Hjem Nyheter Norden Fria Tider i retten mot Swedbank – en av de siste tilfellene...

Fria Tider i retten mot Swedbank – en av de siste tilfellene av en lang rekke stengninger av bankkontoer

SVERIGE Nettavisen Fria Tiders sjefredaktør Widar Nord møtte Swedbank i Stockholm Tingrett og har nå publisert en lederartikkel om saken.

Stockholm Tingrett. Foto: Camelia.boban, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Fria Tiders direktør Widar Nord har møtt Swedbank i retten etter at han har stevnet banken, dette etter at man hadde stengt ned hans personkonto og Fria Tiders foretakskonto. I en lederartikkel på avisens nettside beskriver Nord møtet i Stockholm Tingrett, hvor retten ved flere tilfeller skal ha avbrutt da ubekvemme spørsmål ble stilt til Swedbank.

Eksempelvis spurte man om hvilke opplysninger det er, som ble levert inn av Widar Nord, som strider mot hverandre og på hvilken måte de gjør det. Dette er noe som ble brukt som et argument av Swedbank for nedstengningen.

– Her sier du A og her sier du B, hvordan henger de [opplysningene] sammen? Finnes det noen slike opplysninger, spør Nord i et opptak fra retten.

Man påstod seg å heller ikke forstå hvorfor Nord vil ha en konto i Sverige når han bor i utlandet. Nord forteller i retten at han tidligere har forklart dette for Swedbank over telefon, noe man da skal ha godtatt. Blant annet ville Nord kunne legitimere seg med BankID og gjennomføre raske transaksjoner i Sverige uten unødige ekstrakostnader.

Fria Tiders sjefredaktør gir i lederartikkelen uttrykk for en brist på tillit til det svenske rettssystemet. En risiko for politiske beslutninger i skadehensikt foreligger, konstaterer Widar Nord, men samtidig påpeker han at han selv har vunnet saker for Fria Tider når han har overklaget tingrettsdommer til Svea Lagmannsrett.

Men så lenge man er en dissident kan man ikke riktig regne med å ha samme muligheter i de liberaldemokratiske domstolene. Et lys i mørket kan ifølge Widar Nord ses i Sverigedemokratenes nyvakte engasjement mot avplattformering på sosiale medier og nedstengning av bankkontoer.

Sverigedemokratene har dog reagert først nå, når avstengningene kryper innpå deres egen politiske posisjon. Hvorvidt de kommer til å drive spørsmålet om ytringsfrihet for alle er uklart.

Ny bølge av kontostengninger

I senere tid har enda en bølge av kontostengninger mot dissidenter inntruffet. Foruten Fria Tider har også forleggeren Daniel Friberg blitt rammet, samtidig som SwebbTV har gått ut med at de ikke tillates å åpne bankkonto. Ofte har påskuddene «dårlig kundekunnskap» samt «hvitvasking og terrorfinansiering» blitt brukt for å bli kvitt kunder man av en eller annen grunn ikke vil ha.

Nylig fikk også Joakim Kannisto, et medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen, sin privatkonto nedstengt av Handelsbanken. Også her ble ovennevnte argument brukt, på tross av at Kannisto har sin inntekt fra vanlig arbeid. Hva som ligger bak nedstengningen, som kommer rett etter at Kannisto er blitt bevilget et lån, er følgende:

Innen denne beslutningen kontaktet Handelsbanken Joakim i november i fjor og bad ham om å innen to uker forklare visse transaksjoner han hadde gjort. Totalt dreide det seg om cirka 60 transaksjoner fra januar til november 2020 som banken ville ha svar på. Det var overførsler, Swish-transaksjoner, minibankuttak og et innskudd av kontanter som banken syntes skulles gjøres rede for. De aller fleste transaksjonene var utbetalinger Joakim hadde gjort til andre personer, og han gikk steg for steg gjennom alt så godt han kunne i sitt svar til banken. Det var for det meste noen uttak av kontanter hvor Joakim ikke kunne presentere kvitteringen for hva han deretter hadde handlet for kontantene.

Joakim Kannistos konto har ikke blitt brukt for noen innsamlinger til Den nordiske motstandsbevegelsen.

Gammelt fenomen som gjenaktualiseres

Den siste tidens bølge av kontonedstengninger er intet nytt fenomen. Siden tidligere har politiske organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen og nylig nedlagte Nordisk ungdom blitt rammet. Også Nordfront er blitt rammet.

Også bloggportalen Motpols konto er blitt stengt tidligere, med henvisning til at virksomheten ifølge banken er «uetisk eller umoralsk».

Den nordiske motstandsbevegelsens konto på Nordea ble nedstengt i slutten av 2017, men tidligere har man også blitt utkastet av Swedbank og Handelsbanken. I samtlige tilfeller har man henvist til brudd mot «verdigrunnlaget» som grunn til å stenge av organisasjonen.