Hjem Historie Dagens historiske FN: Sionisme er en form for rasisme

FN: Sionisme er en form for rasisme

HISTORIE Den 10. november 1975 stemte FNs generalforsamling igjennom en resolusjon som slo fast at sionisme er likestilt med rasisme og rasediskriminering.

640px-Israel_Herzl

Bakgrunnen til resolusjonen kan føres tilbake til den sionistiske staten Israels behandling av palestinerne i landet siden grunnleggelsen i 1948. Resolusjonen ble sponset av blant annet Kuba, Egypt, Irak og flere andre araberstater.

Resolusjonsteksten lyder:

The General Assembly,

Recalling its resolution 1904 (XVIII) of 20 November 1963, proclaiming the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and in particular its affirmation that ”any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous” and its expression of alarm at ”the manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas in the world, some of which are imposed by certain Governments by means of legislative, administrative or other measures”,

Recalling also that, in its resolution 3151 G (XXVIII) of 14 December 1973, the General Assembly condemned, inter alia, the unholy alliance between South African racism and zionism,

Taking note of the Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace 1975, proclaimed by the World Conference of the International Women’s Year, held at Mexico City from 19 June to 2 July 1975, which promulgated the principle that ”international co-operation and peace require the achievement of national liberation and independence, the elimination of colonialism and neo-colonialism, foreign occupation, zionism, apartheid and racial discrimination in all its forms, as well as the recognition of the dignity of peoples and their right to self-determination”,

Taking note also of resolution 77 (XII) adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity at its twelfth ordinary session, held at Kampala from 28 July to 1 August 1975, which considered ”that the racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being”,

Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology,

Determines that Zionism is a form of racism and racial discrimination.

Ved avstemmingen stemte 72 medlemmer JA, 35 NEI og 32 var fraværende. På JA-siden fantes stater som Sovjetunionen (og østblokken), Brasil, Kypros, India og Mexico. På NEI-siden fantes blant annet USA, Sverige og Israel.

Den israelske FN-ambassadøren kommenterte resolusjonen slik:

[…] ytterligere en manifestasjon av det bitre antisemittiske, antijødiske hat som lyser i araberstatene […] For oss, det jødiske folket, er denne resolusjonen basert på hat, falskhet og arroganse tømt for moralsk eller juridisk verdi. For oss, det jødiske folket, er dette ikke mer enn et papir og det er hva vi skal be handle det som.

Den amerikanske FN-ambassadøren, Daniel Patrick Moynihan, mente at FN var på vei til å «gjøre antisemittisme til internasjonal lov». Han tilla også at USA aldri kommer til å adlyde en slik resolusjon.