Hjem Nyheter Norge Forskere innrømmer: Breivik mangler reelle tilknyttinger til «ytre høyre»

Forskere innrømmer: Breivik mangler reelle tilknyttinger til «ytre høyre»

0

FORSKNING Forskningsfunn vedrørende uttrykt støtte for Breivik fra det «ytre høyre» understreker at terroristen har ingen reell tilknytning til pro-hvite individer og organisasjoner.

Skjermbilde: Universitetet i Leiden

I en nylig publisert forskingsartikkel innrømmer Lars Erik Berntzen og Jacob Aasland Ravndal fra Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) at terroristen Anders Behring Breivik aldri har blitt møtt med bred støtte fra det «ytre høyre», spesielt med hensyn til pro-hvite grupperinger. De eneste unntakene er enkelte russiske grupper og ekstreme subkulturer på internett lokalisert i USA.

Artikkelen inneholder betydelig empirisk evidens for det vi alle allerede vet, nemlig at pro-hvite holdninger og organisasjoner som Motstandsbevegelsen faktisk beskytter unge hvite menn fra å synke ned i den typen håpløshet og psykisk lidelse som har ført til de ytterst få tilfellene der hvite menn har begått meningsløse voldshandlinger. Det finnes intet bevis for organisert pro-hvit terror i vesten eller noen andre steder. Selv på Wikipedia drukner de ytterst sjeldne dødsfallene som kan knyttes til «hvit makt-personer» i et hav av blod skapt av andre ideologier.

Stigmatiseringen av folk og grupper med pro-hvite holdninger av det nyliberale regimet, løgnmediene og akademia har ingen basis i empiri. Det pro-jødiske nyliberale regimet er i seg selv ekstremistisk og engasjert i en brutal klassekrig mot arbeidende hvite nordmenn ved å importere solariditets-destruerende rasefremmede og promotere anti-familie og kulturelt ødeleggende ideologer som LHBT, med det formål å skape populasjon så heterogen, inkoherent og uharmonisk at fullstendig kapitalistisk konsolidering av makt og ressurser hos en minimal nyliberal elite endelig vil bli en realitet.

Forskere må heretter eksplisitt skille mellom lovlydige pro-hvite borgere og organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen og det lille antallet mentalt forstyrrede hvite menn som begår en ubetydelig brøkdel av terroristhandlinger. Det finnes ingen tilknyttinger mellom oss og disse, og vi har nå empiri som beviser det.

Les også:
Terroren i Norge: Gjerningsmannen en sionist?
Dagens video: Sionist-terrorismen i Norge