Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Min vei fra kommunist til nasjonalsosialist

Min vei fra kommunist til nasjonalsosialist

6

IDEOLOGI Først da jeg organiserte meg som kommunist, kunne jeg ikke lenger unngå å ta stilling til rasespørsmålet.

myway1

Lenge var jeg uinteressert i rasespørsmålet. Lenge sympatiserte jeg med kommunismen, med dens antikapitalisme, anti-imperialisme og antiparlamentarisme (holdninger som – forstått på en annen måte – gjenfinnes i nasjonalsosialismen). Det var først og fremst motstanden mot kapitalisme, imperialisme og parlamentarisme som motiverte meg til en dag å bli medlem av en kommunistisk organisasjon. At «antirasismen» kom med på kjøpet, tenkte jeg ikke så mye over – ikke i begynnelsen.

Kall meg gjerne naiv, men jeg var i utgangspunktet ikke ordentlig oppmerksom på at «antirasisme» er en vesentlig del av kommunistisk virksomhet, på mange måter selve kjernevirksomheten. Denne mangelen på bevissthet rundt rasespørsmålet skyldtes nok at samfunnets indoktrinering hadde lyktes så godt at «antirasisme» var noe jeg ikke stilte spørsmål ved. «Antirasisme» var ikke min drivkraft da jeg søkte meg mot kommunismen, og fordi jeg hadde et ubevisst forhold til «antirasismen», godtok jeg – uten egentlig å tenke over det – at den var «en del av pakken».

bannerrasisme

Kampen mot fascismen vakte min nysgjerrighet

Få er så besatt av «fascisme» som kommunister. I marxisters verdensanskuelse og språkbruk er fascismen den mest undertrykkende formen for borgerskapets herrevelde. Jeg var den gang tilbøyelig til å se «fascismen» som et noe mindre godt alternativ til marxismen, men ikke nødvendigvis verre enn den rådende samfunnsformen. Derfor vakte enkelte av mine politiske fellers fascisthat min nysgjerrighet. Hvorfor var de tilsynelatende mer engasjert i «å knuse fascismen» enn å jobbe for revolusjon? Jeg begynte å studere våre «fascistiske» motstandere, det vil si, interessen min rettet seg mot åpne nasjonalsosialister. Snarere enn avstandstagen vakte disse min nysgjerrighet.

20130414_stockholm4

Avgjørende erfaringer

Det tok imidlertid tid før jeg kunne gi slipp på klassekamp som ledende politisk prinsipp. Avgjørende for at jeg til slutt sa farvel til marxismen og sluttet meg til nasjonalsosialismen og Motstandsbevegelsen, var erfaringene jeg gjorde som organisert kommunist. Jeg så at kommunistene under påskudd av å føre «arbeidets kamp mot kapitalen» kjempet mot nordmenn. Dette foregikk gjennom «antirasisme» og «antifascisme», men også gjennom å identifisere innvandrere som en viktig del, ja, den viktigste delen, av arbeiderklassen i Norge i dag. Kommunistene rekrutterte målrettet blant fremmede folkeslag, og fremfor alt blant disse. Det «antirasistiske» budskapet appellerte til og tiltrakk seg utlendinger. Uansett hvor mye kommunistene snakket om at hovedmotsigelsen står mellom arbeid og kapital – jeg kom ikke utenom at de i praksis deltok aktivt i motsigelsen mellom ulike folkegrupper – i nordmenns disfavør, og at de gjennom sin praksis gjorde dette til hovedmotsigelsen.

Da jeg etter hvert fikk tillit til at nasjonalsosialismen ikke er «kapitalismens terrorvelde», men en ideologi som faktisk ivaretar vanlige arbeideres interesser – uten å gå på akkord med rasens og det særegne folks styrke, sunnhet og overlevelse som helhet –, var det ikke lenger mye å tvile på: Jeg var nasjonalsosialist!

600

Aldri for sent å snu!

