret, og man tok sin plikt mot folket og nasjonen meget alvorlig.

Noen sitater fra skriftene:

Sveriges folk står forent i vilje til å ivareta landets uavhengighet og selvstendighet. Ethvert væpnet angrep mot vår frihet skal møtes med besluttsom motstand …

Sverige vil forsvare seg, kan forsvare seg, og skal forsvare seg! Motstand skal gjøres konstant og i alle posisjoner. Det er Deg det avhenger av – Din innsats, Din besluttsomhet, Din vilje til å overleve. Vi gir aldri opp! Enhver melding om at motstanden skal opphøre er falsk …

Fienden vil bryte ned vår forsvarsvilje, ikke bare med våpenmakt, men også med psykologisk krigføring …

Se opp for spioner og sabotører — vær på vakt mot fiendens propaganda …

Slå ned fiendens propaganda. Den har til hensikt å bryte ned vår motstandskraft, og den bruker alle tenkbare midler …

Ingen del av vårt land skal overgis uten standhaftig motstand …

Gi ikke fienden noe som helst bistand utover humanitær hjelp. Avstå fra personlig omgang med ham. Gi ikke opplysninger om det svenske totalforsvaret. Delta ikke i propaganda mot Sverige. Motarbeid den istedet. Det er landsforræderi å gå fiendens ærend!