Menneskers solidaritet med sitt eget folk, sitt eget kjøtt og blod, stikker dypt. Denne solidariteten er naturlig. Noe så rotfestet er man seg ofte ikke bevisst. Det er som med luften vi puster. Noe som ikke stikker dypt, men som ikke desto mindre påvirker tankene til folk, er det antihvite hjernespinnet vi daglig har rundt oss. Det samme gjelder vår materialistiske ukulturs fiksering på kroner og øre som den øverste målestokk, som både kapitalistene og marxistene drar veksler på fra hver sine leirer, som ikke står så langt fra hverandre som de vil ha det til.

Det er aldri for sent å innse at man hører hjemme i den virkelige opposisjonen til dagens regime, at man hører hjemme hos sitt eget folk, hos nasjonalsosialismen!

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
6 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
2 år siden

God artikkel om personlig oppvåkning. Mange har gått den samme veien, når programmering og hjernevask har sluppet taket og ikke virker så godt lenger. Så tenk på følgende; en rabiat antifa skjuler iblant en fremtidig nasjonalsosialist, dersom noe eller noen kan nære den uro og skepsis de bærer på, ofte uten å være klar over det. Og plante noen ideer, slik at hjernecellene kan begynne å fungere igjen.

Tom
Tom
2 år siden

Veldig bra artikkel! Jeg vet fra personlig erfaring at det finnes mange bra mennesker som kaller seg kommunister. Disse menneskene trenger bare et lite dytt i rett retning for å komme over på vår side. Og jeg må si at det er mye mer ønskelig å konvertere fanatiske kommunister over til å bli fanatiske nasjonalsosialister fremfor å rekruttere en masse viljeløse «normies». Fanatikerne er de som former den verden vi lever i

A.Fjell
A.Fjell
2 år siden

Til skribenten:
Mener du vi skal satse alt på å «rehabilitere» (renvaske) Adolf Hitler, slik ledende krefter innen en nærværende forening ønsker, eller skal vi kvitte oss med den børen, og heller se på ham som den som har skadet den nasjonalistiske ideologi aller mest, slik mange gjør?

Hvem bør vi heile først, Hitler eller Quisling?

Espen
Espen
Svar til  A.Fjell
2 år siden

Helt klart må vi bruke all vår tid på å ikke la oss lede til berøringskrekk og farlige veier som følge av de alliertes skrekkpropaganda. Uansett om det gjelder Hitler, eller noen annen som ikke fortjener deres svartmaling, så må man stå ved sannheten. Det er ingen løsning å kaste store menn på bålet og gi etter for deres skrekkpropaganda. Det er heller ikke Hitler som har skadet den nasjonalsosialistiske ideologi, men derimot de alliertes propaganda, som dessverre en god del har falt for. Løsningen er å være en god influenser som sprer sannheten og ikke bare det et hjernevasket… Les mer »

von List
von List
Svar til  A.Fjell
2 år siden

Ingen av dem. De fleste mennesker er indoktrinert fra barn av at disse navnene er «busemennene» i vår tid. Føler det handler litt om trass at man absolutt skal løfte en av de frem hvis det er sånn det nå er da.. Skal man absolutt løfte noen opp så må det være en eller flere ledende personer i dagens samfunn. Nasjonalistiske personer selvfølgelig.. 🙂

von List
von List
Svar til  von List
2 år siden

Klart jeg ser forskjellen, det var derfor jeg skrev ingen av dem. Men jeg vet også hvordan mennesker flest tenker. Disse navnene er «oppbrukt», ihvertfall sånn som det er nå. Hvorfor skal man på død og liv hylle noen som folk er oppvokst med er symbolet på ondskap? Skulle ønske det ikke var slik men sånn er det. Saken er sterk nok uten om å måtte hylle noen som helst utenom ledere idag som gjør en forskjell. Ellers så er jeg enig med deg, jeg holder Quisling nærmest hellig men resten av nordmennene gjør det ikke. Dette er noe som… Les mer